A matura tuż za rogiem….

I dlatego Ci wychowankowie, którzy pamiętają o tym fakcie spotkali się na pierwszych zajęciach poświęconych maturze z języka polskiego. Ustalono tematykę i harmonogram spotkań. Młodzież zapoznała się z przykładowymi  egzemplarzami arkuszy maturalnych i repetytoriami. Przed nami omówienie zasad egzaminu ustnego,  lektury i motywy, motywy, motywy…

Atena Wróbel

Dzień Chłopaka w Bursie przy ul. Prusa


Z okazji Dnia Chłopaka wychowanki
Bursy Miejskiej przy ul. Prusa 20 pod
opieką wychowawczyń: Małgorzaty Gorzelak, Izabeli Janus- Mosińskiej i Joanny Kowalczyk przygotowały wiele atrakcji dla męskiej części mieszkańców Bursy. 41 wychowanek oddało głosy w plebiscycie „5 wspaniałych”                  w kategoriach: Najpiękniejszy uśmiech, Pozytywnie zakręcony, Najbardziej wysportowany,  Najlepszy przyjaciel i Super chłopak. Wyniki plebiscytu ogłoszono
w trakcie uroczystości. Wygrani otrzymali dyplomy, słodkie upominki oraz głośne brawa i gratulacje od żeńskiej części publiczności. Zwycięzcom gratulowało również  jury,
w skład którego wchodziły: pani kierownik Joanna Sajewska oraz dwie przedstawicielki wychowanek z placówki.

W tym dniu dla chłopców zorganizowano konkursy, które miały posłużyć sprawdzeniu takich umiejętności jak: dokładne przyszycie guzika,  umiejętne zawiązanie krawata, czesanie warkocza, wypisanie składników na upieczenie szarlotki. Przeprowadzono także quiz, podczas którego wychowankowie odpowiadali na pytania związane ze sprawami, które na co dzień dotyczą kobiet.

Na zakończenie wychowankowie zostali nagrodzeni upominkami. Był to dzień pełen wrażeń, atrakcji, radości i dobrej zabawy. Uroczystość w doskonały sposób posłużyła dalszemu poznaniu i integracji młodzieży Bursy. Zdjęcia wykonane podczas uroczystości są miłym wspomnieniem tych chwil.

Czytaj dalej

ODPŁATNOŚĆ ZA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE OBOWIĄZUJĄCE W BURSIE MIEJSKIEJ OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2019 ROKU

1. Pracownicy pedagogiczni Bursy Miejskiej
wynajem I doba 28,00 zł
II doba i kolejne 23,00 zł

Obiad 9,00 zł (netto)

2. Pracownicy niepedagogiczni Bursy Miejskiej
wynajem I doba 28,00 zł
II doba i kolejne 23,00 zł

Obiad 10,00 zł

3. Uczniowie, kluby sportowe, wymiana szkolna, wycieczki szkolne, stowarzyszenia
pożytku publicznego, organizacje pozarządowe i inne oraz uczestnicy
imprez organizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy

wynajem I doba 28,00 zł
II doba i kolejne 23,00 zł

Śniadanie 6,50 zł
Obiad 12,00 zł*
Kolacja 6,50 zł

*9,50 zł dla uczniów na podstawie oświadczenia Klubu o nie krótszym niż
6-miesięcznym okresie korzystania z wyżywienia przez ucznia.

4. Cele oświatowe, w tym egzaminatorzy, osoby prowadzące szkolenia

wynajem I doba 28,00 zł
II doba i kolejne 23,00 zł

Śniadanie 7,00 zł
Obiad 15,00 zł
kolacja 7,00 zł

5. Osoby z zewnątrz

Obiad przy abonamencie miesięcznym 12,00 zł

6. Wynajmujący pokój na m-c i dłużej

Wynajem pokój 1-osobowy 350 zł/m-c
pokój 2-osobowy 295 zł/m-c/os.
pokój 3-osobowy 251 zł/m-c/os.

Śniadanie 7,00 zł
Obiad 12,00 zł
Kolacja 7,00 zł

wolontariat zagraniczny pokój 1-osobowy 251 zł/m-c

7. Wynajmy okazjonalne
wynajem I doba 41,00 zł
II doba i kolejne 35,00 zł

Śniadanie 7,50 zł
Obiad 15,00 zł
Kolacja 7,50 zł

pokój 1-osobowy z łazienką/doba 60,00 zł
pokój 2-osobowy z łazienką/doba 55,00 zł/os.
pokój gościnny bez łazienki/doba 45,00 zł/os.

nocleg bez pościeli/doba 30,00 zł
miejsce noclegowe/doba 20,00 zł

8.Warunkiem rezerwacji grupowej jest złożenie zamówienia oraz wpłata zaliczki w kwocie
30% należności na konto Bursy Miejskiej, po wcześniejszym uzgodnieniu
z sekretariatem.

9. W przypadku rezerwacji indywidualnej warunkiem zakwaterowania jest przedłożenie
dokumentu, wyciągu bankowego lub pocztowego, potwierdzającego dokonanie wpłaty.

10. Pracownicy Bursy Miejskiej korzystający z wyżywienia oraz osoby korzystające
z abonamentu na obiady opłaty za posiłki wpłacają na konto Bursy Miejskiej z góry do
10 każdego miesiąca.

11. Doba noclegowa trwa od 17.00 do 11.00.

12. Rezerwacje dokonane przed 1 września 2019r. realizowane są wg stawek
obowiązujących w dniu ich dokonania.

13. Dyrektor zastrzega sobie prawo do indywidualnych negocjacji wysokości stawki za
wynajem lub wyżywienie w przypadku podwyższenia standardu na życzenie
wynajmującego i grup zorganizowanych powyżej 100 osób.

*wszystkie ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT 8 % )

*nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT usługi jednostek organizacyjnych Miasta
na rzecz Miasta lub dokonywane pomiędzy samymi jednostkami organizacyjnymi
Miasta – Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1537.2017 Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 10 lutego 2017r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Uwaga! Zmiana wysokości opłat za zakwaterowanie od października 2019r.

Informujemy, że od 1 października 2019r. wysokość opłat za zakwaterowanie wychowanków ulegnie zmianie i będzie wynosić:
93 zł  za miesiąc- pobyt 5-dniowy
121 zł za miesiąc – pobyt 7-dniowy

Zmiany dokonane przez Radę Miasta Częstochowy na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2019 r.,poz. 506, poz. 1309) i § 76 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. 2015, poz. 1872 z późn. zm.).

Odnośnik do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego, gdzie można zapoznać się z treścią Uchwały nr. 181.XVI.2019 Rady Miasta Częstochowy dotyczącą ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Miejskiej.