Rada Pedagogiczna

Uprzejmie informuję, że w piątek  02.12.2022r. o godz.8:00  w Bursie Miejskiej                przy ul. Prusa 20 odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej. Następnie                    po posiedzeniu odbędzie się szkolenie Rady Pedagogicznej na temat: „Wychowanek    z zaburzeniami zachowania –  zagrożony niedostosowaniem społecznym – rozpoznanie problemu, sposoby reagowania i zapobiegania”. Obecność obowiązkowa.

Renata Dudek
Dyrektor Bursy Miejskiej