Rekrutacja nowych wychowanków na rok szkolny 2019/2020

REKRUTACJA DO BURSY MIEJSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
dla uczniów ubiegających się po raz pierwszy o miejsce w Bursie Miejskiej

Drodzy Uczniowie i Rodzice/Opiekunowie prawni!

25 lipca 2019 r. rozpoczyna się rekrutacja do Bursy Miejskiej w Częstochowie dla uczniów, którzy po raz pierwszy ubiegają się o miejsce w Bursie.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów:

25 – 26 lipca 2019 r.– Złożenie wniosku o przyjęcie do Bursy Miejskiej.

Wniosek o przyjęcie do Bursy Miejskiej należy złożyć w dniach 25 – 26 lipca 2019 r.
w siedzibie Bursy przy ul. Prusa 20 w Częstochowie w godz. 8:00-15:00.

 • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO BM – KANDYDAT NIEPEŁNOLETNI (pobierz)
 • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO BM – KANDYDAT PEŁNOLETNI (pobierz)

29 lipca 2019 r. – Publikacja list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

30 – 31 lipca 2019 r. – Potwierdzenie woli poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów określonych na stronie www.bursamiejska.czest.pl

 • 2  EGZEMPLARZE UMOWY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI – WYPEŁNIONE I PODPISANE PRZEZ OBOJE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH I EWENTUALNIE WYCHOWANKA PEŁNOLETNIEGO; (pobierz)
 • Załącznik nr 1 – KARTA INFORMACYJNA DOTYCZĄCEJ ZDROWIA WYCHOWANKA, PODPISANA PRZEZ OBOJE RODZICÓW I LEKARZA; (pobierz)
 • Załącznik nr 2 – KWESTIONARIUSZ OSOBOWY WYCHOWANKA PODPISANY
  PRZEZ OBOJE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH; (pobierz)
 • Załącznik nr 3 – ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  (TJ. WIZERUNEK, NAZWISKO I IMIĘ) PODPISANY PRZEZ OBOJE RODZICÓW (pobierz kandydat niepełnoletni)  (pobierz kandydat pełnoletni)
 • DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY SYTUACJĘ PRAWNĄ I LOSOWĄ WYCHOWANKA – JEŻELI, TO KONIECZNE.

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie (pobierz)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata pełnoletniego (pobierz)

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata niepełnoletniego  (pobierz)

Przypominamy także, że wszystkie strony dokumentów muszą być zaparafowane przez rodziców.

01 sierpnia 2019 r. – Publikacja list osób przyjętych i nieprzyjętych.

Od 01 sierpnia 2019 r.  – uruchomienie procedury odwoławczej. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list uczniów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

19 sierpnia 2019 r. – Rekrutacja uzupełniająca – składanie wniosków o przyjęcie do Bursy Miejskiej. Wniosek o przyjęcie do Bursy Miejskiej należy złożyć w siedzibie Bursy przy   ul. Prusa 20 w Częstochowie w godz. 8:00-15.00

20 sierpnia 2019 r. – Publikacja list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych           w rekrutacji uzupełniającej.

21 – 22 sierpnia 2019 r. – Potwierdzenie woli poprzez dostarczanie wymaganych dokumentów określonych na stronie www.bursamiejska.czest.pl

23 sierpnia 2019 r. – Publikacja list osób przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej do Bursy Miejskiej.

Drodzy Wychowankowie i Rodzice/Opiekunowie Prawni,

Serdecznie prosimy o zapoznanie się z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020
i uwzględnienie go w planach związanych z pobytem dziecka w Bursie Miejskiej
w Częstochowie.

Przypominamy, że Bursa Miejska jest placówką feryjną, czyli, że w dni wolne od nauki nie zapewnia wychowankom opieki i wychowania.

Oznacza to, że w tych dniach opiekę dziecku zapewniają rodzice/opiekunowie prawni.

Poniżej przedstawiamy kalendarz roku szkolnego 2019/2020 określony na podstawie informacji opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej:

1 września 2019r. (niedziela) Kwaterowanie nowoprzyjętych wychowanków w godzinach 16:00 – 18:00;

Kwaterowanie wychowanków kontynuujących pobyt w godzinach 18:00 – 20:00;

31 października 2019r. (czwartek) Wyjazd wszystkich wychowanków do domów i opuszczenie BM do godziny 19:00;
1 listopada 2019r. (piątek)    Święto Wszystkich Świętych;
3 listopada 2019r. (niedziela) Kwaterowanie wychowanków od godziny 17:00;
8 listopada 2019r. (piątek) Wyjazd wszystkich wychowanków do domów i opuszczenie BM do godziny 19:00;
11 listopada 2018r. (poniedziałek)   Święto Niepodległości – kwaterowanie wychowanków od godziny 17:00;
20 grudnia 2019r. (piątek) Wyjazd wszystkich wychowanków do domów i opuszczenie BM do godziny 19:00;
23 – 31 grudnia 2019r.                                  Zimowa przerwa świąteczna;
1 stycznia 2020r. (środa) Nowy Rok – kwaterowanie wychowanków
od godziny 17:00;
3 stycznia 2020r. (piątek) Wyjazd wszystkich wychowanków do domów i opuszczenie BM do godziny 19:00;
6 stycznia 2020r. (poniedziałek) Święto Trzech Króli – kwaterowanie wychowanków od godziny 17:00;
10 stycznia 2020r. (piątek) Wyjazd wszystkich wychowanków do domów i opuszczenie BM do godziny 19:00;
13 – 26 stycznia 2020r.                     Ferie zimowe;
26 stycznia 2020r. (niedziela) Kwaterowanie wychowanków od godziny 17:00;
8 kwietnia 2020r. (środa) Wyjazd wszystkich wychowanków do domów i opuszczenie BM do godziny 19:00;
9 – 14 kwietnia 2020r. –                                Wiosenna przerwa świąteczna;
14 kwietnia 2020r. (wtorek) Kwaterowanie wychowanków od godziny 17:00;
30 kwietnia 2020r. (czwartek) Wyjazd wszystkich wychowanków do domów i opuszczenie BM do godziny 19:00;
1 maja 2020r. (piątek)                                   Święto Pracy;
3 maja 2020r. (niedziela) Święto Konstytucji 3 Maja – kwaterowanie wychowanków od godziny 17:00;
10 czerwca 2020r. (środa) Wyjazd wszystkich wychowanków do domów i opuszczenie BM do godziny 19:00;
11 czerwca 2020r. (czwartek)                       Święto Bożego Ciała;
14 czerwca 2020r. (niedziela) Kwaterowanie wychowanków od godziny 17:00;
26 czerwca 2020r. (piątek) Zakończenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych – wyjazd wszystkich wychowanków do domów
i opuszczenie BM do godziny 19:00;
27 czerwca – 31 sierpnia 2020r.       Ferie letnie.

Informujemy, że:

 1. Powyższe terminy dotyczą wszystkich wychowanków, w tym wychowanków z zagranicy i zawodników klubów sportowych.
 2. W razie nieprzewidzianych powyżej sytuacji (np. strajk) Bursa Miejska zorganizuje opiekę wychowankom w placówce wskazanej przez Dyrektora, o czym informacja zostanie przekazana poprzez tablice ogłoszeń i stronę internetową.