Zdrowych Świąt!

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę wyższą i wiarę w drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły Wam i Waszym bliskim radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się one źródłem wzmacniania ducha.
Niech ten czas, który niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Życzymy Wam zdrowych  Świąt Wielkanocnych,  smacznego jajka i radości z każdego dnia. Oby Wszyscy odczuli szczęście i nadzieję Nowego Życia.

Kierownik i wychowawcy B.M. z ul. Legionów

 

Drodzy wychowankowie gr.II

Czy pomyślelibyście kiedyś, że to usłyszycie? – TĘSKNIMY ZA WAMI!                                         Brakuje nam Waszych uśmiechów, żartów, codziennych rozmów, drobnych nieporozumień /bo przecież poważnych nigdy nie było J /, tego Waszego „zaraz wstaję”, „przecież tu jest czysto”, kartki na drzwiach z napisem „prosimy nie budzić mamy na 10”, itp.                                                  Mamy nadzieję, że Wy też chcielibyście wreszcie usłyszeć : „ a śmieci gdzie masz?”, „posprzątaj biurko”…..                                                     Pozdrawiamy więc Marcela, Michała, Jędrusia – Jędzę,  Kacpra, Kubę-Borysa, Mateusza, Daniello, Kamyszka, Rafała, Szymka, Arka, Kamila, Kacpra, Skopiego, Filipa, Arka, Adaśka, Kubusia, Kubę i Kubuniunia oraz Wiktora. Trzymajcie się! Pozdrówcie swoich rodziców! Bądźcie zdrowi – dbajcie o to! Stosujcie się do zaleceń – są po to, żeby nam wszystkim pomóc. I myjcie ręce!

Pozdrawiamy Was i mamy nadzieję, że niedługo się zobaczymy.

Wychowawcy gr. II – Beata J. i Zbigniew D.

 

Kształcenie na odległość, czyli e-nauczanie.

Nauka zdalna jest dziś koniecznością i stanowi nie lada wyzwanie dla nas wszystkich.
W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z epidemią nauka jest realizowana na odległość. Czym jest e-nauczanie, na czym ono polega. Spróbuję przybliżyć to nowe zjawisko.
Podstawą  kształcenia zdalnego jest fizyczne oddalenie nauczyciela od ucznia.  Edukacja na odległość oznacza takie prowadzenie procesu kształcenia, w którym w istotny sposób uwzględnia się znaczący dla tego procesu brak bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem i innymi kształcącymi się – poprzez zastosowanie specyficznej organizacji kształcenia, w której kluczowe znaczenie mają:
· specjalnie przygotowane materiały i pomoce dydaktyczne

 • odmienne niż w tradycyjnym kształceniu szkolnym sposoby komunikowania się ucznia z nauczycielem i monitorowania przez nauczyciela procesu uczenia się, a także inne sposoby kontaktowania uczących się między sobą.
  · Odpowiednia obsługa tego kształcenia i administrowanie nim.
  Nowe medium, jakim jest Internet stworzyło wiele rozwiązań. Komunikowanie za pomocą podstawowych usług Internetu takich jak: poczta elektroniczna, listy dyskusyjne, FTP, testy kontrolne oraz strony WWW niezależnie od dystansu, jaki dzieli uczestników przebiega niemal natychmiast.
  Nauczyciel przygotowuje materiały dydaktyczne, które umieszcza w sieci lub przesyła bezpośrednio swoim uczniom. Przez sieć daje im wskazówki, przekazuje instrukcje kieruje procesem kształcenia, stwarzając warunki do pracy indywidualnej, grupowej i zespołowej.
  Uczniowie komunikują się z nauczycielem wchodzą w interakcje z grupą i materiałem kształcenia.
  Sposoby komunikowania się za pomocą usług Internetu:
 1. Edukacja za pomocą poczty elektronicznejPoczta elektroniczna umożliwia przesyłanie tekstów, prac i załączników zawierających programy komputerowe, dźwięk, obrazy, animacje, dane w różnych formatach i wiele innych.
  Zaletą poczty elektronicznej jest to, że nie musimy posiadać osobistego komputera do wysyłania i odbierania informacji, ponieważ nasza skrzynka znajduje się na serwerze poczty elektronicznej i tam przechowywane są nasze listy. Za pomocą tego rodzaju komunikacji, możemy się porozumiewać z innymi osobami w sposób asynchroniczny.
  Proces nauczania za pomocą poczt elektronicznej odbywa się w następujący sposób:
  1. Prowadzący zajęcia przygotowuje tekst zadania do rozwiązania w dowolnym edytorze tekstu, a następnie jest on kopiowany do edytora poczty elektronicznej, bądź też załączany i wówczas będzie przesłany dokładnie w takim formacie w jakim został stworzony,
  2. Wpisuje adres, lub adresy uczniów w programie obsługującym pocztę elektroniczną, a następnie ja wysyła,
  3. Adresat, czyli uczeń odbiera wiadomość od nauczyciela,
  4. Prowadzący czeka na otrzymanie rozwiązanego zadania,
  5. Uczeń, opracowuje odpowiedź i wysyła ją do nauczyciela,
  6. Uczeń czeka na ocenę z rozwiązanego przez siebie zadania,
  7. Prowadzący wysyła wiadomość informująca ucznia o ocenia z rozwiązanego zadania,Sposób ten ma jednak szereg wad, a mianowicie: konieczność rozsyłania materiałów do dużej liczby użytkowników, brak możliwości modyfikacji treści bez ponownej konieczności przesyłania materiałów, konieczność „ręcznego” sprawdzania odpowiedzi na zadane pytania, co przy dużej ilości uczestników kursu staje się niemożliwe do zrealizowania. Poczta elektroniczna jest medium pomocnym raczej przy przesyłaniu zapytań na temat kursu, czy kontaktowania się z prowadzącym.

  Aby uzyskać prawa dostępu do odległego komputera, należy podać identyfikator użytkownika, oraz hasło. W archiwach serwerów FTP znajduje się ogromna ilość oprogramowania i materiałów dydaktycznych, jednak z powodu ograniczeń, nie jest najdogodniejszym narzędziem do wykorzystywania w edukacji na odległość. Natomiast może pełnić funkcję jako uzupełnienie do innych narzędzi stosowanych w edukacji na odległość.
  Jest to już znacznie bardziej zaawansowana forma rozpowszechniania wiedzy, ale mimo wszystko nie zapewnia łatwej dostępności materiałów, ani możliwości kontroli postępów edukacyjnych.

  Edukacja za pomocą listy dyskusyjnej
  Za pomocą poczty elektronicznej uczeń może zapisać się do list dyskusyjnych lub grup dyskusyjnych. Lista dyskusyjna to taka forma poczty elektronicznej, gdzie wysłanie listu powoduje automatyczne przekazanie go do członków grupy osób pragnących wymieniać wzajemnie swoje poglądy na dany temat.

  2. Edukacja za pomocą FTP

  FTP – czyli Protokół do Przesyłania Plików. Pozwala on na przesyłanie plików dowolnej wielkości i różnego rodzaju pomiędzy komputerami podłączonymi do Internetu. Dzięki temu każdy może udostępniać swoje pliki innym i pobierać pliki z serwerów na swój dysk.
  Jest to bardzo przydatne np. dla studentów i programistów, udostępniających swoje programy za darmo, przydaje się także naukowcom, wymieniającym duże pliki i zwykłym użytkownikom, którzy w ten sposób mogą ściągać większe pliki na swoje komputery.

  Listy dyskusyjne pełnią bardzo ważną rolę edukacyjną, ponieważ stwarzają możliwość zadawania pytań do listy jeśli mamy z czymś problem. Dużym prawdopodobieństwem jest, że w niedługim czasie otrzymamy od kogoś odpowiedź, bowiem w listach dyskusyjnych często uczestniczą najlepsi specjaliści z danej dziedziny.
  Niewątpliwą zaletą list dyskusyjnych jest swobodna wymiana informacji i w porównaniu do poczty elektronicznej dużo większa dostępność publikowanych materiałów. Jednak i ten sposób przekazywania wiedzy nie jest wolny od wad. Upowszechniane informacje są wprawdzie szeroko dostępne, ale grupy dyskusyjne nie pozwalają na sprawdzenie poziomu przyswojenia wiedzy.

  3. Edukacja za pomocą testów kontrolnych

  Interaktywne testy do samodzielnego rozwiązania mogą być zorganizowane na zasadzie testów wielokrotnego wyboru, odpowiedzi w formie brakujących słów lub wyrażeń, testy z jedną prawidłową odpowiedzią. Taka różnorodność form umożliwia lepsze przygotowanie do egzaminu oraz sprawdzenie stopnia opanowania materiału przez ucznia. Zadania do rozwiązania, mogą zawierać wskazówki, podpowiedzi, które ukazują się gdy uczeń zgłosi taką potrzebę, w formie rozwijanego menu, odsyłacza do źródeł, materiałów edukacyjnych, ukrytych adnotacji zawierających analogie lub przykłady. Uczeń może sprawdzić czas wykonywania testu i porównać go ze standardowym egzaminem.
  Dobrze skonstruowane testy mogą być również wykorzystywane do śledzenia postępów w nauce.

 2. Edukacja za pomocą WWW.Serwis WWW oferuje bardzo przyjazną usługę w technologii klient-serwer. Wspomniana usługa umożliwia komunikację dwóch komputerów, z których jeden pełni rolę dostawcy informacji (serwer), natomiast drugi pełni rolę odbiorcy. Technologia ta pozwala na współpracę wielu komputerów działających pod kontrolą różnych systemów operacyjnych, a także na korzystanie z zasobów sieci Internet. Bardzo ważna zaletą tego sposobu przedstawiania informacji jest to, że przedstawiana jest ona w sposób dynamiczny. Dzięki wbudowanym narzędziom multimedialnym jest doskonałą formą nauczania w różnych dziedzinach. Uczniowie i nauczyciele, kierując się potrzebami informacyjnymi, mogą docierać do wybranych wiadomości, korzystając z Internetu w dowolnym miejscu, mając do dyspozycji komputer podłączony do sieci. Bardzo ważną rolę, w zaspokajaniu potrzeb informacyjnych nauczycieli i uczniów, spełnia szkolna biblioteka stanowiąca ważne centrum informacji. Korzystanie z Internetu w szkole pozwala na wyrównanie szans w dostępie do wiedzy.
  Wyszukiwanie informacji oraz umiejętność z zakresie komunikowania się za pomocą sieci, już w chwili obecnej stanowi elementarną kompetencję każdego obywatela. W sposób realny można dzisiaj uzyskać dostęp do katalogów wielu bibliotek, korzystać z księgarń internetowych, wymieniać doświadczenia z innymi użytkownikami sieci oraz uzyskiwać odpowiedzi na nurtujące pytania.

Poniżej przydatne  linki do nauki zdalnej, z których możecie korzystać ucząc się w domu:

Na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje można znaleźć propozycje dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, zgodne z aktualną podstawą programową. To treści, które mogą być wykorzystane w trakcie zdalnego nauczania.

Poniżej znajdziecie wybrane muzea w Polsce i na świecie, które oferują zwiedzanie online za darmo lub wirtualne spacery. Więcej informacji na temat każdego z tych miejsc można uzyskać na stronach internetowych.

Więcej: https://www.radiozet.pl/Co-gdzie-kiedy-jak/Muzea-online-zwiedzanie-muzeow-w-Polsce-przez-internet-za-darmo-KORONAWIRUS

https://stressfree.pl/wirtualne-zwiedzanie-wystarczy-klik/

https://www.1944.pl/artykul/wirtualne-muzeum,4828.html

https://www.zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/panoramy

https://www.radiozet.pl/Podroze/Wirtualne-zwiedzanie.-10-muzeow-ktore-warto-zwiedzic-online

https://muzeumzamkowewmalborku.wkraj.pl/

https://spacer.muzeum1939.pl/

https://wawel.krakow.pl/kolekcja-lanckoronskich-wirtualne-zwiedzanie

https://kulturadostepna.pl/on-line/wirtualne-muzea

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

 1. Epodreczniki.pl
 2. Portal wiedzy dla nauczycieli
 3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
 4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
 5. Portal lektury.gov.pl
 6. Strona Centrum Nauki Kopernik
 7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia
 8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
 9. Serwis Ninateka
 10. Serwis Muzykoteka Szkolna
 11. Biblioteka Cyfrowa Polona
 12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
 13. Serwis Telewizji Polskiej
 14. Serwis Polskie Radio Dzieciom

Na ten moment nauczanie z wykorzystaniem sieci dopiero raczkuje w naszym kraju. Miejmy nadzieję, że podejmowane obecnie próby popularyzowania tej formy kształcenia zaowocują w przyszłości znacznym zwiększeniem liczby osób mogących z niej skorzystać.

Źródło: szkolnictwo.pl, artelis.pl

Przygotowała: S. Błaszczyk, K. Jurczyk-Zjawińska.

 

Świąteczne przesłanie

Pozdrawiam Was drogie dziewczęta i chłopcy. Wszyscy znaleźliśmy się w mało komfortowej sytuacji z powodu pandemii koronawirusa powodującego chorobę  COVID-19. Próbujemy się mierzyć z ograniczeniami, które niesie każdy dzień. Musimy się wielu rzeczy nauczyć, zmienić nawyki, zwyczaje. Chodzi o ochronę zdrowia swojego i bliskich. Od naszej dyscypliny zależy wiele. Zakładam, że macie już dużą wiedzą na ten temat z przekazów medialnych i ograniczacie wyjścia na zewnątrz do niezbędnego minimum. Tak więc, ze względu na zalecenie  izolacji, spędzacie czas w domu. Nawał nowych obowiązków związanych z nauką, też pewnie nie poprawia nastroju. Pierwszy raz na stronie Bursy zwracam się do Was tak bezpośrednio. Myślę też o Waszych Rodzicach. No, ale dość tego patetycznego tonu. Idzie wiosna i Święta. Mam propozycję, która może zainteresuje dziewczęta. Świąteczny wystrój domu zawsze napawał mnie optymizmem. Teraz chcę się nim podzielić.

Wiem, że nie macie czasu, ale jaki to miły gest wobec Mamy. No i relaks. Warto włączyć się w nurt życia domowego. Ze świątecznymi już życzeniami zdrowych i wesołych świąt dla Was i Rodziców, z moich domowych pieleszy, posyłam kilka propozycji dekoracji. Jak widzicie, nie są zbyt wymagające.

Z nadzieją na rychłe spotkanie, 

Jolanta Mielczarek.

Wirtualne wycieczki – muzea

Drodzy Wychowankowie!

Od kilku miesięcy świat walczy z pandemią koronawirusa. Problem ten dotyczy także Polski. Zamknięte zostały urzędy, instytucje kulturalne i oczywiście szkoły. Płynące zewsząd komunikaty zalecają pozostanie w domach i zaprzestanie spotkań towarzyskich… i tu zaczyna się problem, szczególnie bolesny dla Was – młodych ludzi. Co innego podjąć dobrowolną decyzję o ograniczeniu aktywności, a co innego być do niej zmuszonym zewnętrznymi okolicznościami, na dodatek w sytuacji narastającego lęku związanego z rozprzestrzenianiem się nieznanego wcześniej wirusa. To trudny okres, bo działamy pod wpływem emocji, zachwiania poczucia bezpieczeństwa, rytuałów, zmian, które nagle trzeba wprowadzić. Według naukowców  jednym z ubocznych skutków pandemii mogą być problemy ze zdrowiem psychicznym.

Oto kilka rad, jak nie dać się panice:

Nie poddawaj się atmosferze strachu.

– Niepokój w obecnej sytuacji jest naturalną reakcją, ale ważne, by nami nie owładnął. Wspólne przeżywanie, także niepokoju, ma pozytywne strony pod warunkiem, że ma to wymiar wspierający, a nie wzmacniający lęk. Warto zwrócić uwagę, że to jest doświadczenie nas wszystkich i dobrze jest być w kontakcie z innymi: dzwonić do siebie nawzajem, pytać o zdrowie, interesować się problemami, pomagać je rozwiązywać, a zatem szukać dróg rozwiązania problemu, a nie nakręcać spirali wzajemnego lęku i strachu.

Mądrze korzystaj z mediów.
– Nie chodzi jednak o zupełne odcinanie się od mediów, chociażby ze względu na zarządzenia władz państwowych, które warto i trzeba znać. Lepiej jednak to sobie jakoś ucywilizować, dawkować. Np. przeglądam Internet o określonych godzinach, poświęcam na to konkretną ilość czasu, sprawdzam tylko, co nowego, a nie poszukuję wszystkiego co na ten temat zostało napisane. Bo im więcej serfujemy po  Internecie, tym łatwiej natknąć się na informacje straszące, nieprawdziwe.
Warto pamiętać, że w sieci rozprzestrzenia się mnóstwo nieprawdziwych informacji i nie przyjmować bezkrytycznie kolejnych sensacyjnych doniesień.

Rozpoczyna się zdalne nauczanie, przed niektórymi z Was matura….dobrze byłoby zachować formę…., dlatego chciałam zaproponować Wam wirtualne wycieczki po muzeach i galeriach. Siedząc sobie wygodnie w fotelu, możemy przenieść się do większości wspomnianych instytucji, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Dzisiaj polecę Wam kilka naszych rodzimych muzeów, które możecie odwiedzić nie wychodząc z domów:

1. Najbogatszym zbiorem dzieli się MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE. Na swoim portalu (www.zbiory.mnk.pl) udostępniło ponad 130 tysięcy dzieł.
Aby nie zgubić się w tysiącach różnorodnych prac malarskich, grafik, rzeźb i pamiątek, warto skorzystać z katalogu, który umożliwia ich sortowanie według specyfiki, popularności, czasu powstania lub alfabetu. Dzięki opcji zwiedzania według galerii tematycznych można przeglądać zebrane dzieła wybranego okresu albo artysty, np. Olgi Boznańskiej czy Stanisława Wyspiańskiego.
Wszystkim publikacjom towarzyszą nie tylko podpisy do dzieł, ale też opisy konkretnego zbioru, co daje przynajmniej namiastkę charakteru muzealnej eksploracji.
www.artsandculture.google.com, po wpisaniu w wyszukiwarkę frazy „Muzeum Narodowe w Krakowie”.

2. To nie jedyna oferta dla miłośników nie tylko sztuk plastycznych, ale przede wszystkim fotografii. Wirtualny szlak kultury prowadzi także do MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE (www.zbiory.mhf.krakow.pl), gdzie w cyfrowym wymiarze wśród wielu innych można obejrzeć fotografie krakowianek wykonane w zakładzie Marya funkcjonującym niegdyś przy ul. Szewskiej 20, zdjęcie Lucjana Rydla z rodziną czy wiejską scenę rodzajową przed podkrakowską chatą z początku XX wieku. Dostępny jest również zbiór zdjęć dokumentujących codzienność w czasie PRL-u, a także kolekcja sztuki współczesnej.

3. NARODOWA GALERIA SZTUKI ZACHĘTA proponuje zwiedzającym specjalny 14-dniowy cykl działań. W ramach nowej inicjatywy #ZACHETAONLINE można uczestniczyć w oprowadzaniach kuratorskich on-line, które będą odbywały się w piątki o godz. 17:00 i w niedziele o godz. 12:15. Poza tym galeria namawia do korzystania z ich e-Księgarni Artystycznej.
Obecnie trwają też prace nad przeniesieniem wystaw do Internetu z możliwością ich wirtualnego obejrzenia w 360 stopniach.
https://zacheta.art.pl/pl

4. MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU
– Sztuka ma (…) swoiste właściwości lecznicze. Niech nas cieszy, wzbudza optymizm, niech towarzyszy nam w kolejnych dniach – zaapelował Piotr Oszczanowski, dyrektor muzeum. A jego pracownicy zabrali się do roboty, by dzielić się sztuką bliską ich sercom. I tak poznaliśmy już (co nieco) Henryka Albina Tomaszewskiego, a wczoraj z MNW wybraliśmy się… w Tatry!
https://mnwr.pl/

5. MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO W RADOMIU
Tu już oferta skierowana przede wszystkim dla fanów symbolizmu i Jacka Malczewskiego. Radomskie muzeum, które nosi imię malarza, również poszło z duchem czasu i zdigitalizowało swoje zbiory. Czego możemy się spodziewać? Przede wszystkim pokaźnych rozmiarów zbiór obrazów Malczewskiego i z Galerii malarstwa polskiego XIX i XX w. „Codziennie przynajmniej jeden” – drodzy, słowo się rzekło.
http://www.muzeum.edu.pl/

6. MUZEUM JANA KOCHANOWSKIEGO W CZARNOLESIE
Kiedy jak nie teraz? Kochanowski na dłoni – posiadłość, historia, pamiątki… Wszystko o renesansowym czarodzieju słowa. Do dzieła drodzy!
https://www.cyfrowyczarnolas.pl/

7. MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
Muzeum Powstania Warszawskiego to jedna z najnowocześniejszych placówek tego typu w Polsce. Od początku swojego istnienia ma w swojej ofercie spacer wirtualny. Nie dziwi więc, że w obecnej sytuacji MPW nabiera tempa i nie tylko przypomina o udostępnionych już materiałach, ale obiecuje nowe. Codziennie emitowane są dwa bloki tematyczne – poranny (skierowany do dzieci) oraz popołudniowy (do studentów i dorosłych). To swoiste lekcje historii, a w bloku treści kulturalnych znajdą się m.in. historie tajnych agentów Polskiego Państwa Podziemnego, wykłady o architekturze, spotkania z cyklu Warszawa Dwóch Powstań, opowieści o archiwalnych fotografiach, wykłady o Warszawie Leopolda Tyrmanda.
https://www.1944.pl/

8. ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE
Chociaż do 25 marca (póki co) nie będziemy mogli zobaczyć osobiście Łazienek, możemy po nich spacerować on-line. Poprzez #WIRTUALNYPRZEWODNIK w mediach społecznościowych dowiemy się co nieco o jednym z symboli Warszawy. „W najbliższych dniach na naszym profilu pokażemy historie i opowieści związane z tym miejscem, które być może, pozwolą, choć na chwilę zapomnieć o sami wiecie czym” – piszą pracownicy Łazienek.
I dotrzymują słowa! W wideo z wczoraj dowiadujemy się o tym, że „kwarantanna, kontrola granic i przepływu ludzi…. to wszystko było już w Warszawie, między innymi podczas panoszącej się po Europie epidemii dżumy. Ślady walki mieszkańców z chorobą do dziś znajdziecie w Łazienkach”.
https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl

9. MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W BISKUPINIE
Od poniedziałku Muzeum Archeologiczne w Biskupinie rozpoczęło akcję #wirtualnemuzeum. W jej ramach odbędą się m.in. audycje na żywo. – Pokażemy wszelkie zakamarki naszego muzeum, opowiadając przy tym ciekawe historie z przeszłości – informują muzealnicy. – W jej ramach będziemy zapraszać do wizyt u nas za pośrednictwem Internetu. Przewidujemy transmisje na żywo, audycje, udostępnimy wiele materiałów dotyczących naszej działalności.
http://www.biskupin.pl/

To tyle na dziś.Za kilka dni zaproponuje Wam wycieczki do znanych muzeów na świecie.

Życzę miłego zwiedzania,
Agata Łącka

„Moc życia”- zajęcia florystyczne.

Czekamy na Święta. Jak ozdobić stół i dom? Stroiki wielkanocne, w ten nabrzmiały znaczeniami czas też mają charakter wiosenno-symboliczny. To wiemy, ale ważny jest końcowy efekt. Hiacynty jak żywe i w pełnym rozkwicie, biżuteria przepiórczych piórek, koronka skorupek jaj, misterna plecionka z faszyny…. i wystrzela w górę nowe życie. Oto taką kreację plastyczną zaproponowałyśmy młodzieży z ulicy Legionów. Wykonanie wielostopniowe i złożone, zatem prezentujemy owoc wielodniowej pracy.

Zajęcia przygotowały: A. Łącka i J. Mielczarek. Czytaj dalej

Pisanki, kurczęta, zajączki- zajęcia plastyczne.

Trudno wyliczyć wszystkie świąteczne zwyczaje związane z Wielką Nocą, niestety w większości już tylko za Glogerem. Wiele z dawnego zostało jeszcze w kuchni, chętnie też przesyłamy świąteczne życzenia bliskim i znajomym. Podtrzymując tę miłą tradycję, nasza młodzież z ul. Legionów przygotowała stosowne kartki. Nie wszyscy mają plastyczne inklinacje, ale liczy się zapał. Wydaje się, że konkursowe prace Zuzanny, choć oszczędne w formie, nasuwają interesujące skojarzenia i obrazy: soczystości zieleni, ostrości skorupek jaj, nagrzanego piasku i powiewu aromatycznego powietrza. Zachęcamy do własnych prób w tworzeniu kreatywnych kartek.

Pod kierunkiem: J. Mielczarek i S.Błaszczyk

Czytaj dalej

TURNIEJ „1 z 10”.

Dnia 04.02 2020 r. w Bursie przy ul. Legionów odbył się Turniej 1 z 10. Celem zajęć było pogłębienie wiedzy wychowanków z różnych dziedzin życia, nauki i techniki oraz propagowanie zdrowej rywalizacji. Turniej, podobnie jak telewizyjny, był podzielony na trzy etapy. Każdy z etapów wyłaniał najlepszych zawodników. Zwyciężyła Karolina w rywalizacji z Kamilą i Konradem. Pomimo trudnych zagadnień i zaciętej walki, wieczór spędziliśmy miło i sympatycznie.
Zwycięzcom gratulujemy.
Katarzyna Jurczyk-Zjawińska i Zbigniew Dróbka
Czytaj dalej

Turniej w bilarda przy ul. Legionów dobiegł końca

Ze względu na duże zainteresowanie rozgrywki trwały kilkanaście dni. W wydarzeniu uczestniczyli zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. Zmagania młodzieży były bardzo emocjonujące, nie brakowało rywalizacji, przyjaznej atmosfery oraz poczucia humoru. Największe gratulacje powędrowały do Zuzi i Michała. Wszystkim zawodnikom którzy uplasowali się na kolejnych miejscach – Kasandrze, Wanesie, Albertowi, Michałowi i Kacprowi gratulujemy!.

Organizatorzy: Zbigniew Dróbka i Sylwia Błaszczyk.

Czytaj dalej