Informacje na temat kwaterowania wychowanków

 1. Informujemy, że kwaterowanie wychowankówdo Bursy Miejskiej będzie
  się odbywać w dniu 03.09.2023r. w określonych godzinach:

– Placówka przy ul. Legionów:
godziny 15:00 – 17:00 – kwaterowanie nowoprzyjętych wychowanków;
godziny 17:00 – 20:00 – kwaterowanie wychowanków kontynuujących pobyt;

– Placówka przy ul. Prusa:
godziny 15:00 – 17:30 – kwaterowanie nowoprzyjętych wychowanków;
godziny 17:30 – 20:00 – kwaterowanie wychowanków kontynuujących pobyt;

 Wychowankowie, którzy zgłoszą się do zakwaterowania poza tymi godzinami,
nie zostaną zakwaterowani w dniu 3.09.2023r. ze względów organizacyjnych. Kwaterowanie ich odbędzie się w dniu 4.09.2023r. od godz. 10.00 do godz. 14.00.

Z powodu spodziewanej dużej ilości wychowanków prosimy o cierpliwość
i spokojne oczekiwanie na swoją kolej kwaterowania.
Kwaterowania wychowanka dokonuje wychowawca, który zaprowadza
go do pokoju, zapoznaje z obowiązującymi zasadami i dokonuje niezbędnych formalności pisemnych.

 1. Wychowankowie nowoprzyjęci zostaną zakwaterowani tylko wówczas,
  gdy przyjadą z rodzicami / opiekunami prawnymi.
  3. Podczas kwaterowania wychowankom kontynuującym pobyt mogą towarzyszyć Rodzice / Opiekunowie prawni.
 2. Zawiadamiamy, że zebrania informacyjne obowiązkowe dla Rodziców / Opiekunów prawnych wychowanków z Dyrekcją i Kierownikami placówek Bursy Miejskiej odbędą się według poniższego harmonogramu:
 • w placówce BM przy ul. Legionów  w dn. 3 września o godz. 16.30;
 • w placówce BM przy ul. Prusa w dn. 3 września o godz. 15.00.

 

 Zapraszamy na spotkanie!

 

 1. 5. Wychowankowie kontynuujący pobyt zobowiązani są do okazania potwierdzenia wpłaty w postaci wydruku za wrzesień 2023r.na subkonto, które mieli wskazane w ubiegłym roku w wysokości:
 • pobyt i wyżywienie 5-dniowe – 503 zł;
 • pobyt i wyżywienie 7-dniowe – 680 zł.

 Wychowankowie nowoprzyjęci  dokonują pierwszej wpłaty do 10 września
na subkonto, które zostanie wskazane podczas kwaterowania w wysokości:

 • pobyt i wyżywienie 5-dniowe – 503 zł;
 • pobyt i wyżywienie 7-dniowe – 680 zł.
 1. Do placówki zabrać należy ze sobą jedynie najpotrzebniejsze rzeczy tj.: odzież, rzeczy osobiste, środki higieny osobistej, powłoki na pościel (tj. poszwę, poszewkę i prześcieradło), jednokolorowy koc, zeszyty i podręczniki szkolne. Prosimy o nieprzywożenie nadmiernej ilości rzeczy oraz sprzętów RTV i AGD.
 2. 7. Wszystkie ww. zasady dotyczą wychowanków z kraju i zza granicyNiespełnienie powyższych zasad skutkować będzie niezakwaterowaniem wychowanka.

                              Do zobaczenia w Bursie!

                                    mgr Renata Dudek

                     Dyrektor Bursy Miejskiej w Częstochowie

 

 

    

Informacja o wysokości opłat za miesiąc wrzesień 2023r.

UWAGA!

 Szanowni Państwo,

Przypominamy, że opłaty za pobyt w Bursie i wyżywienie na rok szkolny 2023/2024 należy wnosić najpóźniej do piątego dnia każdego miesiąca  zakwaterowania.

Wyjątkowo za miesiąc wrzesień 2023r.Wychowankowie, którzy kontynuują pobyt w BM wpłat za wrzesień dokonują do 31 sierpnia 2023r., na subkonto  z poprzednich lat, natomiast Wychowankowie nowo przyjęci dokonują pierwszej wpłaty do 10 września 2023r.  na subkonto, które będzie podane wychowankowi podczas kwaterowania.

Opłatę uznaje się za dokonaną w chwili wpływu środków na subkonto.

Informujemy, że opłata za miesiąc wrzesień wynosić będzie:

 • pobyt i wyżywienie 5-dniowe – 503 zł;
 • pobyt i wyżywienie 7-dniowe – 680 zł.

Rada Pedagogiczna

Uprzejmie informuję, że w poniedziałek  28.08.2023 r. o godz.8:30  w Bursie Miejskiej    przy ul. Prusa 20 odbędzie się  posiedzenie Rady Pedagogicznej.

Obecność obowiązkowa.

Renata Dudek
Dyrektor Bursy Miejskiej

Rada Pedagogiczna

Uprzejmie informuję, że w dniu 23.08.2023r. o godzinie 8:30 odbędzie się Rada Pedagogiczna w postaci telekonferencji za pomocą aplikacji Discord.

O godzinie 8:15  proszę uruchomić aplikację, wejść na serwer Bursy Miejskiej
oraz połączyć się z kanałem głosowym. Konieczne jest sprawdzenie przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Pedagogicznej, czy wszyscy poprawnie się połączyli.

mgr Renata Dudek
Dyrektor Bursy Miejskiej

TRWA WALKA O ŻYCIE – POMÓŻ!

Nasz wychowanek Szymon od lipca tego roku zmaga się z ostrą białaczką limfoblastyczną.

Po usłyszeniu diagnozy, niezwłocznie poddał się leczeniu. Przy ogromnym wsparciu rodziny dzielnie znosił kolejne chemioterapie licząc na powrót do zdrowia. Niestety w przypadku Szymona chemia nie zadziałała i nie ma już możliwości zastosowania jakichkolwiek refundowanych leków czy terapii.

Jedyną szansą jest terapia biologiczna Cart T-Cell,  która kosztuje 500 tysięcy złotych. Rodzina Szymka takich pieniędzy nie ma, a czasu jest coraz mniej.

Jeżeli czytasz ten apel nie bądź proszę obojętny!

Wszyscy otwórzmy serca dla naszego wychowanka, kolegi, syna, brata, wnuka.

Ratujmy młodego człowieka, który wkrótce będzie obchodził swoje 18 -te urodziny.

Niedługo Święta…, każdy z nas wpłacając pieniądze na podane w linku konto, może podarować Szymonowi najdroższy prezent na świecie – ŻYCIE.

Nie zmarnujmy tej szansy. Liczy się serce i czas, a ten ucieka….

Trwa zbiórka na Pomagam.pl.

Link do zbiórki:  https://pomagam.pl/ah4f3e.

Udostępnij apel na facebooku!

 

Dyrekcja, pracownicy i wychowankowie  Bursy Miejskiej w Częstochowie.