Życzenia od Dyrekcji na Nowy Rok Szkolny

Drodzy Rodzice i Opiekunowie Prawni naszych Wychowanków!

Serdecznie witamy Państwa w naszym gronie i zapraszamy do współpracy
oraz aktywnego uczestnictwa w życiu Bursy Miejskiej.

Wiemy, że Wam Drodzy Rodzice i Waszym Dzieciom  towarzyszyć mogą teraz różne emocje, zapewne podekscytowanie,
ale także obawa, jak to będzie… To, jak będzie funkcjonować Wasze Dziecko, zależy
od kadry pedagogicznej, samych wychowanków, ale także mądrych rodziców podążających za rozwojem swoich dzieci. Potrzebujemy wzajemnego wsparcia, zrozumienia i zaangażowania dla tworzenia spójnego frontu działań opiekuńczo – wychowawczych.

Szanowni Państwo, są rzeczy, na które nie mamy wpływu, ale pragniemy zapewnić,
że dołożymy wszelkich starań, aby wspomóc integrację i stworzyć Waszym Dzieciom jak najlepsze warunki do nauki i pobytu, biorąc pod uwagę ich potrzeby i możliwości.

Zachęcamy, kontaktujcie się Państwo z nami jak najczęściej, dowiadujcie
się od wychowawców o zachowaniu, sukcesach i problemach swojego dziecka. Nadmieniamy, że każdy z wychowanków ma przydzielonego wychowawcę. To właśnie od niego dowiedzą się Państwo najwięcej o potrzebach dziecka, jego adaptacji
w placówce, o kłopotach i sukcesach. Kontaktować się możecie Państwo
z pedagogiem, kierownikiem, wicedyrektorem lub dyrektorem BM. Zawsze chętnie udzielimy Państwu odpowiedzi na wszystkie pytania.

Jesteśmy dostępni pod numerami telefonu:

34 34 44 012 – BM ul. Prusa 20,

34 34 44 016 – BM ul. Legionów 19/21.

Dzielcie się z nami swoimi spostrzeżeniami, uwagami, trudnościami lub obawami związanymi z zachowaniem dziecka podczas pobytu w domu. To cenne dla nas informacje, które mogą pomóc w rozwiązywaniu i zrozumieniu jego problemów
oraz kształtowaniu pozytywnych postaw życiowych.

Szczegółową koncepcję pracy placówki, Statut oraz relacje z przeprowadzonych uroczystości, konkursów i zajęć  znajdziecie Państwo  na naszej stornie internetowej www.bursamiejska.czest.pl. Zachęcamy do lektury oraz dzielenia się z nami swoimi pomysłami.

Zapraszamy Państwa również do brania udziału w zebraniach rodziców
oraz konsultacjach z wychowawcami, pedagogiem, kierownikiem, wicedyrektorem
oraz dyrektorem. Terminy zebrań, ale również wiele przydatnych informacji będziemy zamieszczać na naszej stronie internetowej.

Jesteśmy przekonane, że istotą Bursy bezpiecznej i przyjaznej jest tworzenie klimatu współpracy, wzajemnego szacunku i dialogu. Tylko w atmosferze zaufania, zrozumienia i wsparcia ze strony rodziców, wychowankowie mogą rozwinąć cały swój potencjał
a praca Bursy przyniesie zamierzony efekt i zadowolenie wszystkim podmiotom
ją tworzącym.

Niech rozpoczynający się nowy rok szkolny będzie rokiem spokojnej i bezpiecznej pracy oraz spójnych działań w zakresie opiekuńczo – wychowawczym.

Życzymy Wam drodzy Rodzice spokojnego roku szkolnego 2023/2024.
Za niezwykle cenne będziemy uważać Państwa współpracę z Bursą Miejską
w słusznej sprawie jaką jest zapewnienie Waszemu Dziecku poczucia bezpieczeństwa i dobrego wychowania.

Drodzy Wychowawcy!

Życzymy Wychowawcom wielu sukcesów pedagogicznych, które będą powodem
do satysfakcji i spełnienia zawodowego, radości i optymistycznego nastawienia
w każdym dniu pracy, a także pełnej realizacji zamierzeń i marzeń, które towarzyszą Wam na progu rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2023/2024.

Drodzy Wychowankowie!

Wychowankom życzymy odnalezienia w Bursie przyjaciół, zaaklimatyzowania
się w nowych warunkach, samych pięknych chwil spędzonych w murach tej placówki, sukcesów w nauce oraz wytrwałości i systematycznej pracy.

Dyrekcja Bursy Miejskiej w Częstochowie

Dyrektor Renata Dudek

Wicedyrektor Aneta Lubczyńska

Bukiet kwiatów

W życiu najtrudniejsze są pożegnania, zwłaszcza z takimi osobami
jak Pani Dyrektor Maria Kowaleczko – Miedzińska, która jeszcze wczoraj była naszą wspaniałą Szefową, a dziś jest już szczęśliwą Emerytką.

Pani Dyrektor dziękujemy za wiele lat wspólnej pracy, za stworzenie wychowankom doskonałych warunków zakwaterowania, a nam, wszystkim pracownikom, komfortowych warunków pracy. Dziękujemy za wszystkie rady, dobre serce, mądrość
i wsparcie, które nam Pani okazywała.

Życzymy Pani Dyrektor, aby nowy rozdział życia, który właśnie się dla Pani rozpoczyna był pełen szczęśliwych chwil, przyniósł mnóstwo radości i satysfakcji.
Zapraszamy Panią do częstych odwiedzin w naszej  Bursie.

DZIĘKUJEMY!!!

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Wychowankowie
Bursy Miejskiej w Częstochowie

Zdjęcie grupowe pracowników Bursy Miejskiej

Czytaj dalej

Informacja o wysokości opłat za miesiąc wrzesień 2022r.

UWAGA!

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że opłaty za pobyt w Bursie i wyżywienie na rok szkolny 2022/2023 należy wnosić z góry, najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc zakwaterowania.

Wychowankowie, którzy kontynuują pobyt w BM wpłat za wrzesień dokonują 
do 31 sierpnia 2022 r., na subkonto z poprzednich lat. Nie zostaną zakwaterowani 
ci wychowankowie, którzy nie okażą potwierdzenia wpłaty za wrzesień dokonanej
przed 31.08.2022r. (§6 ust.2 Umowy).

Wychowankowie nowoprzyjęci dokonują pierwszej wpłaty do 10 września 2022r.   
na subkonto, które będzie podane wychowankowi podczas kwaterowania.

Opłatę uznaje się za dokonaną w chwili wpływu środków na subkonto.

Informujemy, że opłata za miesiąc wrzesień wynosić będzie:

  • pobyt i wyżywienie 5-dniowe – 543 zł;
  • pobyt i wyżywienie 7-dniowe – 740 zł.

 

Informacje na temat kwaterowania wychowanków

1. Informujemy, że kwaterowanie wychowanków do Bursy Miejskiej będzie
się odbywać w dniu 31.08.2022r. w określonych godzinach:

– Placówka przy ul. Legionów:
godziny 15:00 – 17:00 – kwaterowanie nowoprzyjętych wychowanków;
godziny 17:00 – 20:00 – kwaterowanie wychowanków kontynuujących pobyt;

Placówka przy ul. Prusa:
godziny 15:00 – 18:00 – kwaterowanie nowoprzyjętych wychowanków;
godziny 18:00 – 20:00 – kwaterowanie wychowanków kontynuujących pobyt;

 Wychowankowie, którzy zgłoszą się do zakwaterowania poza tymi godzinami,
nie zostaną zakwaterowani w dniu 31.08.2022r. ze względów organizacyjnych. Kwaterowanie ich odbędzie się w dniu 1.09.2022r. od godz. 10.00 do godz. 14.00.

Z powodu spodziewanej dużej ilości wychowanków prosimy o cierpliwość
i spokojne oczekiwanie na swoją kolej kwaterowania.
Kwaterowania wychowanka dokonuje wychowawca, który zaprowadza
go do pokoju, zapoznaje z obowiązującymi zasadami i dokonuje niezbędnych formalności pisemnych.

2. Wychowankowie nowoprzyjęci zostaną zakwaterowani tylko wówczas,
gdy przyjadą z rodzicami / opiekunami prawnymi.
Wychowankom kontynuującym zamieszkiwanie w BM nie muszą towarzyszyć rodzice / opiekunowie prawni.

3. Podczas kwaterowania wychowankom mogą towarzyszyć Rodzice / Opiekunowie prawni.

4. Zawiadamiamy, że zebrania informacyjne obowiązkowe dla Rodziców / Opiekunów prawnych wychowanków z Dyrekcją i Kierownikami placówek Bursy Miejskiej odbędą
się według poniższego harmonogramu:

  • w placówce BM przy ul. Legionów  w dn. 31 sierpnia o godz. 15.00;
  • w placówce BM przy ul. Prusa w dn. 31 sierpnia o godz. 16.30.

 Zapraszamy na spotkanie!

5. Wychowankowie kontynuujący pobyt zobowiązani są do okazania potwierdzenia wpłaty w postaci wydruku za wrzesień 2022r. na subkonto, które mieli wskazane
w ubiegłym roku w wysokości:

  • pobyt i wyżywienie 5-dniowe – 543 zł;
  • pobyt i wyżywienie 7-dniowe – 740 zł.

 Nie zostaną zakwaterowani ci wychowankowie, którzy nie okażą potwierdzenia wpłaty za wrzesień dokonanej przed 31.08.2022r. (§6 ust.2 Umowy).

Wychowankowie nowoprzyjęci  dokonują pierwszej wpłaty do 10 września
na subkonto, które zostanie wskazane podczas kwaterowania (§6 ust.3 Umowy)
w wysokości:

  • pobyt i wyżywienie 5-dniowe – 543 zł;
  • pobyt i wyżywienie 7-dniowe – 740 zł.

6. Do placówki zabrać należy ze sobą jedynie najpotrzebniejsze rzeczy tj.: odzież, rzeczy osobiste, środki higieny osobistej, powłoki na pościel (tj. poszwę, poszewkę i prześcieradło), zeszyty i podręczniki szkolne. Prosimy o nie przywożenie nadmiernej ilości rzeczy.

7. Wszystkie ww. zasady dotyczą wychowanków z kraju i zza granicyNiespełnienie powyższych zasad skutkować będzie niezakwaterowaniem wychowanka.

Do zobaczenia w Bursie!

  Dyrekcja Bursy Miejskiej w Częstochowie
mgr Maria Kowaleczko – Miedzińska
mgr Renata Dudek

Informacja dla Rodziców kandydatów na wychowanków ubiegających się po raz pierwszy o przyjęcie do Bursy Miejskiej

Informujemy, że Rodzice wszystkich kandydatów ubiegających się po raz pierwszy      o przyjęcie do Bursy Miejskiej są zobowiązani do osobistego złożenia, w określonych terminach i miejscu rekrutacji, kompletu dokumentów dot. kandydatów
na wychowanków.

Dokumenty niekompletne i składane przez osoby postronne lub przesyłane pocztą
nie będą przyjmowane i nie będą podlegać procedurze rekrutacyjnej.

Повідомляємо, що батьки кандидатів, які вперше претендують на вступ до міського гуртожитку, зобов’язані особисто подати документи щодо кандидатів у підопічні.

Wycieczka do Łodzi

Uczestnicy wycieczki w Ogrodzie zoologicznym

Zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy kilka tygodni temu, wychowankowie Bursy Miejskiej wybrali się na wycieczkę do Łodzi. Wczoraj, 7.06.2022r. mieliśmy okazję odwiedzić
to urocze miasto. Spośród wielu możliwości, jakie daje nam Łódź, aby spędzić w niej miło czas, wybraliśmy ZOO i Palmiarnię. Nasza wycieczka została sfinansowana
z środków Bursy Miejskiej i stanowiła nagrodę dla młodzieży, która została wyróżniona w wybranych konkursach organizowanych w naszej placówce.

W ZOO, oprócz możliwości podziwiania wielu gatunków zwierząt eksponowanych
na wybiegach zewnętrznych, odwiedziliśmy nowość łódzkiego ogrodu zoologicznego – Orientarium. Czytaj dalej

VIII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Bursy Miejskiej 2022

VIII Turniej Piłki Nożnej

Wczoraj tj. 31.05.2022r. nasi wychowankowie mieli przyjemność rozegrać VIII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Bursy Miejskiej. W zmaganiach, na boisku
przy ul. Prusa udział wzięły drużyny z wszystkich placówek Bursy Miejskiej. Tegoroczny Turniej był szczególny, ponieważ odbył się po raz pierwszy od czasów, gdy zaistniała konieczność wprowadzenia ograniczeń związanych z pandemią. Wychowankowie bardzo chętnie wzięli udział w rozgrywkach i stoczyli ze sobą naprawdę zaciętą rywalizację.

Nasza impreza zgromadziła również liczną publiczność. Na turnieju mieliśmy zaszczyt gościć:
Panią Dyrektor – Marię Kowaleczko – Miedzińską;
Panią Wicedyrektor – Renatę Dudek;
Panią Kierownik – Barbarę Leś;
Panią Kierownik – Aleksandrę Politańską;
Panią Kierownik – Joannę Sajewską, będąca jednocześnie gospodarzem obiektu;
Panią Sekretarkę – Magdalenę Grzesicką. Czytaj dalej

Szkolenie Rady Pedagogicznej

Uprzejmie informuję, że w czwartek 9.06.2022 o godz. 8:30 odbędzie się szkolenie Rady Pedagogicznej na temat: „Skuteczna komunikacja z rodzicami – wskazówki do pracy z trudnymi rodzicami”. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie online za pomocą platformy ZOOM.

Mail z linkiem zostanie przesłany na adres mailowy każdej placówki. Proszę każdego
z wychowawców o pobranie wiadomości i przesłanie na swojego prywatnego maila.

W  dniu szkolenia proszę zalogować się klikając w dany link.

Przewidywany czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.

Serdecznie zapraszam

Mariola Wagner