Informacja dla Rodziców kandydatów na wychowanków ubiegających się po raz pierwszy o przyjęcie do Bursy Miejskiej

Polecany

Informujemy, że Rodzice wszystkich kandydatów ubiegających się po raz pierwszy      o przyjęcie do Bursy Miejskiej są zobowiązani do osobistego złożenia, w określonych terminach i miejscu rekrutacji, kompletu dokumentów dot. kandydatów
na wychowanków.

Dokumenty niekompletne i składane przez osoby postronne lub przesyłane pocztą
nie będą przyjmowane i nie będą podlegać procedurze rekrutacyjnej.

Повідомляємо, що батьки кандидатів, які вперше претендують на вступ до міського гуртожитку, зобов’язані особисто подати документи щодо кандидатів у підопічні.