Uwaga! Zmiana wysokości opłat za zakwaterowanie od października 2019r.

Informujemy, że od 1 października 2019r. wysokość opłat za zakwaterowanie wychowanków ulegnie zmianie i będzie wynosić:
93 zł  za miesiąc- pobyt 5-dniowy
121 zł za miesiąc – pobyt 7-dniowy

Zmiany dokonane przez Radę Miasta Częstochowy na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2019 r.,poz. 506, poz. 1309) i § 76 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. 2015, poz. 1872 z późn. zm.).

Odnośnik do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego, gdzie można zapoznać się z treścią Uchwały nr. 181.XVI.2019 Rady Miasta Częstochowy dotyczącą ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Miejskiej.

Wysokość opłat za zakwaterowaniu za wrzesień 2019r.

Informujemy, że opłata za zakwaterowanie we wrześniu wynosi:

  • Placówki 5-cio dniowe: 273 zł wyżywienie + 78 zł zakwaterowanie – łącznie 351 zł
  • Placówki 7-io dniowe: 377 zł wyżywienie + 106 zł zakwaterowanie – łącznie 483 zł

Przypominamy, że zgodnie z Umową zakwaterowania opłaty należy wnosić najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc zakwaterowania,
na subkonto wskazane przez Bursę Miejską (§6 ust.2 Umowy).

Wychowankowie nowoprzyjęci dokonują pierwszej wpłaty do 10 września
na wskazane subkonto (§6 ust.3 Umowy).

W związku z powyższym przypominamy, że wychowankowie kontynuujący pobyt w Bursie Miejskiej są zobowiązani do stawienia się w placówce wraz z dowodem wpłaty za zakwaterowanie, za wrzesień 2019r.. Osoby, które nie okażą
się potwierdzeniem dokonania wpłaty nie zostaną zakwaterowane.

UWAGA DOTYCZĄCA KWATEROWANIA WYCHOWANKÓW

UWAGA !!!

ZOBOWIĄZUJEMY RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH WYCHOWANKÓW NIEPEŁNOLETNICH (NOWOPRZYJĘTYCH I KONTYNUUJĄCYCH POBYT)
DO OSOBISTEGO STAWIENNICTWA W PLACÓWCE W DNIU KWATEROWANIA WRAZ Z DZIECKIEM I OKAZANIA SIĘ DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI TOŻSAMOŚĆ.

WYCHOWANKOWIE NIEPEŁNOLETNI, KTÓRZY PRZYJADĄ DO PLACÓWKI
BEZ RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH NIE ZOSTANĄ ZAKWATEROWANI.

WSZYSTKIE POWYŻSZE UWAGI DOTYCZĄ TAKŻE WYCHOWANKÓW
Z ZAGRANICY.

 

Zebrania z Rodzicami nowo przyjętych wychowanków

Informujemy, że zebrania informacyjne obowiązkowe dla Rodziców nowo przyjętych wychowanków z Dyrekcją i Kierownikami placówek Bursy Miejskiej odbędą się według poniższego harmonogramu:

  • w placówce BM przy ul. Legionów  w dn. 1 września o godz. 15.00;
  • w placówce BM przy ul. Jasnogórskiej  w dn. 1 września o godz. 15.00;
  • w placówce BM przy ul. Prusa w dn. 1 września o godz. 15.00.

 Zapraszamy na spotkanie.

Do Wychowanków

Wszyscy Wychowankowie, którzy zostali przyjęci do Bursy Miejskiej zobowiązani są zakwaterować się w swoich placówkach w niedzielę 1 września 2019r. zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • nowo przyjęci wychowankowie od godz. 15.00 do 18.00;
  • wychowankowie kontynuujący pobyt od godz. 18.00 do 20.00.

Prosimy, abyście nie zapomnieli zabrać do Bursy kilku niezbędnych rzeczy.
Zapakujcie koniecznie sztućce, kubek na herbatę oraz pościel, czyli poszwę, poszewkę i prześcieradło (kołdry i poduszki są w pokojach). Zabierzcie również rzeczy osobiste
i środki higieny osobistej.

Uwaga!

We wszystkich placówkach Bursy Miejskiej obowiązuje zakaz posiadania
w pokojach czajników elektrycznych, lodówek, kuchenek mikrofalowych, tosterów, telewizorów i innego sprzętu elektrycznego.

 Do zobaczenia w Bursie!

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Polecany

Drodzy Wychowankowie, Rodzice i Opiekunowie Prawni!

prosimy o zapoznanie się z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020 i uwzględnienie
go w planach związanych z pobytem wychowanków w Bursie Miejskiej w Częstochowie.

Przypominamy, że Bursa Miejska jest placówką feryjną, czyli, że w dni wolne od nauki nie zapewnia wychowankom opieki i wychowania. Oznacza to, że na święta, dni ustawowo wolne od pracy, ferie zimowe i wakacje wszyscy wychowankowie opuszczają Bursę Miejską i wracają w wyznaczonym przez BM terminie.

Poniżej przedstawiamy kalendarz roku szkolnego 2019/2020 określony
na podstawie informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej:
Czytaj dalej

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Drodzy Wychowankowie, Rodzice i Opiekunowie Prawni !

prosimy o zapoznanie się z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020 i uwzględnienie
go w planach związanych z pobytem wychowanków w Bursie Miejskiej w Częstochowie.

Przypominamy, że Bursa Miejska jest placówką feryjną, czyli, że w dni wolne od nauki nie zapewnia wychowankom opieki i wychowania. Oznacza to, że na święta, dni ustawowo wolne od pracy, ferie zimowe i wakacje wszyscy wychowankowie opuszczają Bursę Miejską i wracają w wyznaczonym przez BM terminie.

Poniżej przedstawiamy kalendarz roku szkolnego 2019/2020 określony
na podstawie informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Czytaj dalej