Dostawa artykułów żywnościowych w 2017 roku

 

Przetarg nieograniczony na Dostawę artykułów żywnościowych do 4 stołówek Bursy Miejskiej w Częstochowie – 7 części.
Numer ogłoszenia: 342637 – 2016; data zamieszczenia: 15.11.2016

  • Termin składania ofert: 28.11.2016, godzina: 10:00
  • Miejsce i sposób złożenia ofert:

  osobiście: w sekretariacie Bursy Miejskiej przy ulicy Prusa 20, 42-207 Częstochowa

  lub pocztą na adres: Bursa Miejska ul. Prusa 20, 42-207 Częstochowa

Pliki do pobrania: