Informacje na temat kwaterowania wychowanków

 1. Informujemy, że kwaterowanie wychowankówdo Bursy Miejskiej będzie
  się odbywać w dniu 03.09.2023r. w określonych godzinach:

– Placówka przy ul. Legionów:
godziny 15:00 – 17:00 – kwaterowanie nowoprzyjętych wychowanków;
godziny 17:00 – 20:00 – kwaterowanie wychowanków kontynuujących pobyt;

– Placówka przy ul. Prusa:
godziny 15:00 – 17:30 – kwaterowanie nowoprzyjętych wychowanków;
godziny 17:30 – 20:00 – kwaterowanie wychowanków kontynuujących pobyt;

 Wychowankowie, którzy zgłoszą się do zakwaterowania poza tymi godzinami,
nie zostaną zakwaterowani w dniu 3.09.2023r. ze względów organizacyjnych. Kwaterowanie ich odbędzie się w dniu 4.09.2023r. od godz. 10.00 do godz. 14.00.

Z powodu spodziewanej dużej ilości wychowanków prosimy o cierpliwość
i spokojne oczekiwanie na swoją kolej kwaterowania.
Kwaterowania wychowanka dokonuje wychowawca, który zaprowadza
go do pokoju, zapoznaje z obowiązującymi zasadami i dokonuje niezbędnych formalności pisemnych.

 1. Wychowankowie nowoprzyjęci zostaną zakwaterowani tylko wówczas,
  gdy przyjadą z rodzicami / opiekunami prawnymi.
  3. Podczas kwaterowania wychowankom kontynuującym pobyt mogą towarzyszyć Rodzice / Opiekunowie prawni.
 2. Zawiadamiamy, że zebrania informacyjne obowiązkowe dla Rodziców / Opiekunów prawnych wychowanków z Dyrekcją i Kierownikami placówek Bursy Miejskiej odbędą się według poniższego harmonogramu:
 • w placówce BM przy ul. Legionów  w dn. 3 września o godz. 16.30;
 • w placówce BM przy ul. Prusa w dn. 3 września o godz. 15.00.

 

 Zapraszamy na spotkanie!

 

 1. 5. Wychowankowie kontynuujący pobyt zobowiązani są do okazania potwierdzenia wpłaty w postaci wydruku za wrzesień 2023r.na subkonto, które mieli wskazane w ubiegłym roku w wysokości:
 • pobyt i wyżywienie 5-dniowe – 503 zł;
 • pobyt i wyżywienie 7-dniowe – 680 zł.

 Wychowankowie nowoprzyjęci  dokonują pierwszej wpłaty do 10 września
na subkonto, które zostanie wskazane podczas kwaterowania w wysokości:

 • pobyt i wyżywienie 5-dniowe – 503 zł;
 • pobyt i wyżywienie 7-dniowe – 680 zł.
 1. Do placówki zabrać należy ze sobą jedynie najpotrzebniejsze rzeczy tj.: odzież, rzeczy osobiste, środki higieny osobistej, powłoki na pościel (tj. poszwę, poszewkę i prześcieradło), jednokolorowy koc, zeszyty i podręczniki szkolne. Prosimy o nieprzywożenie nadmiernej ilości rzeczy oraz sprzętów RTV i AGD.
 2. 7. Wszystkie ww. zasady dotyczą wychowanków z kraju i zza granicyNiespełnienie powyższych zasad skutkować będzie niezakwaterowaniem wychowanka.

                              Do zobaczenia w Bursie!

                                    mgr Renata Dudek

                     Dyrektor Bursy Miejskiej w Częstochowie

 

 

    

Informacja o wysokości opłat za miesiąc wrzesień 2023r.

UWAGA!

 Szanowni Państwo,

Przypominamy, że opłaty za pobyt w Bursie i wyżywienie na rok szkolny 2023/2024 należy wnosić najpóźniej do piątego dnia każdego miesiąca  zakwaterowania.

Wyjątkowo za miesiąc wrzesień 2023r.Wychowankowie, którzy kontynuują pobyt w BM wpłat za wrzesień dokonują do 31 sierpnia 2023r., na subkonto  z poprzednich lat, natomiast Wychowankowie nowo przyjęci dokonują pierwszej wpłaty do 10 września 2023r.  na subkonto, które będzie podane wychowankowi podczas kwaterowania.

Opłatę uznaje się za dokonaną w chwili wpływu środków na subkonto.

Informujemy, że opłata za miesiąc wrzesień wynosić będzie:

 • pobyt i wyżywienie 5-dniowe – 503 zł;
 • pobyt i wyżywienie 7-dniowe – 680 zł.

TRWA WALKA O ŻYCIE – POMÓŻ!

Nasz wychowanek Szymon od lipca tego roku zmaga się z ostrą białaczką limfoblastyczną.

Po usłyszeniu diagnozy, niezwłocznie poddał się leczeniu. Przy ogromnym wsparciu rodziny dzielnie znosił kolejne chemioterapie licząc na powrót do zdrowia. Niestety w przypadku Szymona chemia nie zadziałała i nie ma już możliwości zastosowania jakichkolwiek refundowanych leków czy terapii.

Jedyną szansą jest terapia biologiczna Cart T-Cell,  która kosztuje 500 tysięcy złotych. Rodzina Szymka takich pieniędzy nie ma, a czasu jest coraz mniej.

Jeżeli czytasz ten apel nie bądź proszę obojętny!

Wszyscy otwórzmy serca dla naszego wychowanka, kolegi, syna, brata, wnuka.

Ratujmy młodego człowieka, który wkrótce będzie obchodził swoje 18 -te urodziny.

Niedługo Święta…, każdy z nas wpłacając pieniądze na podane w linku konto, może podarować Szymonowi najdroższy prezent na świecie – ŻYCIE.

Nie zmarnujmy tej szansy. Liczy się serce i czas, a ten ucieka….

Trwa zbiórka na Pomagam.pl.

Link do zbiórki:  https://pomagam.pl/ah4f3e.

Udostępnij apel na facebooku!

 

Dyrekcja, pracownicy i wychowankowie  Bursy Miejskiej w Częstochowie.

REKRUTACJA DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWANKÓW, KTÓRZY PO RAZ PIERWSZY STARAJĄ SIĘ O PRZYJĘCIE DO BURSY MIEJSKIEJ

Informujemy, że od  26 lipca 2023 r. rozpoczyna się rekrutacja dla kandydatów,           którzy po raz pierwszy będą się ubiegać o przyjęcie do Bursy Miejskiej.

Wymagane dokumenty należy złożyć  w placówce Bursy Miejskiej przy  ul.  Prusa 20  (wejście od strony boiska sportowego),  w godzinach od 9:00 do 14:00.

Informacje i zasady rekrutacji oraz druki dokumentów dostępne są w zakładce „Rekrutacja”
na stronie : https://bursamiejska.czest.pl/rekrutacja

KONTYNUACJA POBYTU WYCHOWANKÓW W BURSIE MIEJSKIEJ W NOWYM ROKU SZKOLNYM – 2023/2024

KONTYNUACJA POBYTU WYCHOWANKÓW W BURSIE MIEJSKIEJ W NOWYM ROKU SZKOLNYM – 2023/2024

W celu kontynuacji pobytu w Bursie Miejskiej od 1 września 2023 roku, obowiązkowe jest  złożenie Deklaracji o kontynuowaniu pobytu w Bursie Miejskiej wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Deklarację o kontynuowaniu pobytu wraz z kompletem dokumentów należy składać w swoich placówkach w  dniach od 29 maja do 16 czerwca 2023 r.

Proszę zwrócić uwagę, że poniżej znajdują się do pobrania dwa rodzaje umów- dla rodziców lub opiekunów prawnych. Należy wybrać właściwą.

 Komplet dokumentów obejmuje:

 • Deklarację o kontynuowaniu pobytu przez wychowanka pełnoletniego; (pobierz)            lub
 • Deklarację o kontynuowaniu pobytu przez wychowanka niepełnoletniego; (pobierz)
 • 2 egzemplarze Umowy zakwaterowania w Bursie Miejskiej podpisane przez rodziców; (pobierz)  lub
 • 2 egzemplarze Umowy zakwaterowania w Bursie Miejskiej podpisane przez opiekunów prawnych; (pobierz)
 • Kartę informacyjną dotyczącą zdrowia wychowanka; (pobierz)
 • Kwestionariusz osobowy wychowanka; (pobierz)
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wychowanka; (pobierz)
 • Dokument określający sytuację prawną i losową wychowanka (jeśli jest konieczny dla stwierdzenia prawdziwości danych), a mianowicie:
  – oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie; (pobierz)
  lub
  – oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata pełnoletniego; (pobierz)
  lub
  – Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata niepełnoletniego; (pobierz);
  – Oświadczenie o obowiązku mobilizacyjnym (pobierz)

 Uwaga!

Druki w/w dokumentów dostępne są w zakładce „Rekrutacja”
na stronie: https://bursamiejska.czest.pl/rekrutacja-dla-wychowankow-ktorzy-juz-mieszkali-w-bm

Dokumenty muszą być zaparafowane w prawym dolnym rogu każdej strony
przez rodziców/opiekunów prawnych.

Przyjmowane będą tylko dokumenty prawidłowo wypełnione oraz kompletne.

Osoby starające się o kontynuację pobytu w Bursie Miejskiej nie mogą mieć zaległości w dotychczasowych płatnościach za zakwaterowanie.

Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie będą mogły ubiegać się o miejsce w Bursie Miejskiej przystępując do rekrutacji dopiero i tylko w terminie od  26 lipca, wg. zasad obowiązujących dla nowo przyjmowanych wychowanków.

PILNA INFORMACJA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH !

Dotycząca płatności za Bursę Miejską za miesiąc styczeń 2023r.

  Z uwagi na zamknięcie roku budżetowego 2022 bardzo prosimy o dokonywanie  wpłat  za m-c styczeń 2023r. nie wcześniej niż w terminie  od  2 do 10 stycznia 2023r. 

                                                                             Dyrektor Bursy Miejskiej

                                                                                     Renata Dudek

Informacja dla Rodziców

Szanowni Państwo,

Opłaty za pobyt w Bursie i wyżywienie na rok szkolny 2022/2023 należy wnosić                  z góry najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc     zakwaterowania.

Wychowankowie, którzy są kwaterowani kolejny raz wpłaty na wrzesień dokonują             do 31 sierpnia 2022 r. na subkonto z poprzednich lat.

Wychowankowie nowoprzyjęci dokonują pierwszej wpłaty do 10 września 2022r.             na subkonto, które będzie podane wychowankowi po zakwaterowaniu.

Opłatę uznaje się za dokonaną w chwili wpływu środków na subkonto.

– miesięczna opłata za zakwaterowanie (czesne) :

 • pobyt 5-dniowy – 103 zł
 • pobyt 7-dniowy – 140 zł

 

– wyżywienie całodzienne (śniadanie pierwsze i drugie, obiad, kolacja) –  20 zł

 

 

                                                                                     Dyrektor Bursy Miejskiej

                                                                               Maria Kowaleczko – Miedzińska