WAKACJE

Z okazji zakończenia roku szkolnego wszystkim Pracownikom oraz Rodzicom składamy najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę i życzymy, by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości.
Naszym Wychowankom życzymy bezpiecznych, słonecznych wakacji i udanego wypoczynku.
Do zobaczenia w nowym roku szkolnym 2020/2021.

                                                                                 Dyrekcja Bursy Miejskiej

Rekrutacja do Bursy Miejskiej na rok szkolny 2020/2021

REKRUTACJA DLA WYCHOWANKÓW, KTÓRZY JUŻ MIESZKALI W BM

 1.  W dniach od 12 do 18 sierpnia 2020r. w godzinach 8.00-14.00 składanie Deklaracji kontynuacji pobytu wraz z kompletem dokumentów.
 2. Z przygotowanymi, kompletnymi dokumentami należy zgłosić się w ww. dniach          do placówki BM przy ul. Prusa 20, wejście od strony boiska sportowego.
 3. Komplet dokumentów obejmuje:
 • Deklarację o kontynuowaniu pobytu przez wychowanka pełnoletniego/ Deklaracja o kontynuowaniu pobytu przez wychowanka niepełnoletniego, gdy dokumenty składa dotychczasowy wychowanek;
 • 2 egzemplarze Umowy zakwaterowania w Bursie Miejskiej;
 • Kartę informacyjną dotyczącą zdrowia wychowanka;
 • Kwestionariusz osobowy wychowanka;
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wychowanka;
 • Dokument określający sytuację prawną i losową wychowanka (jeśli jest konieczny    dla stwierdzenia prawdziwości danych).

Uwaga

 • Druki w/w dokumentów dostępne są w zakładce „Rekrutacja” na stronie www.bursamiejska.czest.pl.
 • Dokumenty muszą być zaparafowane w prawym dolnym rogu każdej strony przez rodziców/opiekunów prawnych.
 • W obecnej sytuacji epidemiologicznej należy pamiętać o zastosowaniu się do Procedury postępowania w celu zapobiegania rozprzestrzeniania COVID –19 w Bursie Miejskiej  w Częstochowie dostępnej na stronie www.bursamiejska.czest.pl,  o zachowaniu środków bezpieczeństwa, czyli o: maseczkach, rękawiczkach jednorazowych, o zachowaniu odległości 2m między osobami.
 • Osoby składające dokumenty przed wejściem na teren placówki zobowiązane będą do wypełnienia stosownego „Oświadczenia dla osób wchodzących” i wpuszczane będą pojedynczo.
 • Dokumenty będą odbierane przez Komisję Rekrutacyjną w wyznaczonym przez Dyrektora pomieszczeniu Bursy Miejskiej.

Od osób nie stosujących się do obowiązujących zasad epidemiologicznych dokumenty  nie będą przyjmowane.

 

REKRUTACJA DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWANKÓW, KTÓRZY PO RAZ PIERWSZY STARAJĄ SIĘ O PRZYJĘCIE DO BM

 1. W dniach 19-21 sierpnia 2020r. w godz. 8.00 – 14.00 składanie Wniosku                 o przyjęcie do Bursy Miejskiej wraz z pełną dokumentacją. Jeżeli Wniosek nie będzie posiadał aktualnych załączników, punkty nie zostaną przyznane.
 2. Z przygotowanymi, kompletnymi dokumentami należy zgłosić się w ww. dniach     do placówki BM przy ul. Prusa 20, wejście od strony boiska sportowego.
 3. Komplet dokumentów obejmuje:
 • Wniosek o przyjęcie do BM dla kandydata pełnoletniego/Wniosek o przyjęcie do BM dla kandydata niepełnoletniego wraz z zaświadczeniem potwierdzającym przyjęcie do szkoły;
 • 2 egzemplarze Umowy zakwaterowania w Bursie Miejskiej;
 • Kartę informacyjną dotyczącą zdrowia wychowanka;
 • Kwestionariusz osobowy wychowanka;
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wychowanka;
 • Dokument określający sytuację prawną i losową wychowanka (jeśli jest konieczny dla stwierdzenia prawdziwości danych).

Uwaga

 • Druki w/w dokumentów dostępne są w zakładce „Rekrutacja” na stronie www.bursamiejska.czest.pl.
 • Dokumenty muszą być zaparafowane w prawym dolnym rogu każdej strony przez rodziców/opiekunów prawnych.
 • W obecnej sytuacji epidemiologicznej należy pamiętać o zastosowaniu się do Procedury postępowania w celu zapobiegania rozprzestrzeniania COVID –19 w Bursie Miejskiej w Częstochowie dostępnej na stronie www.bursamiejska.czest.pl,  o zachowaniu środków bezpieczeństwa, czyli o: maseczkach, rękawiczkach jednorazowych, o zachowaniu odległości 2m między osobami.
 • Osoby składające dokumenty przed wejściem na teren placówki zobowiązane są do wypełnienia „Oświadczenia dla osób wchodzących” i wpuszczane będą pojedynczo.
 • Dokumenty będą odbierane przez Komisję Rekrutacyjną w wyznaczonym przez Dyrektora pomieszczeniu Bursy Miejskiej.

Od osób nie stosujących się do obowiązujących zasad epidemiologicznych dokumenty  nie będą przyjmowane.

 1. 24 sierpnia 2020r. – publikacja list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w siedzibie Bursy Miejskiej przy ul. Prusa 20 do godziny 18.00.
 2. 27 sierpnia 2020r. – publikacja list osób przyjętych i nieprzyjętych wraz z przydziałem do poszczególnych placówek w siedzibie Bursy Miejskiej przy ul. Prusa 20 do godziny 18.00.
 3. Od 27 sierpnia 2020r. – uruchomienie procedury odwoławczej.
  • W terminie do 7 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
  • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do Dyrektora Bursy odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
  • Na rozstrzygnięcie Dyrektora Bursy służy skarga do sądu administracyjnego.

Rada Pedagogiczna

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 czerwca 2020r. o godzinie 9.00 odbędzie się Rada Pedagogiczna w postaci telekonferencji  za pomocą aplikacji Discord.

O godzinie 8.45  proszę uruchomić aplikację, wejść na serwer Bursy Miejskiej oraz połączyć się z kanałem głosowym. Konieczne jest sprawdzenie przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Pedagogicznej, czy wszyscy poprawnie się połączyli.

Dyrektor Bursy Miejskiej

mgr Maria Kowaleczko-Miedzińska

INFORMACJA W SPRAWIE ODBIORU RZECZY Z BURSY MIEJSKIEJ z placówki przy ul. Prusa

Informuję, że od dn. 1.06.2020r. wydawane będą rzeczy, które wychowankowie pozostawili w placówce.

Wydawanie odbędzie się zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem. Należy zwrócić uwagę na datę, nr pokoju i godzinę wydania rzeczy. Wychowankowie powinni zgłosić się  w wyznaczonym dniu i o wyznaczonej godzinie z walizkami, do których będą mogli je wszystkie spakować.

Konieczne jest w czasie pobytu w placówce posiadanie maseczek oraz stosowanie się  do Procedur obowiązujących w BM, a zamieszczonych na stronie http://bursamiejska.czest.pl/. Wejść do placówki będą mogli tylko wychowankowie, osoby towarzyszące nie.

Wyjątkowo, tylko z uzasadnionych powodów, gdy nie będzie możliwy odbiór              zgodnie z harmonogramem, proponujemy termin dodatkowy, w niedzielę w dn. 7.06.2020r. w godz. 10.00 – 15.00.  

Aby skorzystać z tej możliwość należy indywidualnie

 • zadzwonić pod nr 34 3444012 w godz. 10.00 do 13.00 w dniach 1–3.06.2020r.;
 • skontaktować się mailowo pod adresem jsajewska@bursamiejska.czest.pl w dniach 1-3.06.2020r. w godz. 10.00 – 13.00

i umówić się na odbiór  tylko w dn. 7.06.2020r..

Aby uniknąć zamieszania, proszę o punktualny przyjazd i sprawność w pakowaniu.

Maria Kowaleczko – Miedzińska

Dyrektor BM

Wydawanie rzeczy od 1.06.2020r. ul. Prusa-HARMONOGRAM

INFORMACJA W SPRAWIE ODBIORU RZECZY Z BURSY MIEJSKIEJ z placówki przy ul. Jasnogórskiej

Informuję, że od dn. 1.06.2020r. wydawane będą rzeczy, które wychowankowie pozostawili w placówce.

Wydawanie odbędzie się zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem. Należy zwrócić uwagę na datę, nr pokoju i godzinę wydania rzeczy. Wychowankowie powinni zgłosić się w wyznaczonym dniu i o wyznaczonej godzinie z walizkami, do których będą mogli je wszystkie spakować.

Konieczne jest w czasie pobytu w placówce posiadanie maseczek oraz stosowanie się  do Procedur obowiązujących w BM, a zamieszczonych na stronie http://bursamiejska.czest.pl/. Wejść do placówki będą mogli tylko wychowankowie, osoby towarzyszące nie.

Wyjątkowo, tylko z uzasadnionych powodów, gdy nie będzie możliwy odbiór              zgodnie z harmonogramem, proponujemy termin dodatkowy, w niedzielę w dn. 7.06.2020r. w godz. 10.00 – 15.00.  

Aby skorzystać z tej możliwość należy indywidualnie

 • zadzwonić pod nr 536 551 006 w godz. 10.00 do 13.00 w dniach 1–3.06.2020r.;
 • skontaktować się mailowo pod adresem apolitanska@bursamiejska.czest.pl w dniach 1-3.06.2020r. w godz. 10.00 – 13.00

i umówić się na odbiór tylko w dn. 7.06.2020r..

Aby uniknąć zamieszania, proszę o punktualny przyjazd i sprawność w pakowaniu.

Maria Kowaleczko – Miedzińska

Dyrektor BM

Wydawanie rzeczy od 1.06.2020r. ul. Jasnogórska-HARMONOGRAM

 

 

INFORMACJA W SPRAWIE ODBIORU RZECZY Z BURSY MIEJSKIEJ z placówki przy ul. Legionów

Informuję, że od dn. 1.06.2020r. wydawane będą rzeczy, które wychowankowie pozostawili w placówce.

Wydawanie odbędzie się zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem. Należy zwrócić uwagę na datę, nr pokoju i godzinę wydania rzeczy. Wychowankowie powinni zgłosić się w wyznaczonym dniu i o wyznaczonej godzinie z walizkami, do których będą mogli je wszystkie spakować.

Konieczne jest w czasie pobytu w placówce posiadanie maseczek oraz stosowanie się do Procedur obowiązujących w BM, a zamieszczonych na stronie http://bursamiejska.czest.pl/. Wejść do placówki będą mogli tylko wychowankowie, osoby towarzyszące nie.

Wyjątkowo, tylko z uzasadnionych powodów, gdy nie będzie możliwy odbiór              zgodnie z harmonogramem, proponujemy termin dodatkowy, w niedzielę w dn. 7.06.2020r.  w godz. 10.00 – 15.00.  

Aby skorzystać z tej możliwość należy indywidualnie

 • zadzwonić pod nr 537 553 009 w godz. 10.00 do 13.00 w dniach 1–3.06.2020r.;
 • skontaktować się mailowo pod adresem bles@bursamiejska.czest.pl w dniach 1-3.06.2020r. w godz. 10.00 – 13.00

i umówić się na odbiór tylko w dn. 7.06.2020r..

Aby uniknąć zamieszania, proszę o punktualny przyjazd i sprawność w pakowaniu.

Maria Kowaleczko – Miedzińska

Dyrektor BM

Wydawanie rzeczy od 1.06.2020r. ul. Legionów-HARMONOGRAM

 

 

 

Informacja

Informuję, że w dniach od 25.05.2020r. do 15.06.2020r. mogą być zakwaterowani w BM tylko wychowankowie będący uczniami klas VIII, którzy będę korzystać z konsultacji w szkole. W dniach od 25.05.2020r. do 26.06.2020r. zakwaterowani mogą być  wychowankowie, którzy będę korzystać z konsultacji w szkole oraz ósmoklasiści. W dniach 16-18.06.2020r. kwaterowani mogą być uczniowie zdający egzamin dla kl. VIII.

Warunkiem zakwaterowania wychowanka jest złożenie Deklaracji na załączonym druku przez rodziców wychowanków i stosowanie się do wszystkich zapisów Procedury postępowania w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się (…) zamieszczonej na stronie Bursy.

Informuję, że nie ma możliwości zakwaterowania innych osób, niż wymienione powyżej, w tym byłych wychowanków.

Maria Kowaleczko – Miedzińska

Dyrektor Bursy Miejskiej

 1. Procedura ogólna BURSA MIEJSKA
 2. Oświadczenie osób wchodzących
 3. Procedura dezynfekcji koronawirus
 4. Deklaracja o konsultacje

Wychowankowie deklarujący kontynuację pobytu w Bursie Miejskiej w Częstochowie w roku szkolnym 2020/2021

W terminie od 20.05.2020r. do 27.05.2020r. wszyscy wychowankowie pełnoletni            i rodzice/opiekunowie prawni wychowanków niepełnoletnich deklarujący chęć kontynuowania pobytu w Bursie Miejskiej w roku szkolnym 2020/2021 proszeni są  o wysłanie na adres mailowy:  kontakt@bursamiejska.czest.pl  lub pocztą informacji  o poniższej treści:

 1. W przypadku kandydata/ki pełnoletniego/j:

Deklaruję, że w roku szkolnym 2020/2021 będę kontynuował/a pobyt w Bursie Miejskiej  w Częstochowie.

Oświadczam,  że  od 1  września 2020r.  będę  uczęszczać  do klasy ………………, szkoły………………………………………………………………………………………………

                                                     nazwa i adres szkoły ponadpodstawowej

                                                                                       …………………………………………………..

                                                                                 podpis wychowanka/i pełnoletniego/j

 

 1. W przypadku kandydata/ki niepełnoletniego/j

Deklaruję, że mój syn / moja córka …………………………………………………………

                                                                                                      imię i nazwisko dziecka

w  roku     szkolnym        2020/2021       będzie kontynuował/a  pobyt   w Bursie Miejskiej w Częstochowie.

Oświadczam, że mój syn / moja córka od 1 września 2020r. będzie uczęszczać do klasy……., szkoły    ……………….………………………………………………………

                                                     nazwa i adres szkoły ponadpodstawowej/podstawowej

                                                                                 ……………………………………………….

                                                                               podpis rodziców/opiekunów prawnych

 

O terminie i formie składania kompletu dokumentów poinformujemy na stronie Bursy Miejskiej. Prosimy o sprawdzanie wpisów.

Informacja

Dyrektor Bursy Miejskiej ponownie informuje Wychowanków klas niematuralnych i ich Rodziców, że zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 410 z późn.zm.) działalność wszystkich trzech placówek: przy ul. Prusa, przy ul Legionów i przy ul. Jasnogórskiej jest zawieszona do dnia 24.05.2020r. Zgodnie z §3. ww. rozporządzenia czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w §2 ust.1.7 polega na zawieszeniu prowadzenia działalności wychowawczej i opiekuńczej.
W związku z powyższym wstęp wychowanków do Bursy Miejskiej będzie możliwy po terminie określonym przez MEN w kolejnym rozporządzeniu zmieniającym, o czym poinformujemy na stronie internetowej.

Drogie Maturzystki i Drodzy Maturzyści

Właśnie kończy się Wasz kilkuletni pobyt w Bursie Miejskiej w Częstochowie,           którą współtworzyłam i którą kieruję. Jesteście 8 rocznikiem młodych ludzi, którzy swoje życie związali z Częstochowa, z Bursą Miejską, z nami, ze mną. To Wy, pod opieką Bursy pozostawaliście przez bez mała 1000 dni, jedni więcej, inni mniej. To kawał czasu, kawał życia Waszego i naszego, Dyrekcji, Wychowawców, Pracowników Administracji i Obsługi, kawał życia mojego.

W tym czasie dbałam, abyście mieli jak najlepsze warunki, abyście otrzymywali smaczne posiłki, żeby w Bursie nie było nudno, aby było czysto, ciepło, ładnie i bezpiecznie. Nie było łatwo, bo trzeba mi było zmierzyć się z przeróżnymi trudnościami organizacyjnymi, finansowymi, z przepisami prawa, z bardzo różnymi, czasem wygórowanymi oczekiwaniami  Was i Waszych Rodziców. Starałam się pogodzić nasze możliwości i Wasze oczekiwania tak, abyście czuli się bezpieczni, tak Wami opiekować się, jak chciałabym, aby opiekowano się  moim dzieckiem w Waszym wieku. Tym z Was, którzy to dostrzegali dziękuję, tych, którzy tego nie widzieli zapewniam, że potrzebujecie dystansu, czasem zmiany postawy życiowej…

Zawsze, na zakończenie pobytu Maturzystek i Maturzystów w Bursie spotykaliśmy się w uroczystych klimatach, z muzyką, dyplomami, kwiatami, tortem, łzą w oku, z miłymi słowami, które płynęły od Was i Waszych Rodziców. W tym roku wszystko jest inaczej… I choć będzie mi brakować i Waszej codziennej obecności, i tego tradycyjnego spotkania,  to staram się znaleźć coś dobrego w aktualnej sytuacji. Ten czas pokazuje Wam, nam, mnie,  że jesteśmy tylko drobną częścią przyrody, choć mocno zależnej od nas, to ogromnie wpływającej na nasze życie. Wystarczy coś, czego nie widać gołym okiem, aby zmieniło się wszystko, nasze plany, nasza codzienność, nasze życie. Teraz można dostrzec, co w życiu człowieka jest ważne, jak musimy na sobie polegać, jak wspólnota działań i szacunek dla innych, dla świata jest ważny. Nie popadajmy w przekonanie, że człowiek wszystko może  bez ponoszenia konsekwencji swoich działań zbiorowych lub indywidualnych. Wyciągnijmy wnioski z tego, czego obecnie doświadczamy, wpływajmy na swoje otoczenie szanując człowieka, ale nade wszystko przyrodę, poprawiajmy życie swoje, kierując się w życiu wartościami uniwersalnymi, słuchajmy rozsądku i serca.

Moi Drodzy,

Zawsze mówiłam tysiącom młodych ludzi, którzy pozostawali pod moją opieką przez okres mojej pracy zawodowej i społecznej, że można oszukać wszystkich, ale nigdy nie oszuka się siebie, bo zawsze kiedyś odezwie się głos wewnętrzny. Jeden z moich profesorów filozofii powiedział mi kiedyś, że sumienie, to miejsce przeżywania własnej moralności. Życzę Wam spełniania planów, obecności dobrych ludzi wokół Was, otwarcia się na świat, poszanowania godności własnej i innych, umiejętności wartościowania i podejmowania dobrych decyzji oraz czystego sumienia w dorosłym życiu.

Maria Kowaleczko – Miedzińska

Dyrektor Bursy Miejskiej