Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Polecany

Drodzy Wychowankowie, Rodzice i Opiekunowie Prawni !

prosimy o zapoznanie się z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020 i uwzględnienie
go w planach związanych z pobytem wychowanków w Bursie Miejskiej w Częstochowie.

Przypominamy, że Bursa Miejska jest placówką feryjną, czyli, że w dni wolne od nauki nie zapewnia wychowankom opieki i wychowania. Oznacza to, że na święta, dni ustawowo wolne od pracy, ferie zimowe i wakacje wszyscy wychowankowie opuszczają Bursę Miejską i wracają w wyznaczonym przez BM terminie.

Poniżej przedstawiamy kalendarz roku szkolnego 2019/2020 określony
na podstawie informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej:

1 września 2019r. (niedziela) Kwaterowanie nowoprzyjętych wychowanków w godzinach 15:00 – 18:00;Kwaterowanie wychowanków kontynuujących pobyt w godzinach 18:00 – 20:00;
31 października 2019r. (czwartek) Wyjazd wszystkich wychowanków do domów i opuszczenie BM do godziny 19:00;
1 listopada 2019r. (piątek) Święto Wszystkich Świętych;
3 listopada 2019r. (niedziela) Kwaterowanie wychowanków od godziny 17:00;
8 listopada 2019r. (piątek) Wyjazd wszystkich wychowanków do domów i opuszczenie BM do godziny 19:00;
11 listopada 2019r. (poniedziałek) Święto Niepodległości – kwaterowanie wychowanków od godziny 17:00;
20 grudnia 2019r. (piątek) Wyjazd wszystkich wychowanków do domów i opuszczenie BM do godziny 19:00;
23 – 31 grudnia 2019r.                                  Zimowa przerwa świąteczna;
1 stycznia 2020r. (środa) Nowy Rok – kwaterowanie wychowanków
od godziny 17:00;
3 stycznia 2020r. (piątek) Wyjazd wszystkich wychowanków do domów i opuszczenie BM do godziny 19:00;
6 stycznia 2020r. (poniedziałek) Święto Trzech Króli – kwaterowanie wychowanków od godziny 17:00;
10 stycznia 2020r. (piątek) Wyjazd wszystkich wychowanków do domów i opuszczenie BM do godziny 19:00;
13 – 26 stycznia 2020r.                     Ferie zimowe;
26 stycznia 2020r. (niedziela) Kwaterowanie wychowanków od godziny 17:00;
8 kwietnia 2020r. (środa) Wyjazd wszystkich wychowanków do domów i opuszczenie BM do godziny 19:00;
9 – 14 kwietnia 2020r. –                                Wiosenna przerwa świąteczna;
14 kwietnia 2020r. (wtorek) Kwaterowanie wychowanków od godziny 17:00;
30 kwietnia 2010r. (czwartek) Wyjazd wszystkich wychowanków do domów i opuszczenie BM do godziny 19:00;
1 maja 2020r. (piątek)                                   Święto Pracy;
3 maja 2020r. (niedziela) Święto Konstytucji 3 Maja – kwaterowanie wychowanków od godziny 17:00;
10 czerwca 2020r. (środa) Wyjazd wszystkich wychowanków do domów i opuszczenie BM do godziny 19:00;
11 czerwca 2020r. (czwartek)                       Święto Bożego Ciała;
14 czerwca 2020r. (niedziela) Kwaterowanie wychowanków od godziny 17:00;
26 czerwca 2020r. (piątek) Zakończenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych – wyjazd wszystkich wychowanków do domów
i opuszczenie BM do godziny 19:00;
27 czerwca – 31 sierpnia 2020r.       Ferie letnie.

Informujemy, że:

  1. Powyższe terminy dotyczą wszystkich wychowanków, w tym wychowanków z zagranicy i zawodników klubów sportowych.
  2. W razie nieprzewidzianych powyżej sytuacji (np. strajk) Bursa Miejska zorganizuje opiekę wychowankom w placówce wskazanej przez Dyrektora, o czym informacja zostanie przekazana poprzez tablice ogłoszeń i stronę internetową.

Remont w Bursie Miejskiej

Polecany

Mimo wakacji w Bursie Miejskiej przy ul. Prusa trwa remont. Jego celem jest dostosowanie placówki do wymogów przeciwpożarowych oraz zapewnienie naszym wychowankom bezpiecznych warunków pobytu.

Przebudowa obejmie m.in. rozebranie części stropu w klatkach schodowych, by można było zamontować klapy oddymiające, instalację systemu sygnalizacji pożaru, wymianę wewnętrznych hydrantów i stolarki drzwiowej, poszerzenie wejścia i malowanie.                 Gdy wymienia się elementy prowadzonych prac, to brzmi to niewinnie, ale tak na prawdę placówka przechodzi kapitalny remont. Tłumy budowlańców, stosy gruzu, pył, sprzęt budowlany i materiały, drabiny, kable, to codzienność w Bursie.
Pomimo wielu niedogodności dyrekcja, kierowniczka i pracownicy obsługi mozolnie i bez uskarżania się robią co tylko się da, aby już 1 września wszystko było dopięte na ostatni guzik i gotowe na powrót naszych wychowanków. Żeby tylko fachowcy zdążyli…

Mówi się, że wakacje dla placówek oświatowych są okresem wytchnienia, ale rok 2019 po raz kolejny pokazuje, że w Bursie Miejskiej przerwy w kwaterowaniu wychowanków tak na prawdę są okresem wytężonej pracy, aby zapewnić jak najlepsze i bezpieczne warunki.

A tak wygląda Bursa obecnie

 

 

 

Uwaga !

Wychowankowie kontynuujący pobyt, którzy złożyli  do 31 lipca br., poprawnie wypełnione dokumenty, zostaną przyjęci do dotychczasowych placówek.

Lista wychowanków kontynuujących pobyt, z placówki przy ul. Nowowiejskiego, zostanie wywieszona na drzwiach wejściowych w placówkach BM przy ul. Prusa 20 oraz Legionów 19/21 w dniu 01.08.2019 r.

Uwaga !

Wyjątkowo  w tym roku rekrutacja do Bursy Miejskiej odbędzie się w placówce             przy ul. Legionów 19/21 (dojazd od ul. Faradaya, przez ul. Marysi).

Wnioski/deklaracje oraz dokumenty rekrutacyjne  należy składać w placówce Bursy      przy  ul. Legionów 19/21 w godzinach od 8.00 do 15.00 w dniach 25.-26.07 (wnioski / deklaracje) oraz 30-31.07 (wymagane dokumenty).

Listy kandydatów zakwalifikowanych / niezakwalifikowanych oraz przyjętych / nieprzyjętych do Bursy Miejskiej nie będą publikowane na stronie internetowej BM.     Bursa Miejska nie będzie udzielać informacji poprzez kontakt telefoniczny.

Listy będą wywieszone w placówkach Bursy Miejskiej przy ul. Prusa 20   oraz                Legionów 19/21  i  tylko w ten sposób zainteresowani dowiedzą się o wynikach rekrutacji.

 

Podst. prawna:

Prawo Oświatowe art. 158  ust. 4

„Listy o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły lub publicznej placówki. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.”

Z wizytą w Państwowej Straży Pożarnej i Centrum Powiadamiania Ratunkowego

W czwartek 6 czerwca wychowankowie
z Bursy Miejskiej przy ul. Nowowiejskiego pod opieką wychowawczyń:  p. Marioli Wagner i p. Małgorzaty Trzepizur  wybrali
się na wycieczkę do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Podczas wizyty strażacy oprowadzili nas po jednostce i z dużym zaangażowaniem
i pasją opowiedzieli o swojej pracy, zaprezentowali  wyposażenie wozów strażackich oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy wykorzystywany w podejmowanych przez nich akcjach. Dowiedzieliśmy się do czego służy i jak działa sygnalizator bezruchu, zobaczyliśmy jak wygląda specjalistyczne ubranie odporne na bardzo wysokie temperatury. Wychowankowie  poznali specyfikę i warunki pracy strażaków, dowiedzieli się, jaki jest zakres działań straży pożarnej, że to nie tylko gaszenie pożarów, ale także ratownictwo chemiczne, ekologiczne, udzielanie ludziom pomocy podczas klęsk żywiołowych i wypadków komunikacyjnych. Byliśmy również świadkami wyjazdu strażaków do akcji ratowniczej, widzieliśmy jak przygotowują się do wyjazdu i jakie procedury wówczas obowiązują. Wszyscy zdaliśmy sobie sprawę, że praca strażaków jest bardzo odpowiedzialna i  wymaga dużej sprawności, odwagi i poświęcenia.

Następnie w Centrum Powiadamiania Ratunkowego przekonaliśmy się jak wygląda praca na stanowisku dyspozytora, gdzie przyjmowane są zgłoszenia na Pogotowie Ratunkowe. Okazało się, że połączenia są bardzo szybko realizowane, na monitorze dyspozytor widzi, gdzie znajdują się karetki i wybiera tę, która jest najbliżej zdarzenia
i nie jest zajęta wezwaniem do innej interwencji.

Wychowankowie uznali, że wycieczka była bardzo ciekawa i pouczająca. Dowiedzieli się jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie wówczas  szukać pomocy.
W drodze powrotnej do Bursy, korzystając z pięknej słonecznej pogody zatrzymaliśmy dla ochłody się na czewskie lody. Czytaj dalej

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Drodzy Wychowankowie, Rodzice i Opiekunowie Prawni !

prosimy o zapoznanie się z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020 i uwzględnienie
go w planach związanych z pobytem wychowanków w Bursie Miejskiej w Częstochowie.

Przypominamy, że Bursa Miejska jest placówką feryjną, czyli, że w dni wolne od nauki nie zapewnia wychowankom opieki i wychowania. Oznacza to, że na święta, dni ustawowo wolne od pracy, ferie zimowe i wakacje wszyscy wychowankowie opuszczają Bursę Miejską i wracają w wyznaczonym przez BM terminie.

Poniżej przedstawiamy kalendarz roku szkolnego 2019/2020 określony
na podstawie informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Czytaj dalej