REKRUTACJA DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWANKÓW, KTÓRZY PO RAZ PIERWSZY STARAJĄ SIĘ O PRZYJĘCIE DO BM

Polecany

Informujemy, że od  29 lipca 2022 r. rozpoczyna się rekrutacja dla kandydatów,
którzy po raz pierwszy będą się ubiegać o przyjęcie do Bursy Miejskiej.

Wymagane dokumenty należy złożyć tylko w placówce Bursy Miejskiej przy ul.  Prusa 20 (wejście od strony boiska sportowego),  w godzinach od 8:00 do 14:00.

Informacje i zasady rekrutacji oraz druki dokumentów dostępne są w zakładce „Rekrutacja”
na stronie : http://bursamiejska.czest.pl/rekrutacja

INFORMACJA DLA RODZICÓW – ZMIANA STAWKI ŻYWIENIOWEJ!

            Informuję, że od 1 stycznia 2022r. stawka żywieniowa dla wychowanków Bursy Miejskiej będzie wynosić 17,00 zł dziennie.

Przypominam również  o dokonywaniu wpłat na m-c styczeń 2022r. nie wcześniej niż w terminie od  03 do 10 stycznia 2022r.

 

                                                                                              Dyrektor Bursy Miejskiej

                                                                                       Maria Kowaleczko – Miedzińska

PILNA INFORMACJA DLA RODZICÓW!!

Płatność wychowanków za miesiąc styczeń 2022r.

            Z uwagi na zamknięcie roku budżetowego 2021 bardzo prosimy o dokonywanie wpłat za m-c styczeń 2022r. nie wcześniej niż w terminie  od  03 do 10 stycznia 2022r.

 

                                                                                           Dyrektor Bursy Miejskiej

                                                                                  Maria Kowaleczko – Miedzińska

Rodzice i Wychowankowie placówki przy ul. Legionów,

Informuję, że w dniu świątecznym 11.11.2021r.  wychowankowie będą mieć możliwość pozostania w Bursie Miejskiej. Ze względu na zaplanowany w  dniach 10 – 14.11.2021r. remont w placówce przy ul. Legionów 19/21 i bezpieczeństwo wszyscy chętni zostaną zakwaterowani w placówce przy ul. Prusa.

W dniu 10.11.2021r. (środa) od godz. 16.00 chętni będą kwaterowani w placówce  przy   ul. Prusa, gdzie otrzymają posiłki zaczynając od kolacji 10.11.2021r., a kończąc  obiadem w dniu 14.11.2021r. (niedziela). Kolację w dniu 14.11.2021r. zapewnimy          w  placówce przy ul. Legionów. Pobyt wychowanków w BM przy ul. Prusa 20  możliwy będzie do godz. 17.00 dnia 14.11.20121r., po czym wychowankowie muszą wrócić do placówki przy ul. Legionów 19/21.

W pokojach BM przy ul. Prusa 20 przygotowana będzie pościel wraz z poszewkami, natomiast środki higieny i rzeczy osobiste wychowankowie muszą zabrać ze sobą.

 

                                                                                     Maria Kowaleczko – Miedzińska

                                                                     Dyrektor Bursy Miejskiej w Częstochowie

Informacja o wysokości opłat za miesiąc wrzesień 2021r.

UWAGA!

Szanowni Państwo,

Opłaty za pobyt w Bursie i wyżywienie na rok szkolny 2021/2022 należy wnosić z góry najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc zakwaterowania.

Wychowankowie, którzy są kwaterowani kolejny raz wpłaty na wrzesień dokonują             do 31 sierpnia 2021 r. na subkonto z poprzednich lat.

Wychowankowie nowoprzyjęci dokonują pierwszej wpłaty do 10 września 2021r.                na subkonto, które będzie podane wychowankowi po zakwaterowaniu.

Opłatę uznaje się za dokonaną w chwili wpływu środków na subkonto.

Informujemy, że opłata za miesiąc wrzesień wynosić będzie:

 • placówki 5-cio dniowe: 308 zł wyżywienie + 103 zł zakwaterowanie – łącznie 411 zł
 • placówki 7-io dniowe: 420 zł wyżywienie + 140 zł zakwaterowanie – łącznie 560 zł

Dyrektor Bursy Miejskiej

Wirtualna wycieczka

Witam,

zapraszam wszystkich zainteresowanych pobytem w Bursie Miejskiej na wycieczkę po naszych trzech placówkach. Filmiki pokazują, jak wyglądają z zewnątrz budynki Bursy Miejskiej, wewnątrz pokoje wychowanków, kuchenki podręczne, świetlice, sale telewizyjne i sportowe, jadalnie, łazienki, pralnie, suszarnie i inne pomieszczenia, czyli wszystko to,   z czego korzystają nasi wychowankowie.

Oto spacer po placówce przy:

ul. Prusa

 

ul. Legionów

 

ul. Jasnogórska

Rada Pedagogiczna

Uprzejmie informuję, że w dniu 14.04.2021r. o godzinie 9:00 odbędzie się Rada Pedagogiczna w postaci telekonferencji za pomocą aplikacji Discord.

O godzinie 8:45  proszę uruchomić aplikację, wejść na serwer Bursy Miejskiej
oraz połączyć się z kanałem głosowym. Konieczne jest sprawdzenie przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Pedagogicznej, czy wszyscy poprawnie się połączyli.

mgr Maria Kowaleczko-Miedzińska
Dyrektor Bursy Miejskiej

PILNA INFORMACJA DLA RODZICÓW !

Płatność wychowanków za miesiąc styczeń 2021r.

Z uwagi na zamknięcie roku budżetowego bardzo prosimy o dokonywanie wpłat za m-c styczeń 2021r. nie wcześniej niż w terminie od 01 – 10 stycznia 2021r.

Prosimy również o niedokonywanie wpłat za miesiąc grudzień 2020 roku.

O terminach i wysokości wpłat poinformujemy państwa wówczas, gdy funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych związane z epidemią Covid-19 ulegnie zmianie.

 

Główna Księgowa Bursy Miejskiej

Maria  Mękarska

 

 

Rekrutacja do Bursy Miejskiej na rok szkolny 2020/2021

REKRUTACJA DLA WYCHOWANKÓW, KTÓRZY JUŻ MIESZKALI W BM

 1.  W dniach od 12 do 18 sierpnia 2020r. w godzinach 8.00-14.00 składanie Deklaracji kontynuacji pobytu wraz z kompletem dokumentów.
 2. Z przygotowanymi, kompletnymi dokumentami należy zgłosić się w ww. dniach          do placówki BM przy ul. Prusa 20, wejście od strony boiska sportowego.
 3. Komplet dokumentów obejmuje:
 • Deklarację o kontynuowaniu pobytu przez wychowanka pełnoletniego/ Deklaracja o kontynuowaniu pobytu przez wychowanka niepełnoletniego, gdy dokumenty składa dotychczasowy wychowanek;
 • 2 egzemplarze Umowy zakwaterowania w Bursie Miejskiej;
 • Kartę informacyjną dotyczącą zdrowia wychowanka;
 • Kwestionariusz osobowy wychowanka;
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wychowanka;
 • Dokument określający sytuację prawną i losową wychowanka (jeśli jest konieczny    dla stwierdzenia prawdziwości danych).

Uwaga

 • Druki w/w dokumentów dostępne są w zakładce „Rekrutacja” na stronie www.bursamiejska.czest.pl.
 • Dokumenty muszą być zaparafowane w prawym dolnym rogu każdej strony przez rodziców/opiekunów prawnych.
 • W obecnej sytuacji epidemiologicznej należy pamiętać o zastosowaniu się do Procedury postępowania w celu zapobiegania rozprzestrzeniania COVID –19 w Bursie Miejskiej  w Częstochowie dostępnej na stronie www.bursamiejska.czest.pl,  o zachowaniu środków bezpieczeństwa, czyli o: maseczkach, rękawiczkach jednorazowych, o zachowaniu odległości 2m między osobami.
 • Osoby składające dokumenty przed wejściem na teren placówki zobowiązane będą do wypełnienia stosownego „Oświadczenia dla osób wchodzących” i wpuszczane będą pojedynczo.
 • Dokumenty będą odbierane przez Komisję Rekrutacyjną w wyznaczonym przez Dyrektora pomieszczeniu Bursy Miejskiej.

Od osób nie stosujących się do obowiązujących zasad epidemiologicznych dokumenty  nie będą przyjmowane.

 

REKRUTACJA DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWANKÓW, KTÓRZY PO RAZ PIERWSZY STARAJĄ SIĘ O PRZYJĘCIE DO BM

 1. W dniach 19-21 sierpnia 2020r. w godz. 8.00 – 14.00 składanie Wniosku                 o przyjęcie do Bursy Miejskiej wraz z pełną dokumentacją. Jeżeli Wniosek nie będzie posiadał aktualnych załączników, punkty nie zostaną przyznane.
 2. Z przygotowanymi, kompletnymi dokumentami należy zgłosić się w ww. dniach     do placówki BM przy ul. Prusa 20, wejście od strony boiska sportowego.
 3. Komplet dokumentów obejmuje:
 • Wniosek o przyjęcie do BM dla kandydata pełnoletniego/Wniosek o przyjęcie do BM dla kandydata niepełnoletniego wraz z zaświadczeniem potwierdzającym przyjęcie do szkoły;
 • 2 egzemplarze Umowy zakwaterowania w Bursie Miejskiej;
 • Kartę informacyjną dotyczącą zdrowia wychowanka;
 • Kwestionariusz osobowy wychowanka;
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wychowanka;
 • Dokument określający sytuację prawną i losową wychowanka (jeśli jest konieczny dla stwierdzenia prawdziwości danych).

Uwaga

 • Druki w/w dokumentów dostępne są w zakładce „Rekrutacja” na stronie www.bursamiejska.czest.pl.
 • Dokumenty muszą być zaparafowane w prawym dolnym rogu każdej strony przez rodziców/opiekunów prawnych.
 • W obecnej sytuacji epidemiologicznej należy pamiętać o zastosowaniu się do Procedury postępowania w celu zapobiegania rozprzestrzeniania COVID –19 w Bursie Miejskiej w Częstochowie dostępnej na stronie www.bursamiejska.czest.pl,  o zachowaniu środków bezpieczeństwa, czyli o: maseczkach, rękawiczkach jednorazowych, o zachowaniu odległości 2m między osobami.
 • Osoby składające dokumenty przed wejściem na teren placówki zobowiązane są do wypełnienia „Oświadczenia dla osób wchodzących” i wpuszczane będą pojedynczo.
 • Dokumenty będą odbierane przez Komisję Rekrutacyjną w wyznaczonym przez Dyrektora pomieszczeniu Bursy Miejskiej.

Od osób nie stosujących się do obowiązujących zasad epidemiologicznych dokumenty  nie będą przyjmowane.

 1. 24 sierpnia 2020r. – publikacja list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w siedzibie Bursy Miejskiej przy ul. Prusa 20 do godziny 18.00.
 2. 27 sierpnia 2020r. – publikacja list osób przyjętych i nieprzyjętych wraz z przydziałem do poszczególnych placówek w siedzibie Bursy Miejskiej przy ul. Prusa 20 do godziny 18.00.
 3. Od 27 sierpnia 2020r. – uruchomienie procedury odwoławczej.
  • W terminie do 7 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
  • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do Dyrektora Bursy odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
  • Na rozstrzygnięcie Dyrektora Bursy służy skarga do sądu administracyjnego.