Gotowi by służyć – z wizytą u strażaków

Wozy strażackie

Po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią ponownie mogliśmy wybrać się do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Podczas wizyty we wtorek 7 czerwca młodzież z placówki przy ul. Prusa została oprowadzona po jednostce
i zapoznana z zasadami jej funkcjonowania.

Strażak PSP, który z dużym zaangażowaniem i zapałem opowiadał o swojej trudnej i niebezpiecznej pracy, zaprezentował wyposażenie jednostki, sprzęt potrzebny do sprawnego
i skutecznego przeprowadzania akcji ratowniczej oraz specjalistyczne ubrania odporne na wysokie temperatury. To świat, w którym wszystko musi być na swoim miejscu, każdy musi wiedzieć, jakie ma zadania i znać wszystkie etapy postępowania w sytuacji zagrożenia. Wychowankowie  poznali specyfikę i warunki pracy strażaków, dowiedzieli się, jaki jest zakres działań straży pożarnej, że to nie tylko gaszenie pożarów, ale także ratownictwo chemiczne, ekologiczne, udzielanie ludziom pomocy podczas klęsk żywiołowych i wypadków komunikacyjnych.

Wyposażenie wozu strażackiego

Wycieczka była ciekawa i pouczająca, wychowankowie z dużym zainteresowaniem słuchali o pracy strażaków, zdobyli również wiedzę, jak mają się zachować w przypadku różnego typu zagrożeń, zapoznali się ze źródłami niebezpieczeństw oraz specyfiką ich powstawania. Zdaliśmy sobie sprawę, że praca ta jest bardzo odpowiedzialna, wymaga siły, odwagi i poświęcenia. Praca strażaka to przede wszystkim powołanie, a dopiero później służba.

Organizatorki wyjścia –
Mariola Wagner i Małgorzata Trzepizur