Bezpieczne wakacje.

Co zrobić by wakacje były bezpieczne?

Do wakacji zostało już tylko kilka dni. Na ostatni dzwonek z niecierpliwością czekają mali i duzi, bo lato dla wszystkich jest czasem wypoczynku, wytchnienia i relaksu. Zanim jednak wyjedziemy na wakacje przypomnijmy sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa. Wszystko po to, by długo wyczekiwany odpoczynek minął bez nieprzyjemnych niespodzianek.

Zanim wyjedziemy z domu, pamiętajmy:

• Najlepszym zabezpieczeniem mieszkania jest …. życzliwy sąsiad;
• Przed wyjazdem poprośmy zaprzyjaźnionego sąsiada lub członków rodziny,
aby zaopiekowali się naszym mieszkaniem, raz na jakiś czas otworzyli okna i zapalili światło wieczorem. Poprośmy, aby zabierali z wycieraczki gazetki reklamowe;
• Pamiętajmy o zamknięciu drzwi i okien, a w budynkach wolno stojących – także okien dachowych i piwnicznych, drzwi garażowych oraz innych pomieszczeń gospodarczych, przez które złodziej może łatwo dostać się do naszego domu;
• Nie nagłaśniajmy informacji o planowanym dłuższym wyjeździe;
• Starajmy się nie pozostawiać w mieszkaniu wartościowych przedmiotów lub znacznej gotówki;
• Pamiętajmy o tym, by zakręcić zawory z wodą i gazem. Czytaj dalej

ŚWIATOWY DZIEŃ SPRZECIWU WOBEC PRACY DZIECI

12 CZERWCA ŚWIATOWYM DNIEM SPRZECIWU WOBEC PRACY DZIECI.

Według danych Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) z 2017 roku wynika, że ponad 150 000 000 dzieci na świecie, w wieku 5-17 lat jest zmuszanych do pracy. Przybiera to różne formy w zależności od danego kraju, płci, czy wieku dziecka. Dziewczynki często zabierane są do domów publicznych. Z kolei chłopcy wykonują zazwyczaj ciężkie prace fizyczne, np. na polach, albo w kopalniach. Często pracują wiele godzin w trudnych warunkach. Większość wykonywanych czynności zagraża zdrowiu.

Niejednokrotnie to zarobek dziecka ratuje całą rodzinę.

Dlatego dziecko chętniej zgadza się na pracę z niższym wynagrodzeniem, by pomóc najbliższym. UNICEF zwraca też uwagę na fakt , że pracujące dziecko często zaniedbuje edukację, co wpływa na jego osobisty  rozwój i perspektywy na lepsze życie. Warto zaznaczyć, że przymusowa praca dzieci, to właściwie jeden z elementów niewolnictwa. Temat poruszany jest przez fundacje i media. Dzięki współpracy Dominiki Kulczyk i CNN powstał film zatytułowany „Troubled Waters” („Wzburzone wody”). Pokazane są losy dzieci, które zostały sprzedane, a potem zmuszane do ciężkiej pracy.

,,Pomagając potrzebującym w różnych zakątkach świata, doświadczyłam wiele, ale nic nie poruszyło mną tak, jak los tysięcy dzieci nad jeziorem Wolta w Ghanie. To miejsce, w którym nawet czterolatki sprzedawane są handlarzom przez własnych rodziców, a potem zmuszane do niewolniczej pracy przy połowach. Pracują po kilkanaście godzin dziennie, siedem dni w tygodniu. Jadają resztki, śpią na ziemi. Za każdy przejaw nieposłuszeństwa grozi im surowa kara. Niektóre z nich toną podczas rozplątywania rybackich sieci”. – Podkreśla Dominika Kulczyk – Prezes Kulczyk Foundation.

Głównym powodem istnienia tego procederu jest ubóstwo. Najbardziej powszechny jest on w  Afryce Subsaharyjskiej i Azji. Niektóre raporty, np. szwajcarskiej organizacji „Terre des hommes” wskazują, że zmiany klimatyczne, przykładowo w postaci katastrof klimatycznych, czy suszy są pośrednią przyczyną ubóstwa. Choć obserwujemy tendencję spadkową zjawiska, od 2000 roku liczba pracujących dzieci na świecie spadła o około 30 procent, to problem wciąż jest istotny.

Problemem pracy dzieci zajmuje się The International Labour Organization. Została stworzona w 1919 roku. Zadaniem ILO jest promowanie idei sprawiedliwości społecznej na gruncie praw człowieka i prawa pracy. Skupia w sobie przedstawicieli rządów, pracodawców i pracowników z 187 państw. To ta organizacja ustanowiła Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci. W Polsce działa Międzynarodowa Organizacja Pracy.

„W latach 2012-2016 odnotowaliśmy spadek w kwestii nielegalnego zatrudniania dzieci do pracy, ale tylko wśród tych nieco starszych. Złe wieści są takie, że, że nie było tendencji spadkowej wśród dzieci w wieku 5-11 lat. Co więcej odnotowaliśmy wzrost dzieci wykonujących niebezpieczne czynności. Warto o tym pamiętać”. – Podkreślał Guy Ryder – Dyrektor Generalny The International Labour Organization, przy okazji Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci w 2018 roku.

Przygotowała: Izabela Janus-Mosińska

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECI BĘDĄCYCH OFIARAMI PRZEMOCY

 

Czy wiesz, że 4 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji? Zapewne nie, dlatego też chciałam w kilku słowach zapoznać Was z tematem tak ważnym i jakże aktualnym w dzisiejszych czasach.

Nie zawsze wiemy, jak reagować w sytuacji, kiedy dowiadujemy się o dziecku doświadczającym psychicznej bądź fizycznej agresji. Niejednokrotnie zastanawiamy się jak pomóc dzieciom będącym w takiej sytuacji?. ONZ postanowiło przypomnieć nam o tym, że to my, dorośli, jesteśmy odpowiedzialni za los każdego młodego człowieka, który często nie ma szansy na obronę ani wsparcie. Okoliczności ustanowienia czerwcowego święta są smutne i wiążą się z krwawymi i bolesnymi doświadczeniami konfliktu na Bliskim Wschodzie. 19 sierpnia 1982 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ, głęboko poruszone sytuacją libańskich
i palestyńskich dzieci, które masowo traciły życie wskutek ataków zbrojnych, postanowiło zwrócić uwagę świata na problemy najmłodszych, ustanawiając 4 czerwca corocznym świętem. Sekretarz Generalny ONZ Javier Perez
już w czerwcu 1982 roku mówił nie tyle o samym problemie palestyńskim,
co ogólnie o sytuacji dzieci, które często płacą najwyższą cenę za wszelkie przejawy agresji.
Od tego czasu minęło ponad 30 lat, jednak problem pozostaje aktualny i rażący. Wciąż zdarza się, że dzieci są nie tylko „przypadkowymi” ofiarami konfliktów, ale padają także ofiarą celowych ataków – jak chociażby ataki na szkoły. Do Europejska Sieć Rzeczników Praw Dziecka wydała oświadczenie, w którym zwrócono uwagę na los małych Syryjczyków. Nie tylko tracą oni zdrowie i życie, ale również zostają sierotami, są często oddzieleni od rodziców i zmuszeni do poszukiwania azylu.

Oczywiście, istnieje cały szereg aktów prawnych, które mają za zadanie chronić dzieci przed jakimikolwiek przejawami agresji. Warto wspomnieć o istnieniu takich przepisów, do których można się odwołać w każdym momencie rozwiązanie nasuwa się samo  Konwencja o Prawach Dziecka to dokument przyjęty przez niemal wszystkie państwa na świecie. Dotyka płaszczyzn, o których często zapomina się mówiąc o najmłodszych. Dziecko ma prawo do życia i rozwoju, wolności, nietykalności osobistej, wychowania
w rodzinie i kontaktów z rodzicami (jeśli doszłoby do rozłąki). Posiada też prawo
do wolności od przemocy psychicznej i fizycznej, musi mieć zapewniony odpowiedni standard życia, opiekę zdrowotną czy prawo do wypoczynku. Bezwzględnie posiada prawo do edukacji. Konwencja została przyjęta w 1989 roku, jednak z czasem nastąpiło jego rozszerzenie o bardzo istotne punkty. Chodzi o udział dzieci w konfliktach zbrojnych i o współczesne formy niewolnictwa z udziałem dzieci. Jako dorośli jesteśmy odpowiedzialni za los dzieci. Powinniśmy je chronić bez względu na ich pochodzenie czy kraj zamieszkania. Najmłodsi często nie są w stanie mówić
za siebie, bronić się, walczyć o lepszą przyszłość, nie wiedzą, jak mogłoby wyglądać życie w zgodzie z prawami człowieka. My, dorośli, powinniśmy roztaczać nad dziećmi jak najbardziej szczelny parasol ochronny.
Niestety wojna nie jest jedynym przejawem agresji dotykającym najmłodszych. Jednym z zagrożeń jest przestępczość, ale i także zachowania, które  chociaż nie stanowią czynów zabronionych to do nich w rezultacie prowadzą. Warto przy okazji tego święta wskazać jak destrukcyjny wpływ na umysł dziecka ma zetknięcie z agresją nawet jeżeli nie jest ono „odbiorcą” tego zachowania. Dziecko to wspaniały obserwator. Uważnie obserwuje nasze zachowania i dopasowuje je do swojego życia. To naturalny sposób nauki. Gdy okazujemy wobec kogokolwiek agresję ofiarą takiego działania jest w tym momencie nie tylko jej „odbiorca”, ale i taki młody obserwator. Świetnym przykładem jest Internet. Odbiorcy i nadawcy zamieszczanych treści nie zawsze są pełnoletni. Niestety coraz częściej zdarza się, że ich uczestnictwo odbywa się bez nadzoru dorosłych. Nie mamy wpływu na niektóre witryny, które prezentują treści nieodpowiednie dla młodego internauty. Na pewno każdy z nas zetknął się z wpisami wyrażającymi wyłącznie nienawiść na tle: politycznym, religijnym rasowym czy narodowościowym. Niezależnie od własnych przekonań warto chyba zwrócić uwagę na nieodpowiedni przekaz.
Nie wolno reagować agresją na agresję. Nie wiemy kto siedzi po drugiej stronie komputera . Często zdarza się, ze autorami nieprzemyślanych postów są właśnie dzieci. Prosta, stosowna do sytuacji, negatywna reakcja na nieodpowiednie wpisy
już może być sygnałem dla dziecka, że taka forma postępowania jest nie do zaakceptowania. Dodatkowo prezentujemy postawę osoby wyważonej i spokojnej, analizującej swoje działania. Jeżeli chcemy zachęcać dzieci do współzawodnictwa, mamy dyscypliny sportowe i odpowiednie obiekty, które z całą pewnością nam
to w bezpieczny sposób ułatwią.

Reagujmy na agresywne zachowania w naszym otoczeniu. Jeżeli jesteśmy świadkami przestępstw, nie pozostawajmy obojętni. Przecież to my, dorośli jesteśmy jedynym oparciem na jakie mogą liczyć dzieci.

Przygotowała : Izabela Janus-Mosińska

DZIEŃ DZIECKA

Dzień Dziecka w Polsce i na świecie

                     Co lubią dzieci ?

                     Słońce – gdy świeci

                     Deszcz – kiedy pada

                     Wiatr – kiedy gada

                     Mróz – kiedy szczypie

Śnieg – kiedy sypie

Każdą pogodę z upałem, chłodem

O każdej porze – Byle na dworze !

                      Autor Włodzimierz Melzacki

Jak wiadomo, Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1954 roku, by upowszechniać ideały i cele dotyczące praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych w 1945 roku. W wielu krajach daty obchodów Dnia Dziecka są różne, co wynika z przyzwolenia Zgromadzenia Ogólnego na obchody tego święta w dogodnym dla danego państwa dnia roku.

W Polsce od 1950 roku obchodzimy Dzień Dziecka 1 czerwca, a od 1994 roku w Warszawie obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży. Tego dnia nie odbywają się zajęcia szkolne, natomiast organizowane są zawody sportowe na świeżym powietrzu.

W innych krajach np. w Japonii uroczystość ta przypada na 5 marca, jednak świętować mogą tylko chłopcy, którzy w przyszłości będą następcami głowy rodziny         ( wyraźnie w ten sposób zaznaczona jest społeczna hierarchia ).  Ojcowie wykonują razem z synami flagę w kształcie karpia, które symbolizują siłę i odwagę ( potem wiesza się te ozdoby na drzwiach domów ). Dziewczynki obchodzą to święto 3 marca. Tego dnia przygotowują lalki , które ubierają w ludowe stroje na wystawę.

Natomiast w Turcji Dzień Dziecka jest obchodzony 23 kwietnia. Tego dnia dzieci ubrane w stroje narodowe bawią się wspólnie  całymi rodzinami, a potem następuje główna atrakcja wieczoru – puszczanie latawców.

We  Francji ten dzień obchodzony jest 6 stycznia. Cała rodzina spożywa razem uroczystą kolację, a potem największa atrakcja – ciastko z wróżbami.

Co kraj to obyczaj, najważniejsze jest przesłanie tego dnia skierowane do ludności świata, że dzieci są najważniejsze, niezależnie od  szerokości geograficznej czy kultury danego narodu. Tego dnia szczególnie propagowane są idee braterstwa i zrozumienia pomiędzy dziećmi  na całym  świecie, odejmowane są działania, by dzieci były bezpieczne i mogły się pomyślnie rozwijać.

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka dla naszych wychowanków.

 

,,WIOSNA ACH TO TY”.

Witamy Was drodzy wychowankowie!

 

Biorąc pod uwagę smutny fakt Waszej już tak długiej absencji w Bursie Miejskiej,chciałybyśmy nawiązać z Wami jakąś formę zdalnej konwersacji. Przyszedł dla nas wszystkich trudny czas, z którym musimy sobie poradzić jak tylko potrafimy. Zapewne każdy z Was musi podołać zdalnemu nauczaniu, ale macie pewnie takie chwile, że po wypełnieniu swoich podstawowych obowiązków nie wiecie co dalej uczynić z czasem wolnym. Zbliżają się Święta Wielkanocne – choć przyjmą one inny charakter w tym roku, to zapewne każdy z Was chciałby choć odrobinę poczuć ich ducha, nawet jeśli tylko w małym wymiarze. Święta Wielkanocne obchodzone na wiosnę niech spowodują, że ta kwitnąca pora roku będzie stanowić inspirację dla wielu do realizacji i tworzenia własnych pomysłów na dekoracje świąteczne. Dlatego postanowiłyśmy z panią Elą i Ewą pokazać Wam kilka propozycji na świąteczne stroiki. Może one spowodują, że choć przez chwilę zapomnicie o tym trudnym czasie i będziecie chcieli zgłębiać tajniki sztuki florystycznej.

Pozdrawiamy wiosennie pani:  Ela Strączyńska, Ewa Iskra, Iza Janus-Mosińska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOSTAŃ W DOMU Z NINATEKĄ

Koronawirus wciąż  nie odpuszcza . W tym trudnym czasie coraz więcej osób pozostaje w domu. Coraz częściej w ostatnich dniach odczuwamy lęk i niepokój o zdrowie swoje i bliskich. Dlatego nie ma lepszego sposobu na rozładowanie napięć, jak tylko poprzez muzykę. W dzisiejszych  czasach jest wiele gatunków muzycznych pop, rok, a może muzyka relaksacyjna czy klasyczna. Wykonawcy prezentują coraz to nowsze piosenki, jak na przykład w ostatnim czasie  One Republic „ Didnti” ,

Ellie Goulding, -„ Worry About Me” czy  Norah Jones  „I’m Alive” , że nie jesteśmy  tego w stanie na bieżąco kontrolować.  Z pewnością i nasi wychowankowie mają długą listę  swoich ulubionych albumów do posłuchania. Dlatego może warto sięgnąć do nich właśnie teraz. Wszystkim fanom muzyki polecamy  portal NINATEKA  gdzie w zakładce muzyka  i koncerty mogą zobaczyć koncerty wielu artystów . Wszystkie materiały zamieszczone w Ninatece są bezpłatne, a dostęp do nich nie wymaga logowania.  Poniżej podajemy przykładowe  linki. W tym trudnym dla wszystkich czasie znajdźcie chwilę na relaks przy muzyce.

 „ Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza”  Paul Claudel

Życzymy miłego odbioru i do zobaczenia   Joanna Urbańska

Beata Brożek

 

https://ninateka.pl/film/dawid-podsiadlo-mateusze-2013

https://ninateka.pl/film/kortez-zywcem-wzieci

https://ninateka.pl/film/ania-dabrowska-ministerstwo-dzwieku

 

 

ELIMINACJE KONKURSU WIEDZY O CZĘSTOCHOWIE – UL. PRUSA

Dnia 05.02.2020 w Bursie Miejskiej przy ul Prusa odbyły się eliminacje do ,, Konkursu Wiedzy  o Częstochowie”. Walka wśród uczestników była wyrównana i organizatorom tych eliminacji było niezmiernie trudno wyłonić zwycięzców. Na podium stanęli i zajęli :

I miejsce –Rafał S.

II miejsce –Natalia P.

III miejsce- Paweł R.

Gratulujemy zwycięzcom, trzymamy za nich kciuki podczas udziału w ,, Czytaj dalej

KONKURS NA WYSTRÓJ POKOJU W BURSIE PRZY UL.PRUSA

Tradycyjnie w  placówce przy ul. Prusa odbył się Konkurs na najładniejszy wystrój pokoju w scenerii bożonarodzeniowej. Jury miało duży problem z wyborem najładniejszego, gdyż było wiele pięknych pokoi. W wyniku intensywnych narad Jury w składzie M.Gorzelak, A.Dudzik-Orman,E.Iskra,I.Janus-Mosińska, E.Strączynska  postanowiło przyznać I miejsce pokojom 212 i 214.Jury brało pod uwagę pomysłowość, estetykę, wkład pracy osobistej.Gratulujemy zwycięzcom!!!