Spotkanie z Historią- promocja książki dr. Ryszarda Stefaniaka ,,Cmentarz obrońców Lwowa. Powstanie-Zniszczenie- Odbudowa”

10 maja 2023 r. młodzież z Bursy Miejskiej w Częstochowie, pod opieką wychowawców Małgorzaty Trzepizur, Magdaleny Szydłowskiej oraz Przemysława Świącia, wzięła udział w spotkaniu poświęconym najnowszej  książce wiceprezydenta Częstochowy,      dr. Ryszarda Stefaniaka „Cmentarz obrońców Lwowa. Powstanie – Zniszczenie –Odbudowa”. Spotkanie odbyło się w Pawilonie Wystawowym Muzeum Częstochowskiego znajdującym się na terenie Parku Miejskiego im. S. Staszica pod Jasną Górą. Spotkanie  poprowadził  Tomasz Szczygłowski, prezes Częstochowskiego Oddziału Związku Piłsudczyków RP, a oprawę artystyczną zapewnili uczniowie i uczennice Szkoły Podstawowej nr 48 w Częstochowie.
Od autora dowiedzieliśmy się, że  Cmentarz Obrońców Lwowa jest nekropolią walczących o „polski Lwów” w listopadzie 1918 roku, podczas wojny polsko-ukraińskiej w latach 1918-1919 oraz wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. Książka śledzi dzieje tego cmentarza od jego powstania przez okres 20-lecia międzywojennego, erę Związku Radzieckiego, aż po czasy współczesne. Jest to zarazem szczegółowy, uzupełniony wieloma zdjęciami zapis systematycznego niszczenia w czasach sowieckich tego szczególnego dla polskiej tradycji narodowej miejsca. Jest to wreszcie relacja z niełatwej odbudowy cmentarza w niepodległym państwie ukraińskim.
Publikacja może spełniać rolę przewodnika dla odwiedzających lwowski cmentarz Polek i Polaków – w szczególności młodych. Jak we wstępie stwierdza autor –  młodym ludziom trzeba ciągle uświadamiać miejsce i rolę Lwowa w naszych dziejach.
Autor książki, nawiązując do współczesności, podkreślał, że narody polski i ukraiński są do siebie bardzo podobne, a ich historia jest bardzo skomplikowana. Zarówno Polska, jak i Ukraina  często swój wielki  patriotyzm zamieniały w nacjonalizm. Doprowadzało to  do konfliktów pomiędzy tymi nacjami. Nie znaczy to jednak, że było tak zawsze. Przez większość czasu Polacy i Ukraińcy żyli w zgodzie, przyjaźnili się ze sobą, wchodzili w związki małżeńskie.                                                                               Polaków i Ukraińców łączy również to, że od wieków mają tego samego wroga – Rosję, która dążyła i dąży do odebrania niepodległości naszym państwom i odtworzenia swojego dawnego imperium. Nie ma  znaczenia, czy była to Rosja carska, bolszewicka, czy też współczesna – faszystowska, rządzona przez Putina. To Rosja od  XVII wieku starała się skłócić obydwa narody, co niestety jej się udawało.
Obecna agresja putinowskiej Rosji na Ukrainę doprowadziła do zbliżenia obydwu narodów na niespotykaną dotąd skalę. Wierzymy mocno, że przyjaźń ta będzie trwała.
Spotkanie było bardzo interesujące, a wychowankowie, pośród których była również mieszkająca w Bursie młodzież z Ukrainy, długo dyskutowali ze sobą na temat stosunków polsko- ukraińskich.

Przemysław Świąć