Kalendarium Styczeń 2024 rok

Serdecznie witamy w 2024 roku i życzymy wszystkim wszelkiej pomyślności.

Redakcja Kalendarium

 

1 I  Nowy Rok, Światowy Dzień Pokoju

6 I  Trzech Króli  (Objawienie Pańskie)

8 I  Dzień Sprzątania Biurka

9 I  Dzień Ligi Ochrony Przyrody

11 I  Dzień Wegetarian

16 I  Wyzwolenie Częstochowy

17 I  Wyzwolenie Warszawy, Dzień Dialogu z Judaizmem

21 I  Dzień Babci

22 I  Dzień Dziadka, 161 Rocznica Powstania Styczniowego – Polskiego Zrywu Przeciwko Rosji 

24 I  Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

25 I  Dzień Sekretarki i Asystentki

26 I  Światowy Dzień Transplantacji, Światowy Dzień Celnictwa

27 I  Dzień Pamięci Ofiar Reżimu Hitlerowskiego, Dzień Dialogu z Islamem

28 I  Międzynarodowy Dzień Mobilizacji przeciwko Wojnie Nuklearnej