Rada Pedagogiczna

Wyróżnione

Uprzejmie informuję, że w czwartek  20.06.2024r. o godz.8:00  w Bursie Miejskiej            przy ul. Prusa 20 odbędzie się szkolenie Rady Pedagogicznej na temat „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla wychowanków o szczególnych potrzebach w świetle nowych uwarunkowań prawnych – aspekty praktyczne”.  Po zakończeniu  szkolenia  odbędzie się dalsze posiedzenie Rada Pedagogiczna. Obecność obowiązkowa.

Renata Dudek
Dyrektor Bursy Miejskiej

Rada Pedagogiczna

Wyróżnione

Uprzejmie informuję, że w czwartek  20.06.2024r. o godz.8:00  w Bursie Miejskiej            przy ul. Prusa 20 odbędzie się szkolenie Rady Pedagogicznej na temat „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla wychowanków o szczególnych potrzebach w świetle nowych uwarunkowań prawnych- aspekty praktyczne”.  Po zakończeniu  szkolenia  odbędzie się dalsze posiedzenie Rada Pedagogiczna. Obecność obowiązkowa.

Renata Dudek
Dyrektor Bursy Miejskiej

Rada Pedagogiczna

Uprzejmie informuję, że w środę  24.01.2024 r. o godz.9:00  w Bursie Miejskiej    przy ul. Prusa 20 odbędzie się  posiedzenie Rady Pedagogicznej.

Obecność obowiązkowa.

Renata Dudek
Dyrektor Bursy Miejskiej

Pilna informacja dla rodziców/opiekunów prawnych dotycząca płatności za styczeń 2024r.

 

Z uwagi na zamknięcie roku budżetowego 2023 bardzo prosimy o dokonywanie wpłat za m-c styczeń 2024r. nie wcześniej niż w terminie od  2 do 10 stycznia 2024r. 

                                                                             Dyrektor Bursy Miejskiej Renata Dudek

 

Dobre wieści dotyczące Szymona

 

Szymon jest już we Wrocławiu, gdzie przygotowywany jest do terapii Cart-T. Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi udało się uzyskać refundację leczenia. Jesteśmy dobrej myśli, mamy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do zbiórki za ogromną wrażliwość i otwarte serca.  Zebrane środki będą nadal bardzo przydatne i zostaną przeznaczone na dalsze leczenie Szymona i jego rehabilitację.

Szymon!
Życzymy Ci dużo siły, wytrwałości i powrotu do zdrowia.

 

Dyrekcja, pracownicy i wychowankowie  Bursy Miejskiej w Częstochowie

Rada Pedagogiczna

Uprzejmie informuję, że  w środę 04.10.2023 r. o godz.9:00  w Bursie Miejskiej przy ul. Prusa 20 odbędzie się szkoleniowe posiedzenie  Rady Pedagogicznej na temat: „Specyfika pracy z grupą. Projektowanie działań wychowawczych”.

Obecność obowiązkowa.

Renata Dudek
Dyrektor Bursy Miejskiej

Drodzy Rodzice i Opiekunowie Prawni naszych Wychowanków!

Serdecznie witamy Państwa w naszym gronie i zapraszamy do współpracy
oraz aktywnego uczestnictwa w życiu Bursy Miejskiej.

Wiemy, że Wam Drodzy Rodzice i Waszym Dzieciom  towarzyszyć mogą teraz różne emocje, zapewne podekscytowanie,
ale także obawa, jak to będzie… To, jak będzie funkcjonować Wasze Dziecko, zależy
od kadry pedagogicznej, samych wychowanków, ale także mądrych rodziców podążających za rozwojem swoich dzieci. Potrzebujemy wzajemnego wsparcia, zrozumienia i zaangażowania dla tworzenia spójnego frontu działań opiekuńczo – wychowawczych.

Szanowni Państwo, są rzeczy, na które nie mamy wpływu, ale pragniemy zapewnić,
że dołożymy wszelkich starań, aby wspomóc integrację i stworzyć Waszym Dzieciom jak najlepsze warunki do nauki i pobytu, biorąc pod uwagę ich potrzeby i możliwości.

Zachęcamy, kontaktujcie się Państwo z nami jak najczęściej, dowiadujcie
się od wychowawców o zachowaniu, sukcesach i problemach swojego dziecka. Nadmieniamy, że każdy z wychowanków ma przydzielonego wychowawcę. To właśnie od niego dowiedzą się Państwo najwięcej o potrzebach dziecka, jego adaptacji
w placówce, o kłopotach i sukcesach. Kontaktować się możecie Państwo
z pedagogiem, kierownikiem, wicedyrektorem lub dyrektorem BM. Zawsze chętnie udzielimy Państwu odpowiedzi na wszystkie pytania.

Jesteśmy dostępni pod numerami telefonu:

34 34 44 012 – BM ul. Prusa 20,

34 34 44 016 – BM ul. Legionów 19/21.

Dzielcie się z nami swoimi spostrzeżeniami, uwagami, trudnościami lub obawami związanymi z zachowaniem dziecka podczas pobytu w domu. To cenne dla nas informacje, które mogą pomóc w rozwiązywaniu i zrozumieniu jego problemów
oraz kształtowaniu pozytywnych postaw życiowych.

Szczegółową koncepcję pracy placówki, Statut oraz relacje z przeprowadzonych uroczystości, konkursów i zajęć  znajdziecie Państwo  na naszej stornie internetowej www.bursamiejska.czest.pl. Zachęcamy do lektury oraz dzielenia się z nami swoimi pomysłami.

Zapraszamy Państwa również do brania udziału w zebraniach rodziców
oraz konsultacjach z wychowawcami, pedagogiem, kierownikiem, wicedyrektorem
oraz dyrektorem. Terminy zebrań, ale również wiele przydatnych informacji będziemy zamieszczać na naszej stronie internetowej.

Jesteśmy przekonane, że istotą Bursy bezpiecznej i przyjaznej jest tworzenie klimatu współpracy, wzajemnego szacunku i dialogu. Tylko w atmosferze zaufania, zrozumienia i wsparcia ze strony rodziców wychowankowie mogą rozwinąć cały swój potencjał,
a praca Bursy przyniesie zamierzony efekt i zadowolenie wszystkim podmiotom
ją tworzącym.

Niech rozpoczynający się nowy rok szkolny będzie rokiem spokojnej i bezpiecznej pracy oraz spójnych działań w zakresie opiekuńczo – wychowawczym.

Życzymy Wam drodzy Rodzice spokojnego roku szkolnego 2023/2024.
Za niezwykle cenną będziemy uważać Państwa współpracę z Bursą Miejską
w słusznej sprawie, jaką jest zapewnienie Waszemu Dziecku poczucia bezpieczeństwa i dobrego wychowania.

Drodzy Wychowawcy!

Życzymy Wychowawcom wielu sukcesów pedagogicznych, które będą powodem
do satysfakcji i spełnienia zawodowego, radości i optymistycznego nastawienia
w każdym dniu pracy, a także pełnej realizacji zamierzeń i marzeń, które towarzyszą Wam na progu rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2023/2024.

Drodzy Wychowankowie!

Wychowankom życzymy odnalezienia w Bursie przyjaciół, zaaklimatyzowania
się w nowych warunkach, samych pięknych chwil spędzonych w murach tej placówki, sukcesów w nauce oraz wytrwałości i systematycznej pracy.

Dyrekcja Bursy Miejskiej w Częstochowie

Dyrektor Renata Dudek

Wicedyrektor Aneta Lubczyńska

Rada Pedagogiczna

Uprzejmie informuję, że w poniedziałek  28.08.2023 r. o godz.8:30  w Bursie Miejskiej    przy ul. Prusa 20 odbędzie się  posiedzenie Rady Pedagogicznej.

Obecność obowiązkowa.

Renata Dudek
Dyrektor Bursy Miejskiej