Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Drodzy Wychowankowie, Rodzice i Opiekunowie Prawni!

Prosimy o zapoznanie się z kalendarzem roku szkolnego 2023/2024 i uwzględnienie

go w planach związanych z pobytem wychowanków w Bursie Miejskiej.

Przypominamy, że Bursa Miejska jest placówką feryjną czyli, że w dni wolne od nauki nie zapewnia wychowankom opieki i wychowania. Oznacza to, że na święta, dni ustawowo wolne od pracy, ferie zimowe i wakacje wszyscy wychowankowie opuszczają Bursę Miejską i wracają w wyznaczonym przez BM terminie.

Poniżej przedstawiamy kalendarz roku szkolnego 2023/2024 określony na podstawie informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej:

1. 1 listopada 2023 r. (środa) Święto Wszystkich Świętych
2. 11 listopada 2023 r. (sobota) Święto Niepodległości
3. 23 – 31 grudnia 2023 r. Zimowa przerwa świąteczna
4. 1 stycznia 2024 r. (poniedziałek) Nowy Rok
5. 6 stycznia 2024 r. (sobota) Święto Trzech Króli
6. 29 stycznia-11 lutego 2024 r. Ferie zimowe
7. 28 marca – 2 kwietnia 2024 r. Wiosenna przerwa świąteczna
8. 1 maja 2024 r. (środa) Święto Pracy
9. 3 maja 2024 r. (piątek) Święto Konstytucji 3 Maja
10. 30 maja 2024 r. (czwartek) Święto Bożego Ciała
11. 21 czerwca 2024 r. (piątek) Zakończenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
12. 22 czerwca – 31 sierpnia 2024r. Ferie letnie

Informujemy, że

  1. Powyższe terminy dotyczą wszystkich wychowanków, w tym wychowanków
    z zagranicy i zawodników klubów sportowych.
  2. W razie nieprzewidzianych powyżej sytuacji Bursa Miejska zorganizuje opiekę wychowankom w placówce wskazanej przez Dyrektora, o czym informacja zostanie przekazana poprzez informacje na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej.