Zmiana godziny posiedzenia Rady Pedagogicznej

Uprzejmie informuję, że  Rada Pedagogiczna  w dniu 11.02.2021r. z ważnych powodów zostanie przesunięta na godzinę 10:30.

O godzinie 10:15  proszę uruchomić aplikację, wejść na serwer Bursy Miejskiej
oraz połączyć się z kanałem głosowym. Konieczne jest sprawdzenie przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Pedagogicznej, czy wszyscy poprawnie się połączyli.

mgr Maria Kowaleczko-Miedzińska
Dyrektor Bursy Miejskiej

Informacja dla Wychowanków Bursy Miejskiej dotycząca wydawania paczek noworocznych

Zapraszamy Wychowanków Bursy Miejskiej do odbioru paczek noworocznych.

Paczki wydawane będą w placówce Bursy Miejskiej przy ul. Prusa 20
w dniach 8.02.2021r. – 12.02.2021r.
i 15.02.2021r. – 19.02.2021r.,
w godzinach 7:30 – 14:30.

Paczki, które nie zostaną odebrane w wyznaczonym terminie wydane zostaną wychowankom obecnie przebywającym w Bursie Miejskiej.

PILNA INFORMACJA DLA RODZICÓW !

Płatność wychowanków za miesiąc styczeń 2021r.

Z uwagi na zamknięcie roku budżetowego bardzo prosimy o dokonywanie wpłat za m-c styczeń 2021r. nie wcześniej niż w terminie od 01 – 10 stycznia 2021r.

Prosimy również o niedokonywanie wpłat za miesiąc grudzień 2020 roku.

O terminach i wysokości wpłat poinformujemy państwa wówczas, gdy funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych związane z epidemią Covid-19 ulegnie zmianie.

 

Główna Księgowa Bursy Miejskiej

Maria  Mękarska

 

 

Rada Pedagogiczna

Uprzejmie informuję, że w dniu 4.11.2020r. o godzinie 9.00 odbędzie się Rada Pedagogiczna w postaci telekonferencji  za pomocą aplikacji Discord.

O godzinie 8.45  proszę uruchomić aplikację, wejść na serwer Bursy Miejskiej
oraz połączyć się z kanałem głosowym. Konieczne jest sprawdzenie przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Pedagogicznej, czy wszyscy poprawnie się połączyli.

mgr Maria Kowaleczko-Miedzińska
Dyrektor Bursy Miejskiej

Wychowankowie i Rodzice

Wychowankowie i Rodzice,

Zgodnie z informacją przekazaną podczas narady dyrektorów zorganizowanej w dniu 17.10.2020r. przez Delegaturę w Częstochowie KO w Katowicach, wszyscy wychowankowie, uczniowie wszystkich typów szkół, mogą korzystać z Bursy Miejskiej na zasadach określonych Umową zakwaterowania. Oznacza to,
że w placówkach zakwaterowani będą ci  wszyscy z Was, którzy mają taką potrzebę, także wychowankowie z Ukrainy, zawodnicy klubów sportowych.

Z uwagi na umieszczenie Częstochowy w strefie czerwonej, zobowiązani jesteście
do rygorystycznego stosowania Procedury postępowania w celu zapobiegania rozprzestrzeniania COVID – 19 w Bursie Miejskiej w Częstochowie.

Do Wychowawców, Pracowników i Wychowanków BM

Ilość zakażeń koronawirusem oraz bieżące zdarzenia dotyczące wychowanków i pracowników BM, skłaniają mnie do napisania tych słów.

W trosce o zdrowie nas wszystkich w Bursie Miejskiej, chyba jako w pierwszej placówce w mieście, już w styczniu zakupiliśmy mydło antybakteryjne. Od maja napisałam            i wdrożyłam kilka procedur epidemiologicznych, dbam, aby codziennie dezynfekowane były wszystkie pomieszczenia we wszystkich placówkach, kupuję środki i sprzęt do eliminowania zagrożeń epidemiologicznych. Wszyscy, nawet ci, którzy bardzo narzekają, nosimy maseczki, dezynfekujemy ręce. Wychowankowie i Pracownicy zostali przeszkoleni z obowiązującej Procedury epidemiologicznej postępowania w celu zapobiegania rozprzestrzeniania COVID-19 w Bursie Miejskiej dostępnej na stronie http://bursamiejska.czest.pl/procedury-epidemiologiczne/procedury-epidemiologiczne-dot-wychowankow, wszyscy też uczymy się zachowywania dystansu społecznego, znosimy niedogodności i ograniczenia. Ale ponieważ dzieje się to w interesie nas wszystkich, nie zgadzam się na jakiekolwiek odstępstwa, choć nie jest łatwo dopilnowywać szczegółów przez siedem dni w tygodniu, przez 24h na dobę.

Starania moje i kierowniczek mogą okazać się jednak bezskuteczne jeżeli ktoś z Pracowników lub Wychowanków i ich Rodzin, nie wykaże się samodyscypliną i poczuciem odpowiedzialności za siebie i innych. Korytarze, łazienki, jadalnie, pokoje wychowawców, to te miejsca, gdzie spotykamy się po kilka razy dziennie i należy mieć świadomość, że od tych spotkań może zależeć czyjeś zdrowie i życie. Dlatego stosujmy się do wszystkich zaleceń określonych w Procedurze epidemiologicznej, stosujmy właściwie środki ochrony osobistej, nie przyjeżdżajmy, nie przychodźmy do BM z objawami chorobowymi, z gorączką, ze złym samopoczuciem. A nie zawsze tak niestety bywa…

Zwracam się do wszystkich Pracowników, Wychowanków i ich Rodzin z prośbą o to, aby nie stali się świadomym źródłem zakażenia. Proszę o powstrzymywanie się od udziału w zgromadzeniach, imprezach, spotkaniach w dużych grupach, w uroczystościach. Jeżeli ktoś z Was chce lub musi uczestniczyć w skupiskach wielu osób, ktoś z Was miał kontakt z osobą zakażoną, sam albo jego bliscy są na kwarantannie, to proszę powstrzymać się od przychodzenia do Bursy i o poinformowanie nas o zagrożeniu. Tylko wspólnym staraniem i indywidualną odpowiedzialnością możemy wyeliminować zagrożenia i osiągnąć bezpieczeństwo zdrowotne nas wszystkich.

Wiem, że słowa te mogą być tylko prośbą dyrektorki, która odpowiada                      za bezpieczeństwo 400 osób, prośbą skierowaną do każdego, kto je czyta. Zatem proszę  o rozsądek, odpowiedzialne zachowania i o ostrożność. Dla wspólnego dobra.

 

Dyrektor Bursy Miejskiej                                                                                                      Maria Kowaleczko-Miedzińska.

Rada Pedagogiczna

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 września 2020r. o godzinie 9.00 odbędzie się Rada Pedagogiczna w postaci telekonferencji  za pomocą aplikacji Discord.

O godzinie 8.45  proszę uruchomić aplikację, wejść na serwer Bursy Miejskiej oraz połączyć się z kanałem głosowym. Konieczne jest sprawdzenie przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Pedagogicznej, czy wszyscy poprawnie się połączyli.

Dyrektor Bursy Miejskiej

mgr Maria Kowaleczko-Miedzińska

Drogie Dziewczęta i Chłopcy

Wakacje za Wami, a przed Wami kolejny, nowy etap życia i edukacji. Zaraz spotkamy się w Bursie Miejskiej w Częstochowie. To z nami spędzicie dni, tygodnie i miesiące. Już czekają na Was pokoje, układamy jadłospisy, robimy zakupy, remonty, wszyscy staramy się, żeby było ładnie, wygodnie i jak najbezpieczniej. Bo wiecie, że czas jest szczególnie trudny i od poczucia wspólnoty i odpowiedzialności każdego z nas zależy nasze życie i zdrowie.
Dlatego chcę Was i Waszych Rodziców poinformować o zasadach obowiązujących w Bursie, od przekroczenia jej progu, w związku z pandemią. Proszę też o zapoznanie się ze Statutem i przeanalizowanie treści Umowy zakwaterowania. To te dokumenty prawa wewnętrznego odpowiadają na wiele pytań i wątpliwości, określają Wasze prawa i obowiązki, zasady pobytu.
Na tej stronie internetowej, w zakładce Procedury epidemiologiczne, znajdziecie Procedurę postępowania w celu zapobiegania rozprzestrzeniania COVID-19 w Bursie Miejskiej w Częstochowie obowiązującą od 31.08.2020r.. Przed przyjazdem do BM macie obowiązek zapoznania się z nią, a od dnia zakwaterowania musicie bezwzględnie jej przestrzegać. Już teraz informuję, że jako dyrektor odpowiedzialna za zdrowie i życie ponad 400 osób, będę usuwać z Bursy tych spośród Was, którzy zasady tam określone będą naruszać. Na tłumaczenia, że zrobiliście coś nieświadomie, że z różnych względów nie będziecie stosować środków ochrony osobistej i przestrzegać zasad, będzie wówczas za późno. My, wychowawcy i pracownicy, przychodzimy do pracy z takimi samymi obawami, jak każdy rozsądny człowiek, zatem w zamian za nasze starania, spodziewamy się od Was dojrzałości, empatii i odpowiedzialności. Wielu z Waszych rodziców także oczekuje od BM zapewnienia bezpieczeństwa im dzieciom. Dlatego zrobimy wszystko, aby było jak najbezpieczniej.
Wyczytacie w Procedurze jak powinniście zachowywać się w BM, co wolno, a czego nie, co powinniście mieć, a czego nie możecie przywozić, odbędziecie obowiązkowe przeszkolenie z jej treści w dniu zakwaterowania. I wystarczy tylko dostosować się do zasad dla dobra własnego i innych.
Jeżeli ktoś wie, że nie potrafi lub nie chce postępować wg. zasad tam określonych, to bardzo proszę niech nie przyjeżdża do Bursy, niech zrezygnuje z zamieszkania. Każdy z Was ma przed zakwaterowaniem wybór, osoba, którą narażacie tego wyboru nie ma.
Jestem przekonana, że kolejny rok, 2020/2021 będzie dobrym, sprzyjającym realizacji planów i zamierzeń, a niedogodności związane z aktualną sytuacją, po latach wszyscy wspominać będziemy z uśmiechem i zrozumieniem. Ten trudny okres możemy w Bursie Miejskiej wykorzystać na budowanie poczucia wspólnoty, odpowiedzialności za drugiego człowieka, na kształtowanie właściwych postaw obywatelskich, na kierowanie się uniwersalnymi normami służącymi wszystkim. Także Wam…
Liczę na Was i życzę Wam sukcesów w szkole, realizacji planów i wszystkiego dobrego.

Dyrektor Bursy Miejskiej

Maria Kowaleczko-Miedzińska

Informacja na temat kwaterowania wychowanków

1. Informujemy, że kwaterowanie wychowanków do Bursy Miejskiej będzie
się odbywać w dniu 31.08.2020r. tylko w godzinach 15:00 do 19:00. Wychowankowie, którzy zgłoszą się do zakwaterowania poza tymi godzinami,
nie zostaną zakwaterowani w dniu 31.08.2020r. ze względów organizacyjnych
i epidemiologicznych. Kwaterowanie ich odbędzie się w dniu 1.09.2020r.
od godz. 10.00 – 14.00.

2. Wychowankowie nowoprzyjęci zostaną zakwaterowani tylko wówczas,
gdy przyjadą z rodzicami. Wychowankom kontynuującym zamieszkiwanie w BM
nie muszą towarzyszyć rodzice.

3. Z uwagi na wyjątkową sytuację spowodowaną pandemią COVID-19 wszyscy uczestniczący w kwaterowaniu zobowiązani są do przestrzegania PROCEDUR POSTĘPOWANIA W CELU ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIA COVID – 19
w Bursie Miejskiej w Częstochowie.

Obowiązkiem wychowanków i ich rodziców jest zapoznanie się z ww. Procedurą            i stosowanie się do wszystkich zapisów w niej zawartych (Procedura dostępna
w zakładce „Procedury epidemiologiczne dot. wychowanków”).

Niestosowanie się do zapisów Procedury skutkuje nie zakwaterowaniem
lub usunięciem wychowanka z BM
.

Od godz. 19.30  w dniu 31.08.2020r. zostaną przeprowadzone obowiązkowe szkolenia z zakresu ww. Procedury.

4. Podczas kwaterowania do placówek wejść będą mogli tylko przyjmowani wychowankowie, rodzice/opiekunowie prawni, nie będą wpuszczani.

5. Do placówki zabrać należy ze sobą jedynie najpotrzebniejsze rzeczy tj.: odzież, rzeczy osobiste, środki higieny osobistej, w tym mydło antybakteryjne, powłoki
na pościel (tj. poszwę, poszewkę i prześcieradło), zeszyty i podręczniki szkolne. Prosimy unikać przywożenia rzeczy zbędnych: ozdób, dekoracji, maskotek, nadmiernej ilości rzeczy, gdyż nie będzie ich można wnieść i posiadać na terenie BM.

6. Zabrania się wnoszenia na teren placówek Bursy Miejskiej:

  • kołder i poduszek, kocy – są dostępne w pokojach;
  • kubków oraz sztućców – będą wydawane przy posiłkach i na bieżąco dezynfekowane;
  • żywności – przywiezionej z domów, cateringu oraz zamówionej w restauracji;
  • czajników, tosterów, blenderów i innego wyposażenia;
  • urządzeń, telewizorów, lodówek, sprzętu muzycznego;
  • leków.

7. Paczki i przesyłki kurierskie zamówione do placówek nie będą odbierane i nie można ich wnosić na teren placówki.

8. Aneksy kuchenne i lodówki są wyłączone z użytkowania. Zabrania
się przechowywania jedzenia w pokojach wychowanków
.

9. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zapewnić dzieciom ochronę osobistą
w postaci co najmniej 3 sztuk maseczek jednorazowych na dzień oraz rękawic. Dopuszczalne jest stosowanie maseczek z filtrem po uzgodnieniu z Kierownikiem placówki. Wychowankowie bez zapasu maseczek nie będą kwaterowani.

10. Wychowankowie kontynuujący pobyt zobowiązani są do okazania potwierdzenia wpłaty na subkonto, które mieli wskazane w ubiegłym roku.
Nie zostaną zakwaterowani ci wychowankowie, którzy nie okażą potwierdzenia wpłaty za wrzesień dokonanej przed 31.08.2020r..

Wychowankowie nowoprzyjęci dokonują pierwszej wpłaty do 10 września
na subkonto, które zostanie wskazane podczas kwaterowania (§6 ust.3 Umowy).

11. Wszystkie ww. zasady dotyczą wychowanków z kraju i zza granicy.

Niespełnienie powyższych zasad skutkować będzie niezakwaterowaniem wychowanka.

 Dyrekcja Bursy Miejskiej w Częstochowie
Maria Kowaleczko – Miedzińska
Renata Dudek