LISTA WYCHOWANKÓW PRZYJĘTYCH/NIEPRZYJĘTYCH DO BURSY MIEJSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Polecany

Lp. Nazwisko i imię Przyjęty/nieprzyjęty Placówka Bursy Miejskiej
1. Adamska Wiktoria Przyjęta Prusa
2. Bieda Małgorzata Przyjęta Jasnogórska
3. Bieniek Jakub Przyjęty Legionów
4. Bladziak Natalia Przyjęta Legionów
5. Bożek Julia Przyjęta Jasnogórska
6. Chudy Wiktoria Przyjęta Nowowiejskiego
7. Dłubak Ewelina Przyjęta Nowowiejskiego
8. Dobosz Szymon Przyjęty Jasnogórska
9. Drozd Adrian Przyjęty Jasnogórska
10. Duda Mateusz Przyjęty Jasnogórska
11. Dudek Klementyna Przyjęta Nowowiejskiego
12. Famulska Martyna Przyjęta Nowowiejskiego
13. Geneja Adam Przyjęty Legionów
14. Gradowicz  Jakub Przyjęty Nowowiejskiego
15. Grewenda Antoni Przyjęty Prusa
16. Gryc Nikol Przyjęta Jasnogórska
17. Guła Kinga Przyjęta Prusa
18. Gutka Katarzyna Przyjęta Nowowiejskiego
19. Iłczyk Klaudia Przyjęta Jasnogórska
20. Izydorczyk Weronika Przyjęta Nowowiejskiego
21. Jamróz Mateusz Przyjęty Nowowiejskiego
22. Jędrzejczyk Klaudia Przyjęta Nowowiejskiego
23. Juszczyk  Kinga Nieprzyjęta
24. Kiepal Natalia Przyjęta Prusa
25. Klempa Martyna Przyjęta Jasnogórska
26. Klimas Patryk Przyjęty Nowowiejskiego
27. Koper Natalia Przyjęta Prusa
28. Kotyla Martyna Przyjęta Jasnogórska
29. Kułaga Sebastian Przyjęty Prusa
30. Kurek Natalia Przyjęta Nowowiejskiego
31. Leśniak Krystian Przyjęty Nowowiejskiego
32. Lipiec  Julia Przyjęta Prusa
33. Łuczyńska Sara Przyjęta Jasnogórska
34. Malewska Weronika Przyjęta Nowowiejskiego
35. Marzec Jakub Przyjęty Jasnogórska
36. Matyszczak Tomasz Przyjęty Jasnogórska
37. Nowak Artur Przyjęty Jasnogórska
38. Nowak Natalia Przyjęta Legionów
39. Nowakowski Kamil Przyjęty Prusa
40. Orawiec Daniel Przyjęty Jasnogórska
41. Orłowska Kamila Przyjęta Nowowiejskiego
42. Pachurka Kamil Przyjęty Legionów
43. Parkitny Jakub Przyjęty Nowowiejskiego
44. Paś Sandra Przyjęta Jasnogórska
45. Piśkiewicz Aleksandra Przyjęta Jasnogórska
46. Pluta Aleksandra Przyjęta Jasnogórska
47. Pudelski Wojciech Przyjęty Legionów
48. Pytlarz Julia Nieprzyjęta
49. Raźniak Sylwia Przyjęta Nowowiejskiego
50. Rogalińska  Adrianna Przyjęta Nowowiejskiego
51. Rojszczyk Paweł Przyjęty Nowowiejskiego
52. Romanowicz Szymon Przyjęty Legionów
53. Różycka Agnieszka Przyjęta Nowowiejskiego
54. Siwek Paulina Przyjęta Prusa
55. Skalec Patryk Przyjęty Legionów
56. Skoczylas Albert Przyjęty Nowowiejskiego
57. Skrzypczyk Dagmara Przyjęta Jasnogórska
58. Smaga Kasandra Przyjęta Nowowiejskiego
59. Spyra Żaneta Przyjęta Prusa
60. Stolarska  Natalia Przyjęta Nowowiejskiego
61. Straszak  Julia Przyjęta Jasnogórska
62. Suchorska Andżelika Przyjęta Prusa
63. Szlachcic Wiktoria Przyjęta Nowowiejskiego
64. Szydłowski Kamil Przyjęty Jasnogórska
65. Tatarek Błażej Przyjęty Nowowiejskiego
66. Tkacz  Magdalena Przyjęta Nowowiejskiego
67. Tulejko Weronika Przyjęta Nowowiejskiego
68. Wączek Kinga Przyjęta Prusa
69. Weber Marcin Nieprzyjęty
70. Werbiński Marcel Przyjęty Legionów
71. Wieczorek Emilia Przyjęta Legionów
72. Wojtal Michał Przyjęty Jasnogórska
73. Wójcik  Marlena Przyjęta Legionów
74. Zasada Wiktoria Przyjęta Jasnogórska
75. Ziętal Marta Przyjęta Jasnogórska
76. Zygoń Angelika Przyjęta Nowowiejskiego

Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia kandydata do Bursy Miejskiej –           0 punktów.

Liczba wolnych miejsc –  159

                                                                             Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                            Aleksandra Politańska

Częstochowa, 25. 07. 2017

 

UWAGA!

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Informujemy, że w dniach 21 – 25.08. 2017r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca              do Bursy Miejskiej w Częstochowie.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów znajduje się               w zakładce Rekrutacja

Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Bursy Miejskiej w roku szkolnym 2017/2018

Polecany

Lp. Nazwisko i mię zakwalifikowany/niezakwalifikowany zakwalifikowana/niezakwalifikowana
1. Adamska  Wiktoria zakwalifikowana
2. Bieda Małgorzata zakwalifikowana
3. Bieniek Jakub zakwalifikowany
4. Bladziak Natalia zakwalifikowana
5. Bożek Julia zakwalifikowana
6. Chudy  Wiktoria zakwalifikowana
7. Dłubak Ewelina zakwalifikowana
8. Dobosz Szymon zakwalifikowany
9. Drozd Adrian zakwalifikowany
10. Duda Mateusz zakwalifikowany
11. Dudek  Klementyna zakwalifikowana
12. Famulska Martyna zakwalifikowana
13. Geneja Adam zakwalifikowany
14. Gradowicz  Jakub zakwalifikowany
15. Grewenda  Antoni zakwalifikowany
16. Gryc Nikol zakwalifikowana
17. Guła Kinga zakwalifikowana
18. Gutka Katarzyna zakwalifikowana
19. Iłczyk Klaudia zakwalifikowana
20. Izydorczyk  Weronika zakwalifikowana
21. Jamróz  Mateusz zakwalifikowany
22. Jędrzejczyk  Klaudia zakwalifikowana
23. Juszczyk  Kinga zakwalifikowana
24. Kiepal Natalia zakwalifikowana
25. Klempa Martyna zakwalifikowana
26. Klimas  Patryk zakwalifikowany
27. Koper Natalia zakwalfikowana
28. Kotyla Martyna zakwalifikowana
29. Kułaga Sebastian zakwalifikowany
30. Kurek  Natalia zakwalifikowana
31. Leśniak  Krystian zakwalifikowany
32. Lipiec  Julia zakwalifikowana
33. Łuczyńska Sara zakwalifikowana
34. Malewska  Weronika zakwalifikowana
35. Marzec Jakub zakwalifikowany
36. Matyszczak Tomasz zakwalifikowany
37. Nowak Natalia zakwalifikowana
38. Nowak Artur zakwalifikowany
39. Nowakowski Kamil zakwalifikowany
40. Orawiec Daniel zakwalifikowany
41. Orłowska Kamila zakwalifikowana
42. Pachurka Kamil zakwalifikowany
43. Parkitny Jakub zakwalifikowany
44. Paś Sandra zakwalifikowana
45. Piśkiewicz Aleksandra zakwalifikowana
46. Pluta Aleksandra zakwalifikowana
47. Pudelski Wojciech zakwalifikowany
48. Pytlarz Julia zakwalifikowana
49. Raźniak Sylwia zakwalifikowana
50. Rogalińska Adrianna zakwalifikowana
51. Rojszczyk Paweł zakwalifikowany
52. Romanowicz Szymon zakwalifikowany
53. Różycka Agnieszka zakwalifikowana
54. Siwek Paulina zakwalifikowana
55. Skalec Patryk zakwalifikowany
56. Skoczylas  Albert zakwalifikowany
57. Skrzypczyk Dagmara zakwalifikowana
58. Smaga Kasandra zakwalifikowana
59. Spyra Żaneta zakwalifikowana
60. Stolarska  Natalia zakwalifikowana
61. Straszak Julia zakwalifikowana
62. Suchorska Andżelika zakwalifikowana
63. Szlachcic  Wiktoria zakwalifikowana
64. Szydłowski Kamil zakwalifikowany
65. Tatarek  Błażej zakwalifikowany
66. Tkacz  Magdalena zakwalifikowana
67. Tulejko  Weronika zakwalifikowany
68. Wączek Kinga zakwalifikowana
69. Weber Marcin zakwalifikowany
70. Werbiński Marcel zakwalifikowany
71. Wieczorek Emilia zakwalifikowana
72. Wojtal Michał zakwalifikowany
73. Wójcik Marlena zakwalifikowana
74. Zasada Wiktoria zakwalifikowana
75. Ziętal Marta zakwalifikowana
76. Zygoń  Angelika zakwalifikowana

  Najniższa liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania  do Bursy Miejskiej wynosi 0

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Aleksandra Politańska

 Częstochowa  19.07.2017r

                                                  

                                                                UWAGA

                            W dniu 25 lipca 2017r. zostaną opublikowane listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Bursy Miejskiej wraz z podziałem do poszczególnych budynków  Bursy Miejskiej.

Warunkiem przyjęcia kandydata zakwalifikowanego jest złożenie kompletu dokumentów.

Komisja Rekrutacyjna dokona przydziału do poszczególnych budynków Bursy Miejskiej zakwalifikowanych wychowanków, uwzględniając kolejno niżej wymienione zasady:

1) uczniowie klas sportowych,

2) odległość oraz łatwość dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji miejskiej,

3) wskazanie danego budynku BM przez rodziców/prawnych opiekunów lub wychowanków   pełnoletnich we wnioskach składanych do BM.

ZMIANA NUMERU KONTA

Polecany

                                                 UWAGA 

  Od 1 lipca 2017 zmiana numeru konta bankowego Bursy Miejskiej

           Nowy numer  : 87 1030 1104 0000 0000 9322 6001

REKRUTACJA DO BURSY MIEJSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Polecany

REKRUTACJA DO BURSY MIEJSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
dla uczniów ubiegających się po raz pierwszy o miejsce w Bursie Miejskiej

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

14 lipca 2017r. rozpoczyna się rekrutacja do Bursy Miejskiej w Częstochowie dla uczniów, którzy po raz pierwszy ubiegają się o miejsce w Bursie.

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów:

14 – 18 lipca 2017 r.– Złożenie wniosku o przyjęcie do Bursy Miejskiej.

Wniosek o przyjęcie do Bursy Miejskiej należy złożyć w dniach 14 – 18 lipca 2017 r.
w siedzibie Bursy przy ul. Prusa 20 w Częstochowie w godz. 8:00-15:00.

19 lipca 2017 r. – Publikacja list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

20 – 24 lipca 2017 r. – Potwierdzenie woli poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów określonych na stronie www.bursamiejska.czest.pl

 

25 lipca 2017 r. – Publikacja list osób przyjętych i nieprzyjętych wraz z podziałem do poszczególnych placówek Bursy Miejskiej.

Od 25 lipca 2017 r.  – uruchomienie procedury odwoławczej. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list uczniów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

21 sierpnia 2017 r. – Rekrutacja uzupełniająca – składanie wniosków o przyjęcie do Bursy Miejskiej. Wniosek o przyjęcie do Bursy Miejskiej należy złożyć w siedzibie Bursy przy ul. Prusa 20 w Częstochowie w godz. 8:00-15:00

22 sierpnia 2017 r. – Publikacja list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej.

23 – 24 sierpnia 2017 r. – Potwierdzenie woli poprzez dostarczanie wymaganych dokumentów określonych na stronie www.bursamiejska.czest.pl

25 sierpnia 2017 r. – Publikacja list osób przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej wraz z podziałem do poszczególnych placówek Bursy Miejskiej.

Przygotowania do wakacji…

W placówce przy ul. Jasnogórskiej w ostatnim czasie widać było zbliżający się koniec roku szkolnego. Mieszkańcy przygotowywali swoje pokoje na zbliżające się wakacje.    Były generalne porządki oraz  trzepanie i pranie dywanów i chodników. Zaopatrzeni w potrzebny sprzęt i środki piorące ruszyliśmy do dzieła. Technika prania była dowolna, jedynym warunkiem była skuteczność, co widać na załączonych zdjęciach. Dodajmy, że odświeżanie chodników i dywanów stało się okazją do niezłej zabawy.

 

Wakacyjne życzenia

 

 

Wychowankom i Pracownikom Bursy Miejskiej w Częstochowie składamy najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę w realizacji zadań naszej placówki.

Życzymy jednocześnie, by nadchodzący okres wakacji był czasem radości i odpoczynku.

Jak zawsze życzymy, by czas wakacji upłynął spokojnie, by wszyscy mogli zrealizować swoje plany i… po prostu odpocząć. Życzymy wszystkim bezpiecznych i pełnych niezapomnianych wrażeń wakacji, zmęczenia się beztroską dnia codziennego i tęsknoty do codziennych obowiązków i porannego wstawania…

Życzymy szczęśliwego powrotu w nowym roku szkolnym!

 

Dyrektor – Maria Kowaleczko-Miedzińska

Wicedyrektor – Jolanta Kowalik

Zwiedzaliśmy muzeum

    Zbliża się wreszcie letnia kanikuła, więc ostatnie chwile w naszej Bursie poświęcamy poznaniu kulturalnej oferty miasta.     Wystawa „Dzieje Górnictwa Rud Żelaza” w podziemnych korytarzach w Parku im. Stanisława Staszica jest jedyną taką placówką w kraju. Dzięki niej przetrwała pamięć o tradycjach górniczych regionu, które sięgają XIV wieku.  Jeszcze w latach 60-tych w kopalniach rud w naszym okręgu było zatrudnionych około 20 tysięcy osób. Później kopalnie zostały zamknięte. Dowiedzieliśmy się, że historyczne nazewnictwo związane z górnictwem dotyczy nie tylko takich miejscowości jak Rudniki, Rudy czy Hutki, ale także Panki czy Łojki.

Upalny czerwcowy dzień i wytchnienie w chłodzie podziemnych chodników. Wrażenie pobytu w prawdziwej kopalni: możliwość skorzystania z kasków, a potem dzwonek windy… i spacer pod stropami podziemnych komór. Myślę, że to wycieczka o dużych walorach edukacyjnych.

Jolanta Mielczarek

Czytaj dalej

Młodzi sportowcy dzieciom

8 czerwca nasi wychowankowie – młodzi sportowcy poświęcili swój czas  dzieciom ze Specjalnego Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Częstochowie. W ramach zajęć młodzież rozegrała pokazowy  mecz piłki siatkowej, a potem opiekuńczo zajęła się kolegami zachęcając  ich do     uprawiania sportu . Wspierające zachowania chłopców i rozwijające ćwiczenia na pewno pomogły dzieciom.   Było to też nowe doświadczenie dla naszych wychowanków. Codzienne w sezonie wiosenno-letnim zajęcia rekreacyjne  na boisku Bursy przy ul. Legionów (ulubiona piłka siatkowa) przybrały tym razem inny charakter.

Czytaj dalej