Rada Pedagogiczna

Uprzejmie informuję, że w piątek  02.12.2022r. o godz.8:00  w Bursie Miejskiej                przy ul. Prusa 20 odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej. Następnie                    po posiedzeniu odbędzie się szkolenie Rady Pedagogicznej na temat: „Wychowanek    z zaburzeniami zachowania –  zagrożony niedostosowaniem społecznym – rozpoznanie problemu, sposoby reagowania i zapobiegania”. Obecność obowiązkowa.

Renata Dudek
Dyrektor Bursy Miejskiej

Szkolenie

Uprzejmie informuję, że w czwartek 27.10.2022 odbędzie się szkolenie Rady Pedagogicznej na temat: „Zastosowanie w pracy wychowawcy nowoczesnej technologii informacyjnej i komputerowej – obsługa Excel-a.”
Szkolenie odbędzie się w WOM-ie w Częstochowie ul. al. Jana Pawła II 126/130            w następujących godzinach:
I grupa 8.30 – 10.00
II grupa 10.00 – 11.30
Proszę o wpisanie się do danej grupy tak żeby liczyły po tyle samo osób.        Następnie  otrzymacie Państwo maila z linkiem ( będzie przesłany na adres mailowy każdej placówki) w celu zalogowania się – wypełnienia karty zgłoszenia ( każdy wysyła kartę zgłoszenia indywidualnie). Karty zgłoszenia proszę wysłać najpóźniej do środy 26.10.2022.

Serdecznie zapraszam
M. Wagner

Rada Pedagogiczna

Uprzejmie informuję, że w dniu 22.08.2022r. o godzinie 8:30 odbędzie się Rada Pedagogiczna w postaci telekonferencji za pomocą aplikacji Discord.

O godzinie 8:15  proszę uruchomić aplikację, wejść na serwer Bursy Miejskiej
oraz połączyć się z kanałem głosowym. Konieczne jest sprawdzenie przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Pedagogicznej, czy wszyscy poprawnie się połączyli.

mgr Maria Kowaleczko-Miedzińska
Dyrektor Bursy Miejskiej

Szkolenie Rady Pedagogicznej

Uprzejmie informuję, że w środę 27.04.2022 o godz.8:30 odbędzie się szkolenie Rady Pedagogicznej na temat: „Wypalenie zawodowe w pracy wychowawcy” Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie online za pomocą platformy ClickMeeting.

Mail z linkiem zostanie przesłany na adres mailowy każdej placówki. Proszę każdego

z wychowawców o pobranie wiadomości i przesłanie na swojego prywatnego maila.

W  dniu szkolenia proszę zalogować się klikając w dany link.

Serdecznie zapraszam

Mariola Wagner

 

Informacje organizacyjne

 

Informuję tegorocznych maturzystów o możliwości zakwaterowania i wyżywienia
w Bursie Miejskiej w okresie egzaminów maturalnych. Wynajem będzie możliwy
w dniach matur wg. stawek określonych w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 7/2022r. Dyrektora Bursy Miejskiej.
Pobyt rozpoczyna się w dniu poprzedzającym egzamin maturalny od godz. 15.00
w placówce przy ul. Prusa 20. Wykupienie wyżywienia nie jest obowiązkowe, można poprzestać tylko na zakwaterowaniu.
Wnioski w tej sprawie należy składać Kierownikowi placówki do dn. 21.04.2022r.. Osobom zainteresowanym Kierowniczki przekażą do podpisania stosowne umowy.

.

https://bursamiejska.czest.pl/oferta-2/stawki-za-wynajem-i-wyzywienie

Dyrektor Bursy Miejskiej

Maria Kowaleczko-Miedzińska

Rada Pedagogiczna

Uprzejmie informuję, że w dniu 12 kwietnia 2022 r. o godz. 9:30 odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej w  placówce BM przy ul. Jasnogórskiej 84/90.

Obecność obowiązkowa.

Dyrektor Bursy Miejskiej

mgr Maria Kowaleczko-Miedzińska

Rada Pedagogiczna

Uprzejmie informuję, że w dniu 28.02.2022r. o godzinie 9:30 odbędzie się Rada Pedagogiczna w postaci telekonferencji za pomocą aplikacji Discord.

O godzinie 9:15  proszę uruchomić aplikację, wejść na serwer Bursy Miejskiej
oraz połączyć się z kanałem głosowym. Konieczne jest sprawdzenie przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Pedagogicznej, czy wszyscy poprawnie się połączyli.

mgr Maria Kowaleczko-Miedzińska
Dyrektor Bursy Miejskiej

INFORMACJA DLA RODZICÓW I WYCHOWANKÓW

Zgodnie z Kalendarzem roku szkolnego 2021/2022 określającym termin ferii zimowych w województwie śląskim Bursa Miejska jako placówka feryjna  w okresie od 14 lutego 2022r. do 27 lutego 2022r. jest nieczynna.

Wychowankowie mają obowiązek opuścić placówkę do godz. 19.00 w dniu 13 lutego 2022r. Powrót do Bursy Miejskiej możliwy jest  27 lutego 2022r. od godz. 17.00.

Maria Kowaleczko – Miedzińska
      Dyrektor Bursy Miejskiej