Quizy o sztuce!

Quizy o sztuce!

Wychowankowie z placówki przy ul. Legionów mogli sprawdzić swoją wiedzę o sztuce, biorąc udział w quizach o znanych malarzach impresjonistach i ich dziełach. Celem zabawy było rozbudzenie i rozwijanie zainteresowania sztukami plastycznymi oraz popularyzacja wiedzy
o światowej klasy artystach, ich dziełach, kontekście epoki. Quizy to doskonałe wypełnienie czasu wolnego, aktywizują nas, pokazują braki
w naszej wiedzy, generują potrzebę uczenia się nowych rzeczy. Wychowankowie
z wypiekami na twarzy rozwiązywali zadane im testy, chętnie porównując własne wyniki do wyników kolegów. Gratulujemy wychowankom wiedzy, życzymy powodzenia za miesiąc.

Zajęcia przygotowały S. Błaszczyk, B. Siwek

Quizy o sztuce!

Quizy o sztuce!