KALENDARIUM- WRZESIEŃ 2023

Serdecznie witamy naszych wiernych i nowych czytelników w roku szkolnym 2023/2024.

Nim przedstawimy Wam nasze najnowsze kalendarium, chcielibyśmy podziękować Pani Annie Dudzik- Orman za prowadzenie kalendarium na stronie Bursy Miejskiej przez ostatnie 11 lat, czyli od początku istnienia Bursy Miejskiej w Częstochowie. Życzymy naszej kochanej koleżance oraz niezapomnianej  wychowawczyni szczęśliwych chwil spędzonych na emeryturze przez najbliższe 100 lat i jeden dzień dłużej.

A wszystkim pracownikom oraz wychowankom Bursy, z Dyrekcją i Sztabem Kierowniczym na czele, życzymy jak najbardziej udanego roku szkolnego 2023/2024.

 Redakcja Kalendarium pod kierownictwem wychowawcy Przemysława Świącia

 We wrześniu proponujemy zwrócić uwagę na następujące daty:

1 IX  84. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej – napaść hitlerowskich Niemiec na Polskę, Dzień Weterana, Pierwszy Dzień Szkoły.

3 IX  43. Rocznica Podpisania Porozumienia Jastrzębskiego oraz powstania NSZZ „Solidarność”

8 IX  Międzynarodowy Dzień Walki z Analfabetyzmem

9 IX  Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, Międzynarodowy Dzień FAS                 (Alkoholowy Zespół Płodowy)

10 IX Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny, Światowy Dzień Przeciwdziałania Samobójstwom, Światowy Dzień Drzewa, Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię, Dzień Piłkarza

11 IX  22. Rocznica Serii Ataków Terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych.

13 IX Dzień Programisty                                                                                         

15 IX Międzynarodowy Dzień Demokracji

17 IX  84. Rocznica Napadu Związku Radzieckiego na Polskę, Dzień Sybiraka

18 IX Dzień Geologii, Dzień Pierwszej Miłości

19 IX Dzień Dzikiej Fauny i Flory i Naturalnych Siedlisk

21 IX Światowy Dzień Osób z Chorobą Alzheimera, Dzień Służby Celnej, Światowy Dzień Orderu Uśmiechu

22 IX Międzynarodowy Dzień bez Samochodu, Początek Astronomicznej Jesieni

24 IX Międzynarodowy Dzień Głuchych

27 IX Dzień Polskiego Państwa Podziemnego, Święto Wojsk Obrony Terytorialnej, Światowy Dzień Turystyki.

28 IX Światowy Dzień Walki z Wścieklizną, Światowy Dzień Morza

30 IX Dzień Chłopaka, Międzynarodowy Dzień Tłumacza

Do zobaczenia w październiku.