Norwid w Bursie…

(…)

A ludzie mówią, i mówią uczenie,

Że to nie łzy są, ale że kamienie, I – że nikt
na nie… nie czeka!

Cyprian Kamil Norwid… Jeden z wybitnych romantyków. Nieco mroczny, nieumiejący odnaleźć się w swoich czasach, wyprzedzający epokę, w której żył, niedoceniony i nierozumiany przez sobie współczesnych. Zapomniany. Odczytany ponownie dopiero przez twórców Młodej Polski.

Niesprawiedliwie pozostawiony nieco z boku Wielkiej Trójcy romantyków.
Niezbyt lubiany przez młodzież, bo jego poezja jest trudna, intelektualna, aforystyczna. A przecież tak wybitny, przenikliwy  i wyjątkowy w swoim artyzmie. Pochylmy
się w 2021 roku, obwołanym rokiem Norwida, nad jego dziełami.

Wychowawczynie Atena Wróbel I Małgorzata Trzepizur zapraszają na wystawę poświęconą temu utalentowanemu artyście.

 

Tadeusz Różewicz (1921-2014)

Gazetka poświęcona Tadeuszowi Różewiczowi

9 października przypada 100. rocznica urodzin Tadeusza Różewicza. Ten ceniony literat został patronem roku 2021, dlatego też w placówce
przy ul. Prusa utworzona została gazetka,
która ma przybliżyć młodzieży sylwetkę tego
poety i pisarza.

Tadeusz Różewicz urodził się 9 października
1921 r. w Radomsku. Jest to polski poeta, dramaturg, prozaik  i scenarzysta, członek Wydziału VI Twórczości Artystycznej Polskiej Akademii Umiejętności. Za­szcze­pio­ną mi­łość
do li­te­ra­tu­ry za­wdzię­cza star­sze­mu bra­tu,
Sta­ni­sła­wo­wi, któ­ry od naj­młod­szych lat
mo­ty­wo­wał przy­szłe­go po­etę do zgłę­bia­nia
li­te­ra­tu­ry i wspól­ne­go czy­ta­nia. To wła­śnie z jego
in­spi­ra­cji pu­bli­ko­wał pierw­sze utwo­ry już jako
na­sto­la­tek w cza­so­pi­smach „Pod zna­kiem Ma­rii”  czy „Czer­wo­ne tar­cze”.

Czytaj dalej

Już październik! Czas na relaks w Bursie przy ul. Prusa

Propozycje zajęć relaksacyjnych

Drodzy wychowankowie!

Jeżeli jesteście nieco zmęczeni, zestresowani
i czujecie, że czas odpocząć, to Panie Atena Wróbel i Małgorzata Trzepizur zapraszają Was na cykliczne zajęcia relaksacyjne.
Co proponują? Muzykę relaksacyjną, kolorowanki dla dorosłych (znajdzie się też coś dla tych, którym malowanie idzie opornie), połącz kropki i nieśmiertelne gry planszowe. Wybór całkiem duży. Z pewnością każdy znajdzie dla siebie coś interesującego.

Zdajemy sobie sprawę, że czas nauki zdalnej był dla Was trudny, brak kontaktów
ze znajomymi z klasy, z grupą rówieśniczą, wspólnych spotkań i wyjść. Teraz, jak wynika z rozmów z Wami obawiacie się, by znów to wszystko się nie powtórzyło. Dodatkowo czasem czujecie, że macie za dużo zajęć, klasówek, materiału do opanowania. Chcecie odpocząć i zrelaksować się, zapomnieć
o szkole i miło spędzić czas. Nasze zajęcia spowodują, że będzie Wam łatwiej znieść trudy dnia codziennego, będą miłą odskocznia od codzienności.

   Zapraszamy!

Czytaj dalej

Wybieram życie bez przemocy- kocham, szanuję, pomagam !

2 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień bez Przemocy – święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 15 czerwca 2006 roku, a zainspirowane poglądami propagatora pacyfizmu Mahatmy Gandhiego.  Przemoc, niestety jest dość powszechnym zjawiskiem, na które na szczęście mamy wpływ.
Przemoc stosują ludzie i tylko ludzie mogą jej zaprzestać.

Przemoc charakteryzują:

Intencjonalność

Dysproporcja sił

Naruszanie praw0 i godności  drugiej osoby                          

Powodowanie bólu i cierpienia

Można wymienić następujące rodzaje przemocy:

– Przemoc fizyczna

– Przemoc psychiczna (emocjonalna)

– Przemoc seksualna

– Przemoc ekonomiczna

– Zaniedbanie Czytaj dalej

Tylko? Nie, aż Lem!

Stanisław Lem

We wrześniu 2021 r. przypada setna rocznica urodzin Stanisława Lema, jednego
z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction. Jego twórczość zaliczana jest do kanonu światowej literatury. Sejm RP ustanowił właśnie rok 2021 rokiem Stanisława Lema.

Pisarz jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli fantastyki naukowej.
To też futurolog, felietonista, filozof.
Jego powieści i opowiadania przetłumaczono na ponad czterdzieści języków i jak dotąd wydano w nakładzie 30 milionów egzemplarzy. Utwory cały czas inspirują i to nie tylko twórców pióra, ale też kina i teatru, a motywy z jego twórczości są obecne w kulturze masowej. Możemy je spotkać np. w popularnych grach komputerowych. Może dlatego, że w swoich dziełach poruszał tematy fascynujące nas wszystkich: pojawienie się na naszej planecie przybyszów z Kosmosu, wojny gwiezdne, bunt robotów.

Gazetka poświęcona Stanisławowi Lemowi

Twórczość Lema warto znać nie tylko dlatego, że ten rok jest właśnie jemu poświęcony. Warto, bo  dzieła pisarza są naprawdę zajmujące i bardzo interesujące. Jego spojrzenie na przyszłość mimo upływu lat nic nie traci na świeżości. Czytaj dalej

Nauczanie zdalne – jak pobyt w domu wpłynął na młodzież

 

Od początku roku szkolnego wychowawcy Bursy przy ul. Prusa rozmawiali
z wychowankami  o ich samopoczuciu, emocjach związanych z nauka zdalną.
Były to jednak głównie rozmowy indywidualne. 27 września wychowankowie mieli okazję wzajemnie wymienić
się spostrzeżeniami, wrażeniami z nauki zdalnej i rozpoczęcia nowej szkoły. Tego dnia odbyły się zajęcia w grupie,
z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zajęcia dotyczyły emocji, uczuć związanych
z minioną nauką zdalną i powrotem do nauczania stacjonarnego w nowych szkołach.
W rozmowie wychowankowie przedstawili plusy i minusy nauki zdalnej. Okazało się,
że nasi wychowankowie dobrze znieśli zdalne nauczanie, nie mają negatywnych
emocji z tym związanych i z dłuższym pobytem w domu. U swoich niektórych kolegów
i koleżanek zauważyli, co prawda, zmiany, związane głównie ze zmianą wyglądu
czy mniejszym zainteresowaniem, aby  przebywać w większej grupie rówieśniczej.
Były to jednak pojedyncze przypadki. W nowej szkole i klasie nasi wychowankowie czują się dobrze, nawiązali już nowe przyjaźnie. Czytaj dalej

DZIECI NIE CHCĄ FAS

 

ZAKAZ ALKOHOLU W CIĄŻY

 

9 września obchodzony jest  Światowy Dzień FAS. Pierwszy dzień FAS obchodzony był 9.09.1999. Dzień ten został tak dobrany, aby dziewiątego dnia dziewiątego miesiąca roku świat pamiętał, że w ciągu dziewięciu miesięcy ciąży kobieta powinna powstrzymać się od alkoholu. Zawsze jest dobry czas, aby zwiększyć świadomość na temat skutków picia alkoholu w ciąży.

FAS, czyli alkoholowy zespół płodowy,
to jedna z nielicznych chorób, na którą matka ma całkowity wpływ. Aby dziecko nie miało FAS, wystarczy nie pić w czasie ciąży alkoholu (nawet maleńkich dawek!).

Alkoholowy zespół płodowy (FAS, ang. Fetal Alcohol Syndrome) to szereg niekorzystnych efektów, które dotyczą płodu, a są związane z nadużywaniem alkoholu przez matkę przed ciążą lub w czasie ciąży. Łożysko nie jest barierą dla alkoholu
i nawet niewielkie jego ilości mogą zaszkodzić dziecku. Alkohol uszkadza wiele narządów – praktycznie każdy rozwijający się narząd płodu może ulec zniekształceniu: Ośrodkowy Układ Nerwowy (OUN), stawy, serce, nerki etc. Może też zostać zniekształcona twarzoczaszka (małogłowie, mała gałka oczna, czy ogólne spłaszczenie twarzy). W zależności od ilości spożywanego alkoholu może pojawić się pełnoobjawowy FAS lub tylko symptomy związane ze sferą umysłową (objawy fizyczne nie występują).

Pełnoobjawowy FAS spełnia 4 kryteria diagnostyczne:

  1. opóźniony wzrost zarówno przed, jak i po urodzeniu;
  2. uszkodzenie mózgu, którego skutkiem są zaburzenia neurologiczne, opóźniony rozwój, niedorozwój umysłowy, zaburzenia zachowania, trudności w uczeniu się. nadpobudliwość;
  3. charakterystyczne rysy twarzy: małe oczodoły, krótki nos, płaska twarzoczaszka, wąska górna warga, mała szczęka, brak rynienki podnosowej;
  4. potwierdzone wywiadem spożywanie alkoholu przez matkę w czasie ciąży.

    GAZETKA INFORMACYJNA O FAS

Czytaj dalej

Bursa piękniejsza z każdym rokiem

Witamy Was wszystkich w nowym roku szkolnym, Cieszymy się, że nareszcie mogliśmy spotkać się z Wami osobiście. Tęskniliśmy za Wami 🙂
Za gwarem na korytarzach, za Waszymi uśmiechniętymi buziami, za każdym dzień dobry
i miłego dnia…

Szczególnie serdecznie witamy nowych wychowanków. Jesteście jeszcze trochę zagubieni, może przestraszeni, ale to minie. Zobaczycie. Mamy nadzieję, że będziecie
w naszej Bursie szczęśliwi, nawiążecie
mnóstwo znajomości, a może nawet przyjaźni
na całe życie..

Staramy się zmieniać dla Was. W tym roku zadbaliśmy o otoczenie Bursy. Chcemy,
aby nasza placówka była piękna także na zewnątrz. Pewnie zauważyliście te zmiany,
a jeśli nie, to wychodząc jutro do szkoły rozejrzyjcie się wokoło.

Powodzenia w nowym roku szkolnym!

 Kierownik i wychowawcy z placówki przy ul. Prusa

Czytaj dalej

Nie trać głowy na wakacjach!

Wakacje – czeka się na nie cały rok!
To czas, w którym pozwalamy sobie na więcej luzu i beztroski niż na co dzień. Zostawiamy
za sobą wszelkie problemy, cieszymy się sobą
i pięknymi widokami! Każdy z nas ma swój pomysł i sposób na spędzenie wolnego czasu. Jedni udają się na rodzinne wyjazdy, inni wybierają wyjazdy zorganizowane, np. obozy
lub kursy językowe. Ważne jednak, by w każdym miejscu i w każdej sytuacji pamiętać
o zachowaniu odpowiedniej ostrożności i przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Czytaj dalej

TULIMY, PRZYTULAMY, GŁASKAMY…

Przytulanie psa

„Potrzeba czterech przytuleń dziennie, żeby przeżyć, osiem, żeby czuć się dobrze i dwanaście, żeby się rozwijać”  (Virginia Satir )

Dotyk jest jednym z najważniejszych zmysłów człowieka, to on jest jednym z najwcześniej wykształconych u człowieka zmysłów i tym który umiera ostatni. Dotyk to główna droga poznania przez niemowlaka otaczającej go rzeczywistości
i ostatnia, której doświadcza człowiek na końcu swojej życiowej ścieżki.
Dotyk pełni więc bardzo ważną rolę w życiu człowieka dlatego tak ważne jest regularne przytulanie.

24 czerwca został ustanowiony Polskim Dniem Przytulania.

Czytaj dalej