INFORMACJA W SPRAWIE ODBIORU RZECZY Z BURSY MIEJSKIEJ z placówki przy ul. Prusa

Informuję, że od dn. 1.06.2020r. wydawane będą rzeczy, które wychowankowie pozostawili w placówce.

Wydawanie odbędzie się zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem. Należy zwrócić uwagę na datę, nr pokoju i godzinę wydania rzeczy. Wychowankowie powinni zgłosić się  w wyznaczonym dniu i o wyznaczonej godzinie z walizkami, do których będą mogli je wszystkie spakować.

Konieczne jest w czasie pobytu w placówce posiadanie maseczek oraz stosowanie się  do Procedur obowiązujących w BM, a zamieszczonych na stronie http://bursamiejska.czest.pl/. Wejść do placówki będą mogli tylko wychowankowie, osoby towarzyszące nie.

Wyjątkowo, tylko z uzasadnionych powodów, gdy nie będzie możliwy odbiór              zgodnie z harmonogramem, proponujemy termin dodatkowy, w niedzielę w dn. 7.06.2020r. w godz. 10.00 – 15.00.  

Aby skorzystać z tej możliwość należy indywidualnie

 • zadzwonić pod nr 34 3444012 w godz. 10.00 do 13.00 w dniach 1–3.06.2020r.;
 • skontaktować się mailowo pod adresem jsajewska@bursamiejska.czest.pl w dniach 1-3.06.2020r. w godz. 10.00 – 13.00

i umówić się na odbiór  tylko w dn. 7.06.2020r..

Aby uniknąć zamieszania, proszę o punktualny przyjazd i sprawność w pakowaniu.

Maria Kowaleczko – Miedzińska

Dyrektor BM

Wydawanie rzeczy od 1.06.2020r. ul. Prusa-HARMONOGRAM

INFORMACJA W SPRAWIE ODBIORU RZECZY Z BURSY MIEJSKIEJ z placówki przy ul. Jasnogórskiej

Informuję, że od dn. 1.06.2020r. wydawane będą rzeczy, które wychowankowie pozostawili w placówce.

Wydawanie odbędzie się zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem. Należy zwrócić uwagę na datę, nr pokoju i godzinę wydania rzeczy. Wychowankowie powinni zgłosić się w wyznaczonym dniu i o wyznaczonej godzinie z walizkami, do których będą mogli je wszystkie spakować.

Konieczne jest w czasie pobytu w placówce posiadanie maseczek oraz stosowanie się  do Procedur obowiązujących w BM, a zamieszczonych na stronie http://bursamiejska.czest.pl/. Wejść do placówki będą mogli tylko wychowankowie, osoby towarzyszące nie.

Wyjątkowo, tylko z uzasadnionych powodów, gdy nie będzie możliwy odbiór              zgodnie z harmonogramem, proponujemy termin dodatkowy, w niedzielę w dn. 7.06.2020r. w godz. 10.00 – 15.00.  

Aby skorzystać z tej możliwość należy indywidualnie

 • zadzwonić pod nr 536 551 006 w godz. 10.00 do 13.00 w dniach 1–3.06.2020r.;
 • skontaktować się mailowo pod adresem apolitanska@bursamiejska.czest.pl w dniach 1-3.06.2020r. w godz. 10.00 – 13.00

i umówić się na odbiór tylko w dn. 7.06.2020r..

Aby uniknąć zamieszania, proszę o punktualny przyjazd i sprawność w pakowaniu.

Maria Kowaleczko – Miedzińska

Dyrektor BM

Wydawanie rzeczy od 1.06.2020r. ul. Jasnogórska-HARMONOGRAM

 

 

INFORMACJA W SPRAWIE ODBIORU RZECZY Z BURSY MIEJSKIEJ z placówki przy ul. Legionów

Informuję, że od dn. 1.06.2020r. wydawane będą rzeczy, które wychowankowie pozostawili w placówce.

Wydawanie odbędzie się zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem. Należy zwrócić uwagę na datę, nr pokoju i godzinę wydania rzeczy. Wychowankowie powinni zgłosić się w wyznaczonym dniu i o wyznaczonej godzinie z walizkami, do których będą mogli je wszystkie spakować.

Konieczne jest w czasie pobytu w placówce posiadanie maseczek oraz stosowanie się do Procedur obowiązujących w BM, a zamieszczonych na stronie http://bursamiejska.czest.pl/. Wejść do placówki będą mogli tylko wychowankowie, osoby towarzyszące nie.

Wyjątkowo, tylko z uzasadnionych powodów, gdy nie będzie możliwy odbiór              zgodnie z harmonogramem, proponujemy termin dodatkowy, w niedzielę w dn. 7.06.2020r.  w godz. 10.00 – 15.00.  

Aby skorzystać z tej możliwość należy indywidualnie

 • zadzwonić pod nr 537 553 009 w godz. 10.00 do 13.00 w dniach 1–3.06.2020r.;
 • skontaktować się mailowo pod adresem bles@bursamiejska.czest.pl w dniach 1-3.06.2020r. w godz. 10.00 – 13.00

i umówić się na odbiór tylko w dn. 7.06.2020r..

Aby uniknąć zamieszania, proszę o punktualny przyjazd i sprawność w pakowaniu.

Maria Kowaleczko – Miedzińska

Dyrektor BM

Wydawanie rzeczy od 1.06.2020r. ul. Legionów-HARMONOGRAM

 

 

 

Informacja

Informuję, że w dniach od 25.05.2020r. do 15.06.2020r. mogą być zakwaterowani w BM tylko wychowankowie będący uczniami klas VIII, którzy będę korzystać z konsultacji w szkole. W dniach od 25.05.2020r. do 26.06.2020r. zakwaterowani mogą być  wychowankowie, którzy będę korzystać z konsultacji w szkole oraz ósmoklasiści. W dniach 16-18.06.2020r. kwaterowani mogą być uczniowie zdający egzamin dla kl. VIII.

Warunkiem zakwaterowania wychowanka jest złożenie Deklaracji na załączonym druku przez rodziców wychowanków i stosowanie się do wszystkich zapisów Procedury postępowania w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się (…) zamieszczonej na stronie Bursy.

Informuję, że nie ma możliwości zakwaterowania innych osób, niż wymienione powyżej, w tym byłych wychowanków.

Maria Kowaleczko – Miedzińska

Dyrektor Bursy Miejskiej

 1. Procedura ogólna BURSA MIEJSKA
 2. Oświadczenie osób wchodzących
 3. Procedura dezynfekcji koronawirus
 4. Deklaracja o konsultacje

Wychowankowie deklarujący kontynuację pobytu w Bursie Miejskiej w Częstochowie w roku szkolnym 2020/2021

W terminie od 20.05.2020r. do 27.05.2020r. wszyscy wychowankowie pełnoletni            i rodzice/opiekunowie prawni wychowanków niepełnoletnich deklarujący chęć kontynuowania pobytu w Bursie Miejskiej w roku szkolnym 2020/2021 proszeni są  o wysłanie na adres mailowy:  kontakt@bursamiejska.czest.pl  lub pocztą informacji  o poniższej treści:

 1. W przypadku kandydata/ki pełnoletniego/j:

Deklaruję, że w roku szkolnym 2020/2021 będę kontynuował/a pobyt w Bursie Miejskiej  w Częstochowie.

Oświadczam,  że  od 1  września 2020r.  będę  uczęszczać  do klasy ………………, szkoły………………………………………………………………………………………………

                                                     nazwa i adres szkoły ponadpodstawowej

                                                                                       …………………………………………………..

                                                                                 podpis wychowanka/i pełnoletniego/j

 

 1. W przypadku kandydata/ki niepełnoletniego/j

Deklaruję, że mój syn / moja córka …………………………………………………………

                                                                                                      imię i nazwisko dziecka

w  roku     szkolnym        2020/2021       będzie kontynuował/a  pobyt   w Bursie Miejskiej w Częstochowie.

Oświadczam, że mój syn / moja córka od 1 września 2020r. będzie uczęszczać do klasy……., szkoły    ……………….………………………………………………………

                                                     nazwa i adres szkoły ponadpodstawowej/podstawowej

                                                                                 ……………………………………………….

                                                                               podpis rodziców/opiekunów prawnych

 

O terminie i formie składania kompletu dokumentów poinformujemy na stronie Bursy Miejskiej. Prosimy o sprawdzanie wpisów.

Informacja

Dyrektor Bursy Miejskiej ponownie informuje Wychowanków klas niematuralnych i ich Rodziców, że zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 410 z późn.zm.) działalność wszystkich trzech placówek: przy ul. Prusa, przy ul Legionów i przy ul. Jasnogórskiej jest zawieszona do dnia 24.05.2020r. Zgodnie z §3. ww. rozporządzenia czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w §2 ust.1.7 polega na zawieszeniu prowadzenia działalności wychowawczej i opiekuńczej.
W związku z powyższym wstęp wychowanków do Bursy Miejskiej będzie możliwy po terminie określonym przez MEN w kolejnym rozporządzeniu zmieniającym, o czym poinformujemy na stronie internetowej.

Drogie Maturzystki i Drodzy Maturzyści

Właśnie kończy się Wasz kilkuletni pobyt w Bursie Miejskiej w Częstochowie,           którą współtworzyłam i którą kieruję. Jesteście 8 rocznikiem młodych ludzi, którzy swoje życie związali z Częstochowa, z Bursą Miejską, z nami, ze mną. To Wy, pod opieką Bursy pozostawaliście przez bez mała 1000 dni, jedni więcej, inni mniej. To kawał czasu, kawał życia Waszego i naszego, Dyrekcji, Wychowawców, Pracowników Administracji i Obsługi, kawał życia mojego.

W tym czasie dbałam, abyście mieli jak najlepsze warunki, abyście otrzymywali smaczne posiłki, żeby w Bursie nie było nudno, aby było czysto, ciepło, ładnie i bezpiecznie. Nie było łatwo, bo trzeba mi było zmierzyć się z przeróżnymi trudnościami organizacyjnymi, finansowymi, z przepisami prawa, z bardzo różnymi, czasem wygórowanymi oczekiwaniami  Was i Waszych Rodziców. Starałam się pogodzić nasze możliwości i Wasze oczekiwania tak, abyście czuli się bezpieczni, tak Wami opiekować się, jak chciałabym, aby opiekowano się  moim dzieckiem w Waszym wieku. Tym z Was, którzy to dostrzegali dziękuję, tych, którzy tego nie widzieli zapewniam, że potrzebujecie dystansu, czasem zmiany postawy życiowej…

Zawsze, na zakończenie pobytu Maturzystek i Maturzystów w Bursie spotykaliśmy się w uroczystych klimatach, z muzyką, dyplomami, kwiatami, tortem, łzą w oku, z miłymi słowami, które płynęły od Was i Waszych Rodziców. W tym roku wszystko jest inaczej… I choć będzie mi brakować i Waszej codziennej obecności, i tego tradycyjnego spotkania,  to staram się znaleźć coś dobrego w aktualnej sytuacji. Ten czas pokazuje Wam, nam, mnie,  że jesteśmy tylko drobną częścią przyrody, choć mocno zależnej od nas, to ogromnie wpływającej na nasze życie. Wystarczy coś, czego nie widać gołym okiem, aby zmieniło się wszystko, nasze plany, nasza codzienność, nasze życie. Teraz można dostrzec, co w życiu człowieka jest ważne, jak musimy na sobie polegać, jak wspólnota działań i szacunek dla innych, dla świata jest ważny. Nie popadajmy w przekonanie, że człowiek wszystko może  bez ponoszenia konsekwencji swoich działań zbiorowych lub indywidualnych. Wyciągnijmy wnioski z tego, czego obecnie doświadczamy, wpływajmy na swoje otoczenie szanując człowieka, ale nade wszystko przyrodę, poprawiajmy życie swoje, kierując się w życiu wartościami uniwersalnymi, słuchajmy rozsądku i serca.

Moi Drodzy,

Zawsze mówiłam tysiącom młodych ludzi, którzy pozostawali pod moją opieką przez okres mojej pracy zawodowej i społecznej, że można oszukać wszystkich, ale nigdy nie oszuka się siebie, bo zawsze kiedyś odezwie się głos wewnętrzny. Jeden z moich profesorów filozofii powiedział mi kiedyś, że sumienie, to miejsce przeżywania własnej moralności. Życzę Wam spełniania planów, obecności dobrych ludzi wokół Was, otwarcia się na świat, poszanowania godności własnej i innych, umiejętności wartościowania i podejmowania dobrych decyzji oraz czystego sumienia w dorosłym życiu.

Maria Kowaleczko – Miedzińska

Dyrektor Bursy Miejskiej

INFORMACJA

Informuję o możliwości odbioru z Bursy Miejskiej  TYLKO przez maturzystów niezbędnych im książek, sprzętu elektronicznego, odzieży pozostawionych w placówkach. Inne rzeczy maturzyści i wszyscy pozostali wychowankowie będą mogli odbierać po otwarciu BM, zgodnym ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zasady

 1. Koniecznie, tylko do dn. 30.04.2020 maturzyści muszą przesłać i tylko mailem na adres kontakt@bursamiejska.czest.pl spis rzeczy sporządzony wg. poniższego wzoru.

Wychowawcy dołożą starań, aby spakować wymienione rzeczy. Nie zapewniamy, że będzie spakowane wszystko, w tym szczoteczki, kubki, bielizna, gdyż mogłaby zaistnieć pomyłka. Te odebrać będzie można w bezpiecznym terminie, zgodnym z decyzjami ministerialnymi.

 1. Informacja o terminie, w tym o dniu i godzinie odbioru zostanie odesłana na mail,  z którego wpłynęła lista.
 2. Rzeczy będzie można odebrać tylko w dniach 7 i 8.05.2020r. w określonych mailem godzinach ze swojej placówki.

Uwaga!!!

Istnieje konieczność absolutnego dostosowania się do wyznaczonej daty i godziny,  gdyż w innym terminie rzeczy nie będą wydawane.

Nie będzie też możliwości wejścia do pokoju po pozostałe rzeczy.

Możliwość ta nie obejmuje wychowanków nie będących maturzystami/absolwentami.

Należy też w czasie odbioru rzeczy dostosować się do wymagań zabezpieczających,    w tym posiadać maseczki, rękawiczki, zachować bezpieczne odległości.

W przypadku nie dostosowania się do powyższych wymogów, rzeczy nie zostaną wydane do czasu zmiany obowiązujących przepisów.

 

Lista powinna mieć następującą formę:

 

………………………………………………………………

Imię i nazwisko maturzystki/y

 

Nr pokoju     ……………… Placówka przy ul. ………………………………………………..

         
         

 

Maria Kowaleczko – Miedzińska

Dyrektor BM

Drodzy Rodzice i Wychowankowie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24.04.2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Bursa Miejska czasowo ogranicza swoją działalność do 24 maja 2020r.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco na stronie Bursy Miejskiej.

                                                                              Dyrekcja Bursy Miejskiej

Drodzy Rodzice i Wychowankowie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Bursa Miejska czasowo ogranicza swoją działalność  do 10 kwietnia 2020r.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco na stronie Bursy Miejskiej.

Życzymy zdrowia, bo ono jest najważniejsze.

 

                                                                        Dyrekcja Bursy Miejskiej