Dziękujemy

 

Dzień Edukacji Narodowej to dzień wszystkich ludzi zaangażowanych w funkcjonowanie systemu edukacji
i wychowania. Przychodzi nam na myśl kilka słów opisujących Waszą pracę, a to m.in. empatia, wrażliwość, pokora, cierpliwość, optymizm, radość.
Dajecie nam to, co w Was najlepsze i najpiękniejsze, dzielicie się tym z nami każdego dnia.

Życzymy Wam, aby nigdy nie wyczerpało
się w żadnym z Was to cudowne źródełko dobra bijące w Waszych duszach.

Szanownej PANI DYREKTOR, PANI WICEDYREKTOR,                                                  PANIOM KIEROWNICZKOM, PANI PEDAGOG,  KADRZE PEDAGOGICZNEJ, PRACOWNIKOM ADMINISTRACJI I OBSŁUGI życzymy jak najwięcej inwencji              i niespożytych sił.

Życzymy budżetów, które zapewnią nie tylko utrzymanie placówek,                              ale przede wszystkim pozwolą na dalszą  ich modernizację i rozwój.                        Życzymy zdrowia, pomyślności i szczęścia oraz dziękujemy za cierpliwość,              serce, trud i wyrozumiałość.

Wychowankowie z Bursy Miejskiej przy ulicy Jasnogórskiej w Częstochowie

 

 

Obchody Dnia Nauczyciela w Polsce i na świecie

                              

Data 14 października upamiętnia powołanie
w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej, założonej przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Była to pierwsza
w Polsce i Europie instytucja o charakterze współczesnego ministerstwa oświaty publicznej. Dzień Nauczyciela zaczęto obchodzić w Polsce      w 1957 roku. Podczas Światowej Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie ustalono, że dzień
20 listopada będzie Międzynarodowym Dniem Kart Nauczyciela i świętem nauczycieli.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 roku, zwana Kartą praw i obowiązków nauczyciela, wprowadziła Dzień Nauczyciela obchodzony w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej. Kartę praw i obowiązków nauczyciela w 1982 roku zastąpiła Karta Nauczyciela, zmieniając nazwę święta na Dzień Edukacji Narodowej
oraz wprowadzając przepis: Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty (….). Czytaj dalej

Dzień Chłopaka 2021.

 Dzień Chłopaka dziś się święci,                                        Więc Ci życzę, co Cię kręci:
 Full zabawy, dobrych chęci,
  Niech Cię licho złe nie nęci,
 Złe przygody niech Cię miną
 Wszystkie troski w dal odpłyną.

Ostatni dzień września to tradycyjnie od 1999
Dzień Chłopaka. Jak  co  roku  był świętowany w placówce przy ul. Jasnogórskiej. Dziewczęta  wraz z wychowawczyniami D. Kierat i B. Jakóbczak przygotowały serdeczne życzenia oraz drobne, ale bardzo praktyczne  prezenty. Każdy chłopiec         (nie wyłączając Pana wychowawcy i Pana konserwatora) otrzymał między innymi kolorowe, wzorzyste skarpetki. Dziewczęta dla każdego mężczyzny starannie i długo dobierały odpowiedni wzór i kolor skarpet z nadzieją, że wszyscy będą zadowoleni.        I tak też się stało. Wesołe miny i podziękowania naszych chłopców tylko nas w tym upewniły.

 

Zakręceni na pomoc

Wychowankowie Bursy Miejskiej nie pierwszy raz biorą udział       w akcjach charytatywnych wykazując się ogromną empatią    i wielkim sercem.

W obecnym roku szkolnym wychowankowie zbierają nakrętki, które zostaną przekazane          dla Pawełka, by wspomóc  jego leczenie. Chłopczyk ma obecnie 5 lat,                            gdy miał 3 lata zdiagnozowano u niego SMA czyli Rdzeniowy Zanik Mięśni.                    Jest to rzadka choroba genetyczna i niestety szybko postępująca.                      Powoduje ona osłabienie mięśni, a w zaawansowanym stadium całkowity ich zanik. Choroba Pawła każdego dnia odbiera mu siłę i sprawność.                                   Pomimo swojej ciężkiej sytuacji Pawełek jest waleczny i pełen chęci do codziennych zmagań ze swoim przeciwnikiem. Najważniejszym a wręcz koniecznym dla niego wsparciem  jest intensywna i stała rehabilitacja, której jedynym minusem są ogromne koszty…                                                                                                                                 Pawełek ma chęć i wiarę, by walczyć, brakuje mu jedynie  pomocy.                               To my możemy sprawić, aby jego cudowny uśmiech nigdy nie znikał z jego twarzy.

 Koordynatorami akcji w BM przy ul .Jasnogórskiej są Beata Jakóbczak i Dorota Kierat.

 Koordynatorami akcji w BM przy ul. Legionów są: Adam Michalak, Zbigniew Dróbka.

Witajcie !!!

31 sierpnia 2021 od godziny 15.00 w cichej do tej pory placówce Bursy Miejskiej      przy ulicy  Jasnogórskiej znowu rozbrzmiewa gwar i śmiech.                            Rozpoczęliśmy wyczekiwany z niepokojem, ale i nadzieją  nowy rok szkolny.                  Zdyscyplinowani, w maseczkach, dezynfekując dłonie wracają starzy                              i zjawiają się nowi wychowankowie.                                                                                    Niestety nadal działamy w sytuacji pandemicznej, musimy utrzymywać                            i przestrzegać rygorów procedury epidemiologicznej.                                                        Jesteśmy do tego przygotowani , rozstawione zostały  bezdotykowe urządzenia dezynfekujące, w toaletach jest mydło antybakteryjne, w jadalni stoliki pokryto specjalnymi płytami a w pokojach zakwaterowano tylko po dwoje wychowanków.             Atmosfera w placówce jak zwykle bardzo przyjazna, wszyscy się do siebie uśmiechają, widać to pomimo  maseczek.                                                                              Spragnieni rozmowy i bliskości (bezpiecznej – 1,5 metrowej ) opowiadamy                    o przygodach wakacyjnych.                                                                                          Wspominamy czas przed …. , gdy wspólnie bawiliśmy się podczas zajęć                      w Bursie Miejskiej ,zabawne sytuacje, nasze sukcesy i drobne potknięcia ( poważnych przecież nie było… 🙂 ) W tym roku szkolnym ze szczególną  radością witamy                  17 wychowanków pierwszych klas.                                                                                    Mamy nadzieję, że ten etap Waszego życia będzie wspaniałą przygodą, szansą nawiązania  nowych przyjaźni, okazją nauczenia się odpowiedzialności                            i samodzielności.  Postaramy się rozwijać Wasze zainteresowania, hobby, poszerzać horyzonty ,wydobyć z Was ukryte zdolności i dobro, które w Was jeszcze nieodkryte drzemie.

Cieszymy się, że jesteście !

                                                                             Wasi Wychowawcy.

Czytaj dalej

Poznajemy mnemotechniki.

Mnemotechniki to sposoby służące zapamiętywaniu, przechowywaniu       i odtwarzaniu informacji. Sprawdzają się one zarówno podczas nauki do ważnego egzaminu, jak i w życiu codziennym, do zapamiętywania dat, imion czy list zakupów. Sprawdź, jaką rolę odgrywają mnemotechniki w procesie uczenia się oraz poznaj najpopularniejsze metody, dzięki którym poprawisz swoją pamięć, koncentrację oraz kreatywność. Czytaj dalej

Kradzież, jak się przed nią uchronić !!

W czerwcu w Bursie Miejskiej przy ul. Jasnogórskiej tematem gazetki profilaktycznej  jest kradzież w różnych dziedzinach życia oraz wszelkie sposoby na jej uniknięcie.

JAK ZABEZPIECZYĆ SIĘ PRZED KRADZIEŻĄ TOŻSAMOŚCI.

Chronić dane, to znaczy postępować tak, aby w niepowołane ręce nie wpadły jakiekolwiek informacje identyfikujące nas. Czyli: imię i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego, PESEL czy datę urodzin.

Jakich zasad przestrzegać?

  • Przetrzymuj w bezpiecznym miejscu dokumenty, takie jak dowód osobisty, paszport, prawo jazdy.
  • Nie udostępniaj dokumentów osobom trzecim, jeśli nie jest to konieczne. Nie pozostawiaj ich wypożyczając np. sprzęt sportowy, nie kopiuj, jeśli nie jest
    to uzasadnione.
  • Niszcz stare dokumenty i korespondencję papierową zawierającą dane.
  • Nie podawaj swoich danych w trakcie rozmów telefonicznych z osobami, których nie znasz, nawet jeśli podają się za przedstawicieli banku czy innej instytucji finansowej.

Czytaj dalej

Lepszy Internet zaczyna się od Ciebie…

Internautą może nazywać się już co drugi człowiek na Ziemi – to ponad 4 miliardy ludzi. Każdy z nich spędza w sieci około 2,5 godziny dziennie.

Nieświadomi internauci są  atrakcyjnymi celami dla cyberprzestępców, którzy na rozmaite sposoby próbują wykradać dane osobowe, pieniądze i prywatne informacje.

Wielu użytkowników Internetu ignoruje kwestię bezpieczeństwa swojej cyfrowej tożsamości, ponieważ nie zdają sobie sprawy z zagrożeń lub nie uważają siebie samych za interesujący dla cyberprzestępców cel ataku. W ten sposób przeprowadzenie ataku staje się niezwykle łatwe.

Czytaj dalej

Szanuj Ziemię, szanuj życie, dziel odpady należycie !

 

We wszystkich placówkach Bursy Miejskiej zostały na początku   roku szkolnego wystawione  specjalne kosze na surowce,
które umożliwiają segregowanie wyrzucanych odpadów. Wydawałoby się, że czynność segregowania śmieci nie powinna już sprawiać problemów, jednak    z obserwacji wynika, że nie jest to dla wszystkich naszych wychowanków jednakowo proste, oczywiste i właściwie wykonywane.

Czytaj dalej

Trzy rzeczy, które zostały z raju: gwiazdy, kwiaty i oczy dziecka. (Dante Alighieri).

Międzynarodowy Dzień Dziecka – dzień ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów                  i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945)         i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ .

Czytaj dalej