Rada Pedagogiczna – zmiana terminu – 13 lutego godz. 9.00

Uprzejmie informuję, że w związku z dużą absencją chorobową wśród pracowników Bursy Miejskiej posiedzenie Rady Pedagogicznej zostało przeniesione i odbędzie się 13 lutego o godz. 9.00 w placówce Bursy Miejskiej przy ul. Prusa 20. Obecność obowiązkowa.

Renata Dudek

Dyrektor Bursy Miejskiej