Florystyczna Pasja…

W placówce Bursy Miejskiej
przy ul. Jasnogórskiej odbyła
się inauguracja zajęć koła florystycznego, na które pani Magdalena Szydłowska zaprasza wszystkich pasjonatów oraz miłośników kwiatów.                  .
Na zajęciach organizacyjnych został ustalony harmonogram
oraz tematyka zajęć .
Uczestnicy zapoznali
się z materiałem florystycznym niezbędnym do pracy przy kwiatach oraz różnorodnych dekoracjach .Tematem kolejnych zajęć będą „Choinkowe  wariacje”.  Zapraszamy .

Czytaj dalej

Gry planszowe alternatywą gier komputerowych.

W placówce przy ulicy Jasnogórskiej odbyła
się inauguracja zajęć cyklicznych „Gramy w gry planszowe”. Młodzież spotkała się w świetlicy i to będzie w tym roku szkolnym miejsce spotkań miłośników tego rodzaju rozrywek i rozgrywek. Uczestnicy zajęć wybierali dla siebie gry spośród kilkunastu wystawionych tytułów.

Zajęcia  odbywać się będą przez cały rok. Zapraszam!!!

Wychowawczyni G. Pydzińska.

Czytaj dalej

„Kino to nie jest zawód. Kino to jest sztuka.” – Jean-Luc Godar

         Film jest niezwykle ważnym elementem współczesnej kultury. Jesteśmy cywilizacją istot, które uwielbiają opowiadać historie. Opowieści, które na przestrzeni wieków znalazły drogę od obozowego ogniska na ogromne sale kinowe. Pamiętając o tym, w dniu 02.10.2019r. miłośnicy kina zapoczątkowali tegoroczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Ustalili tematykę i harmonogram seansów filmowych. Jednogłośnie zdecydowano, że pierwszym z wyświetlanych obrazów będzie „Europa,                                                       Europa” Agnieszki Holland.

Atena Wróbel i Magdalena Szydłowska

Czytaj dalej

Święto naszych kolegów.

Dziewczęta z placówki Bursy Miejskiej
przy ul. Jasnogórskiej też pamiętały
o święcie swoich kolegów. Zaprosiły wszystkich chłopców z placówki na okolicznościowe spotkanie. Było tłumnie,
bo na Jasnogórskiej „płeć brzydka” ma liczną reprezentację.  Dziewczęta złożyły kolegom serdeczne życzenia
i zorganizowały konkursy, w których chłopcy mogli wykazać się swoimi umiejętnościami
i zdolnościami. Wśród gromkich salw śmiechu chłopcy zostali poddani  sprawdzianowi ze swoich umiejętności malowania własnych paznokci profesjonalnymi lakierami. Nie było to wcale łatwe, ale  poradzili sobie doskonale. W następnej konkurencji panowie mieli okazję zaprezentować swoje zdolności kulinarno-manualne, chłopcy mieli za zadanie obrać jabłka osiągając przy tym jak najdłuższą skórkę, pomiarów dokonała i zwycięzców wyłoniła specjalnie powołana komisja. Nie zabrakło również konkurencji, która wykazała umiejętności manualno-modowe. Nasi Panowie wiązali albo raczej usiłowali zawiązać krawaty, cóż może nie wszystkie ich dzieła to, dzieła sztuki, ale było naprawdę wesoło. Ostatnia konkurencja ujawniła, który z naszych chłopców nie boi się pracy w kuchni,  polegała na obieraniu ziemniaków na czas. Dziewczęta  nagrodziły zwycięzców, a wszystkich pozostałych Panów obdarowały drobnymi upominkami. Chłopcy natomiast poczuli się dowartościowani i docenieni za swoje ponadprzeciętne umiejętności i zalety. Zabawa przebiegała w sympatycznej atmosferze, wszyscy bawili się doskonale, a przygotowane przez dziewczęta upominki sprawiły bardzo dużo radości.

Wszystkim dziękują za wspólną zabawę wychowawczynie:  A. Lubczyńska D. Kierat    

Czytaj dalej

Wojna oczami poetów.

1 września 1939 roku atakiem wojsk III Rzeszy na Polskę rozpoczął się największy konflikt zbrojny w historii – II Wojna Światowa. Działania wojenne swoim zasięgiem ogarnęły  Europę, Azję , Afrykę. Według różnych szacunków wojna pochłonęła od 50 do 78 milionów istnień.

W tym roku 1 września obchodziliśmy 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.

Z tej okazji 30 września w placówce przy ul Jasnogórskiej młodzież została zaproszona  na wyjątkową wieczornicę – „Wojna oczami poetów”. To widowisko  słowno-muzyczne, na które składały się wiersze i kompozycje muzyczne obrazujące grozę wojny, i atmosferę tamtych dni.. Zaprezentowane utwory ukazały wszystko, co zdarzyło się przez 5 lat wojny: walkę o przetrwanie, lęk i rozpacz, bezsilny gniew ludzi, którym odebrano prawo do normalnego życia, ale równocześnie heroizm Polaków i bestialstwo okupantów, którzy dążyli do eksterminacji ludności.

Wieczornicę przygotowali p. G. Pydzińska i p. J. Gołda, a interpretację wierszy poetów czasu wojny oraz poetów współczesnych zaprezentowali wychowankowie: Maja , Oliwia i Rafał.  Nad oprawą muzyczną czuwał Piotr. Młodzież w ciszy i skupieniu wsłuchiwała się w dźwięki płynące ze sceny.

Wieczornicę zakończyła salwa braw.

Czytaj dalej

Zajęcia integracyjne dla nowych wychowanków .

Dnia 12.09.2019r. w Bursie Miejskiej przy ul. Jasnogórskiej odbyły się zajęcia integracyjne dla wychowanków będących w placówce pierwszy rok. Prowadziły je panie: Aleksandra Politańska i Grażyna Pydzińska.
Na spotkaniu skupiliśmy się na poznawaniu imion wychowanków, ich zainteresowań, cech osobowości i upodobań. Każdy z uczestników miał możliwość zaprezentowania swojej osoby w czasie wspólnych zabaw i ćwiczeń. Już od pierwszego momentu zajęć, kiedy utworzyliśmy wspólny krąg, dało się odczuć przyjazną atmosferę rozluźnienia, swobody i dobrych nastrojów. Wychowankowie wykazywali się dużą aktywnością i zaangażowaniem.
Miłym zaskoczeniem dla prowadzących był fakt przyjścia na zajęcia młodzieży ze starszych roczników. Osoby te chciały poznać nowych kolegów i nowe koleżanki. Opowiadały zgromadzonym o swoim pobycie w placówce w poprzednich latach. Wypowiedziały dużo ciepłych, miłych słów i pochwał na temat Bursy i atmosfery w niej panującej.
Zajęcia zakończyły się gromkimi brawami i uśmiechami na twarzach.
Do zobaczenia!

Wysokość opłat za zakwaterowaniu za wrzesień 2019r.

Informujemy, że opłata za zakwaterowanie we wrześniu wynosi:

  • Placówki 5-cio dniowe: 273 zł wyżywienie + 78 zł zakwaterowanie – łącznie 351 zł
  • Placówki 7-io dniowe: 377 zł wyżywienie + 106 zł zakwaterowanie – łącznie 483 zł

Przypominamy, że zgodnie z Umową zakwaterowania opłaty należy wnosić najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc zakwaterowania,
na subkonto wskazane przez Bursę Miejską (§6 ust.2 Umowy).

Wychowankowie nowoprzyjęci dokonują pierwszej wpłaty do 10 września
na wskazane subkonto (§6 ust.3 Umowy).

W związku z powyższym przypominamy, że wychowankowie kontynuujący pobyt w Bursie Miejskiej są zobowiązani do stawienia się w placówce wraz z dowodem wpłaty za zakwaterowanie, za wrzesień 2019r.. Osoby, które nie okażą
się potwierdzeniem dokonania wpłaty nie zostaną zakwaterowane.

UWAGA DOTYCZĄCA KWATEROWANIA WYCHOWANKÓW

UWAGA !!!

ZOBOWIĄZUJEMY RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH WYCHOWANKÓW NIEPEŁNOLETNICH (NOWOPRZYJĘTYCH I KONTYNUUJĄCYCH POBYT)
DO OSOBISTEGO STAWIENNICTWA W PLACÓWCE W DNIU KWATEROWANIA WRAZ Z DZIECKIEM I OKAZANIA SIĘ DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI TOŻSAMOŚĆ.

WYCHOWANKOWIE NIEPEŁNOLETNI, KTÓRZY PRZYJADĄ DO PLACÓWKI
BEZ RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH NIE ZOSTANĄ ZAKWATEROWANI.

WSZYSTKIE POWYŻSZE UWAGI DOTYCZĄ TAKŻE WYCHOWANKÓW
Z ZAGRANICY.

 

Zebrania z Rodzicami nowo przyjętych wychowanków

Informujemy, że zebrania informacyjne obowiązkowe dla Rodziców nowo przyjętych wychowanków z Dyrekcją i Kierownikami placówek Bursy Miejskiej odbędą się według poniższego harmonogramu:

  • w placówce BM przy ul. Legionów  w dn. 1 września o godz. 15.00;
  • w placówce BM przy ul. Jasnogórskiej  w dn. 1 września o godz. 15.00;
  • w placówce BM przy ul. Prusa w dn. 1 września o godz. 15.00.

 Zapraszamy na spotkanie.