Rekrutacja dla wychowanków, którzy już mieszkali w BM

W celu kontynuacji pobytu w Bursie Miejskiej od 1 września 2021 roku, obowiązkowe jest  złożenie Deklaracji o kontynuowaniu pobytu w Bursie Miejskiej wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Deklarację o kontynuowaniu pobytu wraz z kompletem dokumentów należy złożyć tylko w placówce Bursy Miejskiej przy ul.  Prusa 20 (wejście od strony boiska sportowego),  w godzinach od 9:00 do 14:00,  w następujących dniach:

 • 1 i 2 czerwca 2021r. dokumenty składają wychowankowie z placówki
  przy Legionów 19/21;
 • 4 i 7 czerwca 2021r. dokumenty składają wychowankowie z placówki
  przy Jasnogórskiej 84/90;
 • 8 i 9 czerwca 2021r. dokumenty składają wychowankowie z placówki
  przy ul. Prusa 20.

Uwaga!

W innej placówce i w innych terminach dokumentacja nie będzie przyjmowana.

 Komplet dokumentów obejmuje:

 • Deklarację o kontynuowaniu pobytu przez wychowanka pełnoletniego; (pobierz)            lub
 • Deklarację o kontynuowaniu pobytu przez wychowanka niepełnoletniego; (pobierz)
 • 2 egzemplarze Umowy zakwaterowania w Bursie Miejskiej podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych; (pobierz)
 • Kartę informacyjną dotyczącą zdrowia wychowanka; (pobierz)
 • Kwestionariusz osobowy wychowanka; (pobierz)
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wychowanka; (pobierz)
 • Dokument określający sytuację prawną i losową wychowanka (jeśli jest konieczny dla stwierdzenia prawdziwości danych), a mianowicie:
  – oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie; (pobierz)
  lub
  – oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata pełnoletniego; (pobierz)
  lub
  – Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata niepełnoletniego; (pobierz).

 Uwaga!

Druki w/w dokumentów dostępne są w zakładce „Rekrutacja”
na stronie: http://bursamiejska.czest.pl/rekrutacja-dla-wychowankow-ktorzy-juz-mieszkali-w-bmwww.bursamiejska.czest.pl

Dokumenty muszą być zaparafowane w prawym dolnym rogu każdej strony
przez rodziców/opiekunów prawnych.

Przyjmowane będą tylko dokumenty prawidłowo wypełnione oraz kompletne.

Osoby starające się o kontynuację pobytu w Bursie Miejskiej nie mogą mieć zaległości
w dotychczasowych płatnościach za zakwaterowanie.

Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie będą mogły ubiegać się o miejsce w Bursie Miejskiej przystępując do rekrutacji dopiero i tylko w terminie sierpniowym, wg. zasad obowiązujących dla nowo przyjmowanych wychowanków.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej przyjmowanie dokumentów odbywać się będzie nadal w reżimie sanitarnym. Obowiązkowe będzie dostosowanie się do Procedury postępowania w celu zapobiegania rozprzestrzeniania COVID –19 w Bursie Miejskiej    w Częstochowie dostępnej na stronie:
http://bursamiejska.czest.pl/procedury-epidemiologiczne/procedury-epidemiologiczne-dot-wychowankow

oraz używanie  maseczek i zachowanie odległości 2m między osobami. Składający dokumenty przed wejściem na teren placówki zobowiązani będą do wypełnienia  „Oświadczenia dla osób wchodzących” i do wchodzenia pojedynczo.

Od osób nie stosujących się do obowiązujących zasad epidemiologicznych dokumenty nie będą przyjmowane.

Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej

Uprzejmie informuję, że w piątek 28.05.2021r. o godz. 9:30 odbędzie się szkolenie Rady Pedagogicznej nt. „Jak rozwijać umiejętności elastycznego reagowania
na przeciwności i wzmacniać u wychowanków odporność psychiczną”. Szkolenie zostanie przeprowadzone on-line za pośrednictwem usługi Microsoft Teams. Każdy
z uczestników dzień przed szkoleniem otrzyma mail z linkiem umożliwiającym zalogowanie się. Proszę o godzinie 9:10 w dniu szkolenia zalogować się klikając
w otrzymany link.

Po zakończeniu szkolenia proszę uruchomić aplikację Discord, wejść na serwer Bursy Miejskiej oraz połączyć się z kanałem głosowym, gdzie będzie odbywać się dalsze posiedzenie Rady Pedagogicznej.

Drogie Maturzystki, Drodzy Maturzyści

Grafika przedstawiająca biret absolwenta i dyplom

„Nikt prawie nie wie, dokąd go zaprowadzi droga, póki nie stanie
u celu” –
J.R.R. Tolkien, „Dwie Wieże”.

Drogie Maturzystki,
Drodzy Maturzyści,

Witając Was przed laty w murach Bursy Miejskiej                              nie przypuszczałam, że po latach będę żegnać się z Absolwentami poprzez stronę internetową. Nastąpiła przedziwna sytuacja, która wymusiła ograniczenia w działalności Bursy,          w tym także uniemożliwiła zorganizowanie tradycyjnego Pożegnania Maturzystów.         W czasie tego corocznego, uroczystego spotkania, które tak bardzo lubiłam, miałam okazję spojrzeć na wychowanków z nieco innej strony, zobaczyć w nich młodych ludzi wkraczających w dorosłe życie, zastanawiałam się czy poradzą sobie z przyszłością, czy nauczyliśmy ich tego, jak być wartościowym, odpowiedzialnym i dobrym człowiekiem. A wierzcie mi, że nie zawsze było łatwo, ale zawsze było warto.                 Wy, wychowankowie zachowywaliście się na tych spotkaniach inaczej, bardziej dojrzale, refleksyjnie. I choć nie często zdarzają się w mojej pracy przejawy wdzięczności, na spotkaniu tym wdzięczność widać było w zachowaniu, w słowach,       w kwiatach, uśmiechach…

Było mi bardzo miło gościć Was w Bursie Miejskiej, towarzyszyć Wam                              w codzienności, cieszyć się z Waszych sukcesów szkolnych, sportowych, wspierać Was w bardziej lub mniej trudnych chwilach. I choć czasem było nie tak, jak być powinno, choć bywało, że moje oczekiwania wobec Was rozmijały się
z rzeczywistością, to razem z Wicedyrektor Panią Renatą Dudek, Kierowniczkami
Panią Barbarą Leś, Panią Aleksandrą Politańską, Panią Joanną Sajewską
i Pedagogiem Panią Justyną Klejny – Czubak, z Wychowawcami, Pracownikami,
w poczuciu uczciwości wobec Waszych Rodziców, odpowiedzialności za Wasze zdrowie i życie, robiłam to, co służyło całej społeczności, ale i każdemu
z wychowanków z osobna, teraz i w przyszłości. Zapis tych dni otrzymaliście
w wysłanym każdemu z Was pakiecie zawierającym list, nagraną płytę, pamiątkowy długopis.

Pewien etap Waszego życia dobiega końca, wkraczacie na ścieżkę dorosłości pełną samodzielności i odpowiedzialności. Zatem życzę Wam, abyście zrealizowali swoje plany, pasje i marzenia, pokonywali napotykane trudności, aby otaczali Was szczerzy
i wartościowi ludzie, abyście potrafili podejmować właściwe decyzje oraz szanowali
i nie zawodzili siebie i innych. Cieszcie się z małych rzeczy, bo pewnego dnia,                 gdy spojrzycie wstecz, może się okazać, że to są wielkie rzeczy. Dla mnie taką wielką rzeczą jest Bursa Miejska i byliście Wy, jej Wychowankowie.

mgr Maria Kowaleczko – Miedzińska

Dyrektor Bursy Miejskiej

Absolwenci z placówki BM przy ul. Jasnogórskiej

Absolwenci z placówki BM przy ul. Prusa

Absolwenci z placówki BM przy ul. Legionów

Zaszufladkowano do kategorii article

Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej

Uprzejmie informuję, że w środę 17.03.2021r. o godz. 9:30 odbędzie się szkolenie Rady Pedagogicznej nt. „Przyjazna Bursa i grupa – tworzenie środowiska wychowawczego wspierającego rozwój wychowanka”. Szkolenie zostanie przeprowadzone on-line
za pośrednictwem usługi Microsoft Teams. Każdy z uczestników w przeddzień szkolenia otrzyma mail z linkiem umożliwiającym zalogowanie się. Proszę o godzinie 9:10 w dniu szkolenia zalogować się klikając w otrzymany link.

Po zakończeniu szkolenia proszę uruchomić aplikację Discord, wejść na serwer Bursy Miejskiej oraz połączyć się z kanałem głosowym, gdzie będzie odbywać się dalsze posiedzenie Rady Pedagogicznej.

 

Informacja dla przystępujących do egzaminów próbnych

Wychowankowie przystępujący do egzaminów próbnych, którzy są zainteresowani zakwaterowaniem w BM w czasie ich trwania, muszą chęć pobytu zgłosić
do dn. 2.03.2021r. do godz. 11.00 telefonicznie pod nr 34 3444012 lub mailowo na adres kontakt@bursamiejska.czest.pl. Nie zgłoszenie woli zakwaterowania nie pozwoli na Wasz pobyt w Bursie ze względów organizacyjnych.

Prosimy zatem o podanie szczegółowych informacji dot. planowanych dni pobytu, zgodnych z harmonogramem egzaminów próbnych, od 3 do 16.03.2021r., z wyłączeniem sobót i niedziel. Zakwaterowanie w soboty i niedziele będzie rozpatrywane indywidualnie pod kątem zasadności.

Wszyscy chętni będą zakwaterowani w placówce przy ul. Legionów.

Koszty pobytu i wyżywienia będą naliczane zgodnie ze stawkami obowiązującymi wychowanków.

Zmiana godziny posiedzenia Rady Pedagogicznej

Uprzejmie informuję, że  Rada Pedagogiczna  w dniu 11.02.2021r. z ważnych powodów zostanie przesunięta na godzinę 10:30.

O godzinie 10:15  proszę uruchomić aplikację, wejść na serwer Bursy Miejskiej
oraz połączyć się z kanałem głosowym. Konieczne jest sprawdzenie przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Pedagogicznej, czy wszyscy poprawnie się połączyli.

mgr Maria Kowaleczko-Miedzińska
Dyrektor Bursy Miejskiej

Informacja dla Wychowanków Bursy Miejskiej dotycząca wydawania paczek noworocznych

Zapraszamy Wychowanków Bursy Miejskiej do odbioru paczek noworocznych.

Paczki wydawane będą w placówce Bursy Miejskiej przy ul. Prusa 20
w dniach 8.02.2021r. – 12.02.2021r.
i 15.02.2021r. – 19.02.2021r.,
w godzinach 7:30 – 14:30.

Paczki, które nie zostaną odebrane w wyznaczonym terminie wydane zostaną wychowankom obecnie przebywającym w Bursie Miejskiej.

Rada Pedagogiczna

Uprzejmie informuję, że w dniu 11.02.2021r. o godzinie 9:30 odbędzie się Rada Pedagogiczna w postaci telekonferencji za pomocą aplikacji Discord.

O godzinie 9:15  proszę uruchomić aplikację, wejść na serwer Bursy Miejskiej
oraz połączyć się z kanałem głosowym. Konieczne jest sprawdzenie przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Pedagogicznej, czy wszyscy poprawnie się połączyli.

mgr Maria Kowaleczko-Miedzińska
Dyrektor Bursy Miejskiej