LISTA WYCHOWANKÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO BURSY MIEJSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018 REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Lp. Nazwisko Imię przyjęty/nieprzyjęty przyjęta/nieprzyjęta Placówka
1. Ajdys Daniel przyjęty Legionów
2. Derbis Sara nieprzyjęta
3. Drzazga Kamil przyjęty Prusa
4. Gleń Emil przyjęty Prusa
5. Grądzik Dominik przyjęty Prusa
6. Grela Weronika przyjęta Nowowiejskiego
7. Juszczyk Kinga przyjęta Nowowiejskiego
8. Kaczmarzyk Marlena przyjęta Nowowiejskiego
9. Kamiński Jakub przyjęty Legionów
10. Kaźmierczak Julia przyjęta Nowowiejskiego
11. Luty Agnieszka przyjęta Nowowiejskiego
12. Mitas Krystian nieprzyjęty
13. Nowak Ewa przyjęta Jasnogórska
14. Patrzałek Olimpia przyjęta Nowowiejskiego
15. Perczak Jakub przyjęty Prusa
16. Przygoda Filip przyjęty Legionów
17. Pytlarz Julia przyjęta Nowowiejskiego
18. Skopiński Kacper przyjęty Legionów
19. Sokoliński Krzysztof przyjęty Nowowiejskiego
20. Treper Ernest nieprzyjęty
21. Żarnowska Klaudia przyjęta Nowowiejskiego

Liczba wolnych miejsc  – 138

Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia
do Bursy Miejskiej wynosi 0
Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
Aleksandra Politańska
Częstochowa 24.08.2017 r.

Drodzy Wychowankowie,

rozpoczyna się nowy rok szkolny 2017/2018. Wszyscy, którzy zostali przyjęci do Bursy Miejskiej mogą kwaterować się w wyznaczonych placówkach w niedzielę 3 września 2017r. zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • nowo przyjęci wychowankowie od godz. 16.00 – 20.00
  • wychowankowie kontynuujący pobyt w BM od godz. 18.00-20.00

Prosimy, abyście nie zapomnieli zabrać do Bursy kilku niezbędnych rzeczy.
Zapakujcie koniecznie sztućce, kubek na herbatę oraz pościel, czyli poszwę, poszewkę i prześcieradło (kołdry i poduszki są w pokojach). Zabierzcie również rzeczy osobiste i środki higieny osobistej.

Uwaga! We wszystkich placówkach Bursy Miejskiej obowiązuje zakaz posiadania w pokojach czajników elektrycznych, lodówek, kuchenek mikrofalowych, tosterów, telewizorów i innego sprzętu elektrycznego.

Do zobaczenia w Bursie!

Zebrania z rodzicami nowo przyjętych wychowanków

Kierownicy Bursy Miejskiej zapraszają Rodziców nowo przyjętych wychowanków na zebrania informacyjne, na których omawiane będą ważne sprawy dotyczące pobytu  w Bursie Miejskiej.

Zebrania odbywać się będą według poniższego harmonogramu:

Placówka BM przy ul. Legionów  – 3 września o godz. 16.00

Placówka BM przy ul. Jasnogórskiej  – 3 września o godz. 16.00

Placówka BM przy ul. Nowowiejskiego – 3 września o godz. 16.00

Placówka BM przy ul. Prusa – 3 września o godz. 17.30

Zapraszamy na spotkanie.

Lista wychowanków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Bursy Miejskiej na rok szkolny 2017/2018 Rekrutacja uzupełniająca

Lp. Nazwisko Imię zakwalifikowany/niezakwalifikowany zakwalifikowana/niezakwalifikowana
1. Ajdys Daniel zakwalifikowany
2. Derbis Sara niezakwalifikowana
3. Drzazga Kamil zakwalifikowany
4. Gleń Emil zakwalifikowany
5. Grądzik Dominik zakwalifikowany
6. Grela Weronika zakwalifikowany
7. Juszczyk Kinga zakwalifikowany
8. Kaczmarzyk Marlena zakwalifikowany
9. Kamiński Jakub zakwalifikowany
10. Kaźmierczak Julia zakwalifikowany
11. Luty Agnieszka zakwalifikowany
12. Mitas Krystian zakwalifikowany
13. Nowak Ewa zakwalifikowany
14. Patrzałek Olimpia zakwalifikowany
15. Perczak Jakub zakwalifikowany
16. Przygoda Filip zakwalifikowana
17. Pytlarz Julia zakwalifikowany
18. Skopiński Kacper zakwalifikowany
19. Sokoliński Krzysztof zakwalifikowany
20. Treper Ernest zakwalifikowany
21. Żarnowska Klaudia zakwalifikowany

Najniższa  liczba  punktów  uprawniająca  do  zakwalifikowania  do  Bursy  Miejskiej wynosi 0

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Aleksandra Politańska

Częstochowa  21.08.2017 r.

UWAGA

          W dniu 25 sierpnia 2017r. zostaną opublikowane listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Bursy Miejskiej wraz z podziałem do poszczególnych budynków  Bursy Miejskiej.

Warunkiem przyjęcia kandydata zakwalifikowanego jest złożenie kompletu dokumentów.

Komisja Rekrutacyjna dokona przydziału do poszczególnych budynków Bursy Miejskiej zakwalifikowanych wychowanków, uwzględniając kolejno niżej wymienione zasady:

1) uczniowie klas sportowych,

2) odległość oraz łatwość dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji miejskiej,

3) wskazanie danego budynku BM przez rodziców/prawnych opiekunów lub wychowanków   pełnoletnich we wnioskach składanych do BM.